AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Preferentiële woonzorgcentra

Preferentiële woonzorgcentra

Er is sprake van een preferentieel partnership met ons ziekenhuis als aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • een samenwerking met het laboratorium van AZ Maria Middelares of AZ Sint-Vincentius Deinze
  • een belangrijke in- en uitstroom van en naar het woon-zorgcentrum of ziekenhuis

Onze service voor preferentiële partners

Onze service voor preferentiële partners