Door onze expertise in medische toptechnologie groeide AZ Maria Middelares uit tot een ziekenhuis met vele samenwerkingsverbanden tot over de landsgrenzen heen. We werken onder andere intens samen met ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentra, het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, maar ook met hogescholen en universiteiten.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

AZ Maria Middelares kijkt over het muurtje van zijn eigen grenzen. Daarom lopen er heel wat samenwerkingsverbanden.

Personele unie met AZ Sint-Vincentius Deinze

Eind februari 2017 beslisten de raden van bestuur van ons ziekenhuis en van het AZ Sint-Vincentius Deinze om onze samenwerking verder vorm te geven aan de hand van een ‘personele unie’. Dat betekent concreet dat beide ziekenhuizen sinds 28 juni 2017 bestuurd worden door één raad van bestuur die bestaat uit dezelfde bestuurders.

Ziekenhuisoverschrijdende associaties

De samenwerking tussen onze ziekenhuizen werd versterkt met een aantal ziekenhuisoverschrijdende artsenassociaties (voor o.a. cardiologie, pneumologie, urologie, maag- en darmziekten). Dat houdt in dat de artsen van deze specialismen op beide sites actief zijn en ook de wachtdiensten delen. Uiteraard helpen ze elkaar ook door de uitwisseling van informatie en expertise in wetenschappelijk overleg.

Voorbereiding tot één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier

Sinds 2018 werkt ook AZ Sint-Vincentius Deinze met het elektronisch patiëntendossier Synops dat door AZ Maria Middelares werd ontwikkeld.

Evolutie naar één vzw

De ziekenhuizen hebben een protocolakkoord ondertekend, met de nadrukkelijke intentie om vanaf 1 januari 2024 samen één vzw te vormen die twee algemene ziekenhuizen beheert. Elk ziekenhuis behoudt zijn erkenning als algemeen ziekenhuis.

Een belangrijke stap naar onze gezamenlijke toekomst is de opstart op 1 januari 2023 van één directiecomité dat instaat voor de verschillende zorgsites (Aalter, Deinze, Gent en Gentbrugge),


Lid van het E17-ziekenhuisnetwerk

Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk, in het belang van de mens en de samenleving, en dit alles in samenwerking met andere zorgactoren, de industrie en de overheid. Door het leveren van waardegedreven zorg wil het ziekenhuisnetwerk inspelen op de echte en snel veranderende zorgbehoeften van zijn patiënten.

Het E17-ziekenhuisnetwerk bestaat uit zeven ziekenhuispartners:

 • AZ Glorieux Ronse
 • AZ Groeninge Kortrijk
 • AZ Maria Middelares Gent
 • AZ Sint-Elisabeth Zottegem
 • O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
 • Sint-Jozefskliniek Izegem
 • AZ Sint-Vincentius Deinze

Het E17-ziekenhuisnetwerk kent een lange traditie van samenwerken, vanuit een gedeelde visie op zorg en gebouwd op solide waarden zoals onderling respect en solidariteit. Door deze positieve en jarenlange ervaring werd de samenwerking als ziekenhuisnetwerk al in 2015 geformaliseerd in de netwerkovereenkomst E17. Op 17 mei 2019 legden de zeven partners hun samenwerking vast in de ‘vzw E17-ziekenhuisnetwerk’. De Vlaamse overheid heeft in mei 2020 beslist het E17 ziekenhuisnetwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

Voorzitter van het netwerk is Eric Van Zele. Meer informatie over de bestuursorganen van het netwerk vind je hier.

Meer weten?

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (Vznkul) is een samenwerkingsverband van 30 Vlaamse ziekenhuizen. Doel is door samenwerking te streven naar een hogere kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, klinisch onderzoek en management.

Door actief deel te nemen aan de werkgroepen die onder de hoedanigheid van het Vznkul georganiseerd worden, bouwen we steeds verder aan kwaliteitsvolle zorgverlening.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

AZ Maria Middelares werkt daarnaast met verschillende andere ziekenhuizen samen voor specifieke onderzoeken of behandelingen, zoals met UZ Gent, AZ Jan-Palfijn, AZ Sint-Lucas, ZorgSaam Ziekenhuis De Honte, OLV Ziekenhuis Aalst, UZ Leuven, UZA, AZ Damiaan, AZ Alma, AZ Delta, Sint-Augustinus, GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus en Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus (KARUS).

Samenwerking met andere zorginstellingen

Tot slot werkt AZ Maria Middelares ook samen met:

 • PZ De Pelgrim;
 • Dienst Geestelijke Gezondheidszorg D.G.G.E. – Keizersvest – Gent;
 • Provinciaal Zorgcentrum – Lemberge;
 • Netwerk Palliatieve Zorg Gent - Eeklo.

Huisartsen

Huisartsen

Voor AZ Maria Middelares is de huisarts een spilfiguur in de zorg voor de patiënt. Een constructieve samenwerking is dan ook bepalend voor een goede zorg. Naast de dagelijkse contacten zijn er ook een aantal overlegplatformen waarin kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen centraal staan.

Woonzorgcentra

Woonzorgcentra

AZ Maria Middelares heeft met een aantal woonzorgcentra (bv. wzc De Lichtervelde in Eke, wzc Scheldevelde De Pinte, wzc Zonnehove Sint-Denijs-Westrem) een overeenkomst als preferentiële partner. Met deze organisaties wordt twee keer per jaar een samenkomst georganiseerd. Daarnaast kunnen zij steeds een beroep doen op de geriatrische expertise in het ziekenhuis of - indien gewenst - een opleiding aanvragen. Van hun kant werken deze woonzorgcentra steeds samen met het klinisch labo van AZ Maria Middelares.Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten

Ons ziekenhuis zet sterk in op de samenwerking met Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten. Heel wat studenten doen een aantal weken of maanden praktijkervaring op door bij ons stage te lopen. De meeste doen dit voor een zorgberoep, maar het kan ook voor andere diensten. Voor aanvang van de stage volgen studenten een onthaal- of introductiemoment.