AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onze kernwaarden

Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om Gezondheidszorg met een Ziel in de praktijk te brengen. Samen bouwen we aan een betrokken organisatie, waar elke patiënt zich met zorg omringd weet.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden

Respect opbrengen voor elkaar, discreet omspringen met informatie, je verantwoordelijkheid opnemen en streven naar verbetering. Onze waarden vormen de persoonlijkheid van onze organisatie. Onze cultuur vormt ons tot wie we zijn. We verwachten dan ook dat elke medewerker een goede ambassadeur is van onze waarden. Zo slagen we er elke dag in om onze slogan GezondheidsZorg met een Ziel om te zetten in de praktijk.

Deugdelijk bestuur

Deugdelijk bestuur

Dankzij de inzet van stichtende congregaties, artsen, bestuurders en medewerkers zijn we kunnen uitgroeien tot een moderne en hedendaagse organisatie. Het hoeft geen betoog dat deugdelijk bestuur één van de noodzakelijke voorwaarden is om in een organisatie van deze omvang op correcte en gedragen wijze tot beslissingen te komen.

Met het “charter deugdelijk bestuur” willen we eerst en vooral transparantie bieden in het geheel van regels, richtlijnen en praktijken die de wijze bepalen waarop onze organisatie wordt geleid, gestuurd en gecontroleerd. Tegelijkertijd tracht dit charter inzicht te bieden in de relaties met de vele stakeholders en in de wijze waarop strategische of operationele doelstellingen bepaald worden. Hierbij houden we onze kernwaarden en onze maatschappelijke opdracht, in het bijzonder het aanbieden van kwaliteitsvolle patiëntenzorg, steeds voor ogen.