Organogram

Organogram

AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze hebben een protocolakkoord ondertekend, met de nadrukkelijke intentie om vanaf 1 januari 2024 samen één vzw te vormen die twee algemene ziekenhuizen beheert. Elk ziekenhuis behoudt zijn erkenning als algemeen ziekenhuis. Sinds 1 januari 2023 staat één directiecomité in voor de verschillende zorgsites (Aalter, Deinze, Gent en Gentbrugge). Lees hier meer over onze samenwerking.

Raad van bestuur en algemene vergadering

Raad van bestuur en algemene vergadering

De leden van de raad van bestuur zijn:

Prof. Pascal Verdonck, voorzitter
Mevr. Klara Bessemans
Prof. Ingrid Boone
Mevr. Katalien Dendooven
Dhr. Filip Dossche
Dhr. Paul d'Otreppe
Dhr. Christof Gheeraert
Dhr. Frank Lippens
Dhr. Koen Michiels
Dhr. Tom Roelants
Mevr. Dominique Roodhooft
Prof. Stijn Van den Bossche
Dhr. Toon Vermeersch

De leden van de algemene vergadering zijn de leden van de raad van bestuur en:

Dhr. Francis Ampe
Prof. notaris Jan Bael
Mevr. Francine Bernaert
E.Z. Nadine Buckens
Prof. Luk Cannoodt
Meester Paul Cooreman
Dhr. Tonny De Bouvrie
Mevr. Christine Deleersnyder
Dhr. Frank Donckers
Dhr. Edward Forrier
Dhr. Paul Matthys
Dhr. Paul Meganck
Dhr. Karel Mortier
E.H. André Peereboom
Dhr. Etienne Rohaert
Dhr. Bernard Simoens
Dhr. Dirk Steverlynck
Dhr. Paul Van Beveren
Dhr. Ivan Van Cauwenberghe
Dhr. Jan Vanhouteghem
Prof. Johan Veeckman
Dhr. Ferdinand Verdonck
Mevr. Nele Verlaecke

Medische raad

Medische raad

Wat is het?

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen. De leden worden verkozen uit en door de ziekenhuisartsen en vertegenwoordigen de medische staf van het ziekenhuis. Hun mandaat geldt voor drie jaar.

De medische raad streeft naar een goede samenwerking tussen ziekenhuis- en huisartsen en andere ziekenhuismedewerkers. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

Leden

De medische raad van AZ Maria Middelares bestaat uit volgende leden:

Secretariaat medische raad:

Ethisch comité

Ethisch comité

Wat is het?

Het ethisch comité van AZ Maria Middelares heeft een beoordelende, begeleidende, adviserende en ondersteunende rol (zie ook het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994).

 1. Een beslissende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal (wet van 7 mei 2004 ‘wet inzake experimenten op de menselijke persoon’)
 2. Een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg

Vragen over de beoordeling en het advies van een studie door het ethisch comité?
Neem contact op met Annette Neirynck, stafmedewerker van het ethisch comité.

Leden

De leden van het ethisch comité van AZ Maria Middelares zijn:

Contact:

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Wat is het?

​De wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven regelt de oprichting van de ondernemingsraden in alle ondernemingen die 100 werknemers tewerkstellen. De ondernemingsraad is in de eerste plaats een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers. Als tweepartijenorgaan wordt de raad samengesteld uit:

 • het ondernemingshoofd en de door hem aangewezen afgevaardigden;
 • de werknemersvertegenwoordigers, om de vier jaren verkozen door de werknemers van de onderneming.

Leden

De leden van de ondernemingsraad van AZ Maria Middelares zijn:

 • Ir. Christophe Mouton (voorzitter)
 • Dhr. Frederik Coussée (ondervoorzitter)
 • Mevr. Katty Lebeuf (secretaris)
 • Dhr. Mark Taveirne (adjunct-secretaris)
 • Dhr. Jan Blontrock
 • Ir. Peter Dierickx
 • Dhr. Piet Van Hoecke
 • Mevr. Kristien Mestdagh
 • Mevr. Lieve Van wettere
 • Mevr. Carine De Temmerman
 • Mevr. Iris Dejaeghere
 • Mevr. Marina De duytsche
 • Mevr. Jacqueline De Meyer
 • Mevr. Laila Valschaerts
 • Mevr. Isabelle De Cloet
 • Mevr. Linda Van Huffel
 • Mevr. Brenda De Geeter