AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Zorgorganisaties

Preferentiële woonzorgcentra

Preferentiële woonzorgcentra

Er is sprake van een preferentieel partnership met ons ziekenhuis als aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • een samenwerking met het laboratorium van AZ Maria Middelares of AZ Sint-Vincentius Deinze
  • een belangrijke in- en uitstroom van en naar het woon-zorgcentrum of ziekenhuis

Onze service voor preferentiële partners

Onze service voor preferentiële partners