De missie van AZ Maria Middelares wordt kernachtig verwoord in de slagzin 'GezondheidsZorg met een Ziel'. Dit is waar we als ziekenhuis voor staan, dit is wat we als ziekenhuis willen bereiken.

Onze missie vertalen we verder in de kernwaarden van ons ziekenhuis: wat zijn de idealen die wij als organisatie nastreven? Verantwoordelijkheid, discretie, respect, collegialiteit ... Elke medewerker van ons ziekenhuis toetst elke handeling die hij/zij stelt hieraan af, elke dag opnieuw.

Onze kernwaarden

Deugdelijk bestuur

Deugdelijk bestuur

Dankzij de inzet van stichtende congregaties, artsen, bestuurders en medewerkers is AZ Maria Middelares kunnen uitgroeien tot een moderne en hedendaagse organisatie. Het hoeft geen betoog dat deugdelijk bestuur één van de noodzakelijke voorwaarden is om in een ziekenhuis van deze omvang op correcte en gedragen wijze tot beslissingen te komen.

Met het “charter deugdelijk bestuur” wil AZ Maria Middelares eerst en vooral transparantie bieden in het geheel van regels, richtlijnen en praktijken die de wijze bepalen waarop ons ziekenhuis wordt geleid, gestuurd en gecontroleerd. Tegelijkertijd tracht dit charter inzicht te bieden in de relaties tussen het ziekenhuis en zijn vele stakeholders en in de wijze waarop strategische of operationele doelstellingen bepaald worden. Hierbij houden we onze kernwaarden en onze maatschappelijke opdracht, in het bijzonder het aanbieden van kwaliteitsvolle patiëntenzorg, steeds voor ogen.