Je leidinggevende/stagemeester bepaalt hoe laat je op je (medische) afdeling of dienst wordt verwacht. Je neemt dus best even vooraf contact op (alle contactgegevens staan in de dienstgebonden informatiebrochure) of vind je op onze website.

Tijdens je eerste stagedag word je rondgeleid op de afdeling/dienst en maak je kennis met de medewerkers en artsen op de (medische) afdeling/dienst.

Wat neem je mee op je eerste stagedag?

Wat neem je mee op je eerste stagedag?
  • Identificatiebadge AZ Maria Middelares (die ontvang je tijdens het onthaalmoment studenten)
  • Slotje voor je kleedkastje
  • Notitieboekje
  • Werkmateriaal: balpen, schaar ...
  • Comfortabel, veilig en gesloten schoeisel

Ben je stagiair/student in een zorgverlenende discipline (verpleegkunde, paramedisch beroep, kinesitherapie, medische beeldvorming …), dan breng je ook je stagekledij mee.

AZ Maria Middelares voorziet de nodige werkkledij indien die niet door het opleidingsinstituut wordt aangeboden. Je dient dit aan te geven bij de online inschrijving voor het onthaalmoment. We bekijken dan jouw aanvraag.

Mentorschap

Mentorschap

AZ Maria Middelares besteedt veel aandacht aan het mentorschap voor stagiairs/studenten. Elke stagiair/student krijgt een stagementor/stagemeester toegewezen. Je stagementor/stagemeester is je aanspreekpunt.

Bij je stagementor/stagemeester kan je terecht met praktische vragen. De stagementor/stagemeester zal samen met jou de leerdoelen bekijken.