Consultatie

Opname, verblijf en terug naar huis

Informatie en communicatie

Patiëntenbegeleiding en educatie

AZ Maria Middelares wil er zijn voor zijn patiënten. Niet alleen tijdens het verblijf in het ziekenhuis, maar ook ervoor en erna. Hier vind je een overzicht van de verschillende manieren waarop we ondersteuning bieden.