AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Goede doelen

Back on Track

Back on Track
Jaarlijkse fietstocht ten voordele van Back on Track
Jaarlijkse fietstocht ten voordele van Back on Track

Eind 2014 werd bij topatleet Thomas Van Der Plaetsen kanker vastgesteld. Samen met AZ Maria Middelares, waar Thomas werd behandeld en opgevolgd, richtte hij zijn fonds ‘Back on Track’ op. Ook AZ Sint-Vincentius Deinze besliste mee zijn schouders onder dit initiatief te zetten.

Het fonds wil kankerpatiënten een hart onder de riem steken door in te zetten op bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere initiatieven met als doel de zware behandeling zo veel mogelijk te verlichten.

Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Ziekenhuis voor Ziekenhuis
Op missie
Op missie

Onze organisatie steunt het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ van de ngo Memisa. Deze organisatie streeft naar kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn, vooral in Centraal- en West-Afrika, en in India. Het initiatief leunt nauw aan bij onze drijfveer: solidair zijn en zorg dragen, niet alleen voor de patiënten in ons ziekenhuis, maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en zelfs buiten onze landsgrenzen.

Jouw steun is cruciaal. Klik op het plusje en ontdek meer over onze projecten en wat jij ervoor kan betekenen.

AZ Maria Middelares ging een partnerschap aan met een ziekenhuis in Katako-Kombe (Democratische Republiek Congo). Mede dankzij onze steun is dit ziekenhuis in volle groei. Het is het pilootziekenhuis geworden voor de hele regio en ontwikkelt zich tot een opleidingscentrum voor artsen en vroedvrouwen.

Steun Katako-Kombe

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan overschrijven op de rekening BE79 8805 6167 7133 met de gestructureerde mededeling 910/8000/00021. Op die manier komt de gift automatisch op de rekening ten voordele van Katako-Kombe terecht. Elke gift vanaf 40 euro per jaar geeft bovendien recht op een fiscaal attest afgeleverd door de ngo Memisa.

Jouw event of project ten voordele van Katako-Kombe

Draag je Katako-Kombe een warm hart toe en wil je graag iets doen?

  • Organiseer een evenement waarvan een deel van de opbrengsten gaat naar Katako-Kombe.
  • Maak een geboortelijst aan ten voordele van Katako-Kombe.
  • Vervang geschenkjes voor je feest door een gift ten voordele van ons partnerziekenhuis.

Bij iedere gift vanaf 40 euro ontvangt de schenker een fiscaal attest dat recht geeft op belastingvermindering.

Boek over en voor Katako-Kombe

Rik Neirynck werkte 35 jaar als ergotherapeut in het Medisch Centrum Maria Middelares en reisde acht keer naar Katako-Kombe. In zijn dagboek 'Ils vont là où même les moustiques sont sauvages' of 'Naar waar muskieten nog wild zijn' vertelt hij over zijn ervaringen als technisch vrijwilliger in de gezondheidszone. Rik geeft informatie mee die zelden beschreven wordt als het over gezondheidszorg in ontwikkelingslanden gaat. Het boek is geschreven in het Nederlands, enkel de titel is Frans. De opbrengst gaat naar Katako-Kombe.

Sinds 2005 heeft AZ Sint-Vincentius Deinze een partnerschap met de Congolese gezondheidszone Kasongo-Lunda. Naast financiële steun willen we ook een inhoudelijke bijdrage leveren ter plaatse en gaat onze aandacht, naast de basisgezondheidszorg voor alle patiënten, vooral naar de problematiek van zwangere moeders en hun baby's.

Steun Kasongo-Lunda

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan overschrijven op de rekening BE66 8805 7923 5143 met de gestructureerde mededeling 910/3000/00080. Op die manier komt de gift automatisch op de rekening ten voordele van Kasongo-Lunda terecht. Elke gift vanaf 40 euro per jaar geeft bovendien recht op een fiscaal attest.

Klik op onderstaande knop en ontdek meer over onze projecten, en wat jij precies kan betekenen.

Vzw Scharnier

Vzw Scharnier

De vzw Scharnier is de schakel - scharnier - tussen het dialyseteam, de nierpatiënt (zowel hemodialysepatiënten, peritoneale nierpatiënten als getransplanteerden) en de familie/omgeving. Uiteraard blijft de dialyseafdeling voor patiënten dé thuishaven waar die steeds terecht kan, al dan niet samen met de familie.

Vzw Scharnier hoopt door de organisatie van allerhande activiteiten de samenhorigheid tussen nierpatiënten, familieleden en het dialyseteam te ondersteunen en hechter te maken.