AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Organisatiestructuur

Organogram

Organogram

Vanaf 1 januari 2024 vormen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze samen één vzw die twee algemene ziekenhuizen beheert. Sinds 1 januari 2023 staat één directiecomité in voor de verschillende zorgsites (Aalter, Deinze, Gent en Gentbrugge).

Lees hier meer over onze samenwerking.

Bestuursorgaan en algemene vergadering

Bestuursorgaan en algemene vergadering

Het bestuursorgaan is samengesteld uit de volgende leden:

Prof. Pascal Verdonck, voorzitter
Dhr. Tom Roelants, ondervoorzitter
Mevr. Klara Bessemans
Prof. Ingrid Boone
Mevr. Katalien Dendooven
Dhr. Filip Dossche
Dhr. Paul d'Otreppe
Dhr. Koen Michiels
Mevr. Dominique Roodhooft
Prof. Stijn Van den Bossche
Dhr. Toon VermeerschDe leden van de algemene vergadering zijn de leden van de rvb en:

Dhr. Francis Ampe
Prof. notaris Jan Bael
Mevr. Francine Bernaert
E.Z. Nadine Buckens
Prof. Luk Cannoodt
Dhr. Hervé Claeys
Meester Paul Cooreman
Dhr. Tonny De Bouvrie
Mevr. Christine Deleersnyder
Dhr. Frank Donckers
Mevr. Mieke Embo
Dhr. Edward Forrier
Dhr. Frank Lippens
Dhr. Paul Matthys
Dhr. Paul Meganck
Dhr. Karel Mortier
E.H. André Peereboom
Dhr. Etienne Rohaert
Dhr. Ivan Van Cauwenberghe
Prof. Johan Veeckman
Dhr. Ferdinand Verdonck
Mevr. Nele Verlaecke

Medische raad

Medische raad

Wat is een medische raad?

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen. De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Hun mandaat geldt voor drie jaar.

De medische raad streeft naar een goede samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

Leden

AZ Maria MiddelaresAZ Sint-Vincentius Deinze
Dr. Henk Vanoverschelde (voorzitter)Dr. Peter Zenner (voorzitter)
Dr. Liesbeth De Groote (ondervoorzitter)Dr. Peter Mahieu (ondervoorzitter)
Dr. Pieter Byn (secretaris)Dr. Jeroen Huys (secretaris)
Dr. Judith Vermeiren (penningmeester)Dr. Geert De Bock
Dr. Koen CathenisDr. Ann De Kesel
Dr. Maarten De WildeDr. Stefan Huybrechts
Dr. Ximena Elzo KraemerDr. Sarah Maesen
Dr. Jan HeermanDr. Anneleen Notebaert
Dr. Hugo LauwersDr. Sofie Van Den Broecke
Dr. Tom Lootens
Dr. Ariane Luyckx
Dr. Nico Van de Veire
Dr. Diederik Van Sassenbroeck
Dr. Christophe Van Steenkiste
Dr. Barbara Vandendriessche


Contact

Ethisch comité

Ethisch comité

Wat is het?

Het ethisch comité is een wettelijk verplicht multidisciplinair overlegorgaan in het ziekenhuis.

Er is 1 gemeenschappelijk ethisch comité voor AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze.

Het ethisch comité wordt betrokken bij alle ethische aspecten inzake patiëntenzorg.

Meer specifiek heeft het comité de volgende bevoegdheden:

  • Een begeleidende en raadgevende opdracht rond de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
  • Een ondersteunende opdracht bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek
  • Een adviserende opdracht over alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal (wet van 7 mei 2004 ‘wet inzake experimenten op de menselijke persoon’)Leden

Prof. dr. Nico Van De Veire, voorzitter - cardioloog
Dr. Philippe Ballaux, ondervoorzitter - cardiochirurg
E.H. Bert Vanderhaegen, secretaris - medisch ethicus, aalmoezenier
Dr. Roel Beckers, radioloog
Dr. Martine Casteels, gynaecoloog
Dr. Ann De Kesel, gynaecoloog
Dr. Isabel Deblaere, anesthesist
Dr. Mieke Deceuninck, gastro-enteroloog
Dr. Patrick Desimpelaere, geriater
Prof. dr. Paul Germonpré, pneumoloog
Dr. Félix Gremonprez, medische oncologie
Dr. Olivier Stevens, neuroloog
Dr. Hans 't Kindt, cardioloog, intensivist
Dr. Alexander Verheggen, anesthesist
Shari Bernard, vroedvrouw
Hugo De Paepe, hoofdverpleegkundige neuro-pneumologie
Iris Dejaeghere, adjunct-hoofdverpleegkundige intensieve zorg
Kim Devolder, juriste
Valerie Dierick, hoofdverpleegkundige oncologie
Karolien Rondelez, psycholoog
Berdien Van Damme, ziekenhuisapotheker
Johan De Jaeger, huisarts


Heb je een ethische vraag of vragen betreffende advies in kader van een studie?

Contact:

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Wat is het?

De wet van 20 september 1948 over de organisatie van het bedrijfsleven regelt de oprichting van ondernemingsraden in alle organisaties die minstens 100 werknemers tewerkstellen. De ondernemingsraad is in de eerste plaats een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers. Als tweepartijenorgaan wordt de raad samengesteld uit:

  • het ondernemingshoofd en de afgevaardigden die het hoofd aanstelt
  • de werknemersvertegenwoordigers, om de vier jaren verkozen door de werknemers van de onderneming

Leden

Ir. Christophe Mouton (voorzitter)
Frederik Coussée (ondervoorzitter)
Katty Lebeuf (secretaris)
Jolanda Van Pamel (secretaris)
Jan Blontrock
Ir. Peter Dierickx
Elie Vanderbauwede
Herbert Lecomte
Maaike d'Haenens
Kathleen Blauwblomme
Liesbeth Bogaert
Djani De Beule
Isabelle De Cloet
Marina De duytsche
Marijke De Kerpel
Jacqueline de Meyer
Carine De Temmerman
Iris Dejaeghere
Kristien Mestdagh
Pascal Standaert
Lies Van Bruwaene
Piet Van Hoecke
Lieve Van wettere
Laila Valschaerts