AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Voorbereiding van je opname

Bij een geplande opname van één of meerdere dagen in ons ziekenhuis worden best een aantal zaken vooraf besproken en geregeld. Op deze manier kunnen - indien nodig - voorafgaande onderzoeken nog op tijd afgenomen worden en hebben de betrokken artsen tijdig de resultaten ter beschikking. Onze dienst vooropname zal je hierin begeleiden en je opnamedossier vervolledigen.

Vooropname

Vooropname

Wat doet de dienst vooropname?

Ons vooropnameteam treft samen met jou de nodige administratieve, informatieve en verpleegkundige voorbereidingen voor je opname:

 • Administratief: alle administratie die gepaard gaat met de opname wordt in orde gebracht.
 • Informatief: je krijgt informatie over het verloop van de opname en de te volgen richtlijnen als je een ingreep ondergaat. Je ontvangt een onthaalpakket met verschillende informatiebrochures.
 • Verpleegkundig: de verpleegkundige brengt je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand in kaart op basis van je verzamelde gegevens. Waar nodig zullen er in opdracht van de anesthesist bijkomende preoperatieve onderzoeken aangevraagd worden. Deze bekijkt, ten laatste 48 uur voor de aanvang van de operatie, je preoperatief dossier. Indien de resultaten niet aan de verwachtingen beantwoorden, kan er nog contact genomen worden met de huisarts of kunnen bijkomende onderzoeken aangevraagd worden.

Het contact met ons vooropnameteam verloopt via de vooropnamebalie. In AZ Maria Middelares kan dat ook digitaal via het digitaal patiëntenplatform MijnZiekenhuis.

Kom uiterlijk in de week vóór je ingreep langs bij onze dienst vooropname in AZ Maria Middelares. De administratie zal er in orde gebracht worden, je zal er informatie krijgen over het verloop van je opname en samen met de verpleegkundige zal je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand in kaart gebracht worden.

Een afspraak bij de dienst vooropname is niet nodig, je kan bijvoorbeeld langskomen na consultatie bij je arts. Je vindt hieronder de openingsuren van de dienst:

AZ Maria MiddelaresMedisch Centrum Maria MiddelaresMedisch Centrum Aalter
Elke weekdag van 8 tot 18.45 uurElke weekdag van 8 - 12 uur en van 13 - 17 uurElke weekdag van 8 - 12.30 uur en van 13 - 17.30 uur


In overleg met je arts kan ook beslist worden om je vooropname via het digitaal patiëntenplatform MijnZiekenhuis te laten verlopen. In dat geval zal de behandelend arts je toegang geven (lees hier meer over MijnZiekenhuis).

Alle informatie in verband met je opname en ingreep zal beschikbaar gesteld worden via het platform. Je wordt via sms en e-mail ook uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Op basis van je antwoorden zal de verpleegkundige van ons vooropnameteam je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand in kaart brengen. Je zal de nodige instructies via telefoon of e-mail doorkrijgen, net als eventuele onderzoeken die nodig zijn om je ingreep veilig te laten verlopen. De administratie wordt op de dag van je opname in orde gebracht.

Ga na de consultatie bij je arts of ten minste 72 uur vóór de opname langs bij de vooropnamebalie (vlak bij het onthaal) om je opname administratief voor te bereiden. Je ontvangt hier ook de nodige informatie en brochures.

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?
 • Identiteitskaart
 • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons eventueel kunnen wenden tijdens je verblijf
 • Bewijs van hospitalisatieverzekering (Assurcard, DKV-kaart)
 • Verzekeringsformulieren in het geval van een arbeidsongeval (polis)
 • Garantieverklaring van buitenlandse verzekering
 • Je inschrijvingskaart indien je een beroep doet op het OCMW

Lees meer in de brochure hospitalisatieverzekering over aanvullende en buitenlandse verzekering.

Breng de volgende zaken zeker mee (indien van toepassing):

 • Documenten die je behandelend arts je vóór de opname bezorgde
 • Terugbetalingsattesten van geneesmiddelen
 • Voorschriften voor allergieën of je dieet

Indien van toepassing, vul één van deze documenten in en bezorg dit ondertekend terug ten laatste op de dag van je ingreep.

Je thuismedicatie wordt mogelijk vervangen door een identiek geneesmiddel dat het ziekenhuis in voorraad heeft. Het geneesmiddel heeft mogelijk een andere kleur of vorm, maar heeft dezelfde werking. Moet je bij thuiskomst nog steeds deze medicijnen nemen, dan mag je terug overschakelen op je vertrouwde medicatie. Bij ontslag krijg je van je arts duidelijke richtlijnen over welke thuismedicatie je wel en niet verder moet nemen.

Het is belangrijk dat je zorgverleners weten welke geneesmiddelen je thuis (of kort voor je opname) gebruikte.

In het informatiepakket voor opname vind je de volgende hulpmiddelen.

 1. Overzichtslijst geneesmiddelen / thuismedicatie: zorg ervoor dat deze volledig en correct is ingevuld. Vraag eventueel hulp aan je huisarts of apotheker.
 2. Papieren medicatiezak (in AZ Sint-Vincentius Deinze): stop je geneesmiddelen in hun originele verpakking hierin en breng mee naar het ziekenhuis.

Bij aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige het formulier met jou overlopen. Ben je allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, meld dit dan tijdens dit gesprek.

De meegebrachte thuismedicatie wordt in de verpleegpost bewaard. Je krijgt ze terug bij ontslag uit het ziekenhuis.

Tijdens je verblijf krijg je geneesmiddelen van het ziekenhuis. Gebruik je eigen geneesmiddelen enkel in overleg met je zorgverlener. Bepaalde combinaties kunnen immers ongewenste effecten hebben.

 • Toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, scheergerief
 • (Slaap)kledij, kamerjas en gesloten schoenen
 • Degelijke sportschoenen indien je revalidatie krijgt
 • Loophulpmiddelen zoals krukken, rollator, wandelstok ... voorzien van je naam en voornaam

Kom je voor een ingreep of onderzoek? Beperk de bagage die je meebrengt tot het hoogst noodzakelijke. Gebruik hiervoor een tas of koffer met de gangbare maten van handbagage: maximum 55x20x40 cm. Zo ben je er zeker van dat je spullen veilig in een locker kunnen.

Wat breng je best niet mee naar het ziekenhuis?

Wat breng je best niet mee naar het ziekenhuis?

Grote geldsommen of kostbare voorwerpen laat je beter thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Juwelen en andere sieraden (bv. piercings) zijn om hygiënische redenen niet toegelaten bij opname. Laat deze thuis.

 • AZ Maria Middelares: heb je toch iets kostbaars mee? Naamteken eventuele bezittingen. Je kan je waardevolle voorwerpen in een kluisje op je kamer opbergen. Indien het niet in het kluisje past, kunnen we het in de kluis van het ziekenhuis deponeren. Bij ontslag kan je alles weer afhalen.
 • AZ Sint-Vincentius Deinze: in nood kan je gebruik maken van de kluis van het ziekenhuis om tijdens je opname waardevolle items in te bewaren.

Maak je kamerkeuze

Maak je kamerkeuze

Je kan kiezen uit volgende kamertypes:

 • vierpersoonskamer
 • tweepersoonskamer
 • eenpersoonskamer

De kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van verzorging. Wij vragen je om begrip als we je, wegens plaatsgebrek, niet onmiddellijk de kamer kunnen geven die je gevraagd hebt.

De prijs van de kamer (verpleegdagprijs) wordt door het RIZIV betaald. De remgelden en de aanvullende hotelkosten (het persoonlijk aandeel) blijven ten laste van de patiënt.

Bij verblijf in een eenpersoonskamer wordt je een supplement aangerekend. Bij deze kamerkeuze kunnen de erelonen van de artsen verhoogd worden. In de opnamedienst ligt een lijst ter inzage met de maximale ereloonsupplementen per arts. Lees hier meer over de prijs van een kamer en ereloonsupplementen.

Tekenen van je opnameverklaring

Tekenen van je opnameverklaring

Op de dag van je (pre)opname teken je een opnameverklaring. Hierin vind je een overzicht van je persoonlijke bijdragen in de kosten. Onze medewerkers zullen met jou de opnameverklaring overlopen. Door deze documenten te ondertekenen bevestig je akkoord te zijn met:

 • je kamerkeuze;
 • de tarieven en je persoonlijke bijdragen;
 • de financiële voorwaarden van je opname.

Bekijk het filmpje hieronder en krijg meer uitleg over het tekenen van je opnameverklaring:

Onthaalbrochure

Onthaalbrochure

In de algemene onthaalbrochure vind je specifieke informatie zoals wat je moet meebrengen naar het ziekenhuis, waar je je moet aanmelden …

Klik op de knop hieronder voor een overzicht van alle onthaalbrochures.

Andere downloads

Andere downloads

Word je in opgenomen in AZ Maria Middelares of in AZ Sint-Vincentius Deinze voor een ingreep of onderzoek met een korte verblijfsduur? Dan is het mogelijk dat je al snel na je ingreep of onderzoek naar de ontslaglounge wordt gebracht en zo sneller naar huis kan. Als dit voor jou mogelijk is, zal je arts hierover vooraf met je in gesprek gaan.