AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Samenwerkingsverbanden

Dankzij onze doorgedreven expertise in de nieuwste medische technologieën groeiden we uit tot een organisatie met vele samenwerkingsverbanden tot over de landsgrenzen heen.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Lid van het E17-ziekenhuisnetwerk

Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk, in het belang van de mens en de samenleving, en dit alles in samenwerking met andere zorgactoren, de industrie en de overheid. Door het leveren van waardegedreven zorg wil het ziekenhuisnetwerk inspelen op de echte en snel veranderende zorgbehoeften van zijn patiënten.

Het E17-ziekenhuisnetwerk bestaat uit zeven ziekenhuispartners:

  • AZ Glorieux Ronse
  • AZ Groeninge Kortrijk
  • AZ Maria Middelares Gent
  • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
  • O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
  • Sint-Jozefskliniek Izegem
  • AZ Sint-Vincentius Deinze

Zorgband Schelde & Leie, dat het revalidatieziekenhuis Revales uitbaat, is toegetreden lid van het E17-ziekenhuisnetwerk. Revales is het enige revalidatieziekenhuis in het zorggebied van het E17-ziekenhuisnetwerk. Deze organisatie wordt sterk betrokken bij de uitwerking van het beleid en het overleg.

Voorzitter van het netwerk is Eric Van Zele. Meer informatie over de bestuursorganen van het netwerk vind je hier.

Meer weten?

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (Vznkul) is een samenwerkingsverband van 30 Vlaamse ziekenhuizen. Doel is door samenwerking te streven naar een hogere kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, klinisch onderzoek en management.

Door actief deel te nemen aan de werkgroepen die onder de hoedanigheid van het Vznkul georganiseerd worden, bouwen we steeds verder aan kwaliteitsvolle zorgverlening.

Meer info

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Daarnaast werken we met verschillende andere ziekenhuizen samen voor specifieke onderzoeken of behandelingen, zoals met UZ Gent, AZ Jan-Palfijn, AZ Sint-Lucas, ZorgSaam Ziekenhuis De Honte, OLV Ziekenhuis Aalst, UZ Leuven, UZA, AZ Oostende, AZ Alma, AZ Delta, Sint-Augustinus, Cadix (campus Sint-Augustinus) en Psychiatrisch ziekenhuis Karus.

Samenwerking met andere zorgorganisaties

  • Netwerk Palliatieve Zorg Gent - Eeklo

Eerste lijn

Eerste lijn

Huisartsen

De huisarts is een spilfiguur in de zorg voor de patiënt. We vinden een constructieve samenwerking dan ook erg belangrijk. Naast de dagelijkse contacten zijn er een aantal overlegplatformen tussen onze organisatie en de (voorzitters van de) huisartsenkringen, waarin kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen centraal staan.

Zelf huisarts? Via onderstaande knop vind je alle relevante informatie gebundeld.

Eerstelijnsorganisaties

Onze organisatie werkt samen met tal van eerstelijnsorganisaties zoals gezins- en familiehulp, ziekenfondsen, CAW’s, OCMW’s, thuisverpleging, paramedische diensten etc.

Onze organisatie is betrokken bij de volgende eerstelijnszones (ELZ):

Met de gespecialiseerde thuisverplegingsequipes van het Wit-Gele kruis Oost-Vlaanderen en i-mens is er een intense samenwerking. De patiënt zelf beslist uiteraard steeds zelf, eventueel in overleg met de huisarts, op welke organisatie een beroep wordt gedaan.

Woonzorgcentra

Woonzorgcentra

Onze organisatie heeft met een aantal woonzorgcentra een overeenkomst als preferentiële partner. Dat betekent dat ze steeds een beroep kunnen doen op de (geriatrische) expertise in het ziekenhuis, gespecialiseerd advies kunnen inwinnen en samenwerken met ons klinisch labo. Twee keer per jaar is er een samenkomst met deze ouderenzorgorganisaties en ze kunnen - indien gewenst – steeds een opleiding aanvragen.Zelf preferentieel woonzorgcentrum worden. Via onderstaande knop vind je alle details.

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Als acuut ziekenhuis hebben wij een nauwe samenwerking met externe organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg over alle lijnen heen.

Het PAKT is het netwerk GGZ voor volwassenen (artikel 107) in de regio Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen. De netwerkpartners streven samen naar een (re)organisatie van de zorg, zodat elke inwoner van het werkingsgebied met een vraag of nood toegang heeft tot de meest passende zorgvorm.

RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. Het is een samenwerking van diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwassenen tot 25 jaar.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor iedereen, door met alle betrokken partijen samen te werken aan kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg. Het platform zich tot organisaties, hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg, maar ook uit andere sectoren die betrokken zijn bij het streven naar een betere geestelijke gezondheid voor iedereen.

Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid wordt erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Er is ook een samenwerking met:

  • PZ De Pelgrim
  • Dienst Geestelijke Gezondheidszorg D.G.G.E. – Keizersvest – Gent

Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten

Onze organisatie zet sterk in op de samenwerking met Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten. Heel wat studenten doen een aantal weken of maanden praktijkervaring op door bij ons stage te lopen. De meeste doen dit voor een zorgberoep, maar het kan ook voor andere diensten. Voor aanvang van de stage volgen studenten een onthaal- of introductiemoment.