AZ Maria Middelares lag mee aan de basis van een aantal goede doelen en ondersteunt deze actief door fondsenwerving, kennis- en expertisedeling.

Back on Track

Back on Track
Jaarlijkse fietstocht ten voordele van Back on Track

Eind 2014 werd bij topatleet Thomas Van Der Plaetsen kanker vastgesteld. Samen met ons ziekenhuis, waar Thomas werd behandeld en opgevolgd, richtte hij zijn fonds ‘Back on Track’ op.

Het fonds wil kankerpatiënten een hart onder de riem steken door in te zetten op bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere initiatieven met als doel de zware behandeling zo veel mogelijk te verlichten.

Ziekenhuis voor Ziekenhuis: Katako-Kombe

Ziekenhuis voor Ziekenhuis: Katako-Kombe
Op missie in Katako-Kombe

AZ Maria Middelares steunt het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ van de ngo Memisa. Deze organisatie streeft naar kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn, vooral in Centraal- en West-Afrika, en in India.

Ons ziekenhuis ging een partnerschap aan met een ziekenhuis in Katako-Kombe (Democratische Republiek Congo). Dankzij deze steun is dit ziekenhuis in volle groei. Het is het pilootziekenhuis geworden voor de hele regio en ontwikkelt zich tot een opleidingscentrum voor artsen en vroedvrouwen.

Jouw event of project ten voordele van Katako-Kombe

Draag je Katako-Kombe een warm hart toe en wil je graag iets doen?

  • Organiseer een evenement waarvan een deel van de opbrengsten gaat naar Katako-Kombe.
  • Maak een geboortelijst aan ten voordele van Katako-Kombe.
  • Vervang geschenkjes voor je feest door een gift ten voordele van ons partnerziekenhuis.

Bij iedere gift vanaf 40 euro ontvangt de schenker een fiscaal attest dat recht geeft op belastingvermindering. In 2020 geeft de overheid social profit organisaties een duwtje in de rug door een extra belastingvermindering (60 % i.p.v. 45 %) te voorzien.

Dagboek Katako-Kombe

Rik Neirynck werkte 35 jaar als ergotherapeut in de toenmalige Kliniek Sint-Jozef in Gentbrugge (nu: Medisch Centrum Maria Middelares) en reisde acht keer naar Katako-Kombe. In zijn dagboek 'Ils vont là où même les moustiques sont sauvages' of 'Naar waar muskieten nog wild zijn' vertelt hij over zijn ervaringen als technisch vrijwilliger in de gezondheidszone. Rik geeft informatie mee die zelden beschreven wordt als het over gezondheidszorg in ontwikkelingslanden gaat. Het boek is geschreven in het Nederlands, enkel de titel is Frans.

De opbrengst gaat naar Katako-Kombe. Meer informatie en hoe je het boek kan bestellen, vind je hieronder.

Vzw Scharnier

Vzw Scharnier

De vzw Scharnier is de schakel - scharnier zo je wil - tussen het dialyseteam, de nierpatiënt (zowel hemodialysepatiënten, peritoneale nierpatiënten als getransplanteerden) en zijn familie/omgeving. Uiteraard blijft de dialyseafdeling voor patiënten dé thuishaven waar hij/zij steeds terecht kan, al dan niet samen met de familie.

Vzw Scharnier hoopt door de organisatie van allerhande activiteiten de samenhorigheid tussen nierpatiënten, familieleden en het dialyseteam te ondersteunen en hechter te maken.

Fonds Mia en Julo

Fonds Mia en Julo

Het Fonds Mia & Julo werd door sympathisanten van ons ziekenhuis opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Het doel is financiële middelen in te zamelen voor oncologisch onderzoek en voor projecten die de beleving van de jongste patiëntjes wil bevorderen.

Hoe kan je een storting verrichten?

Stort op de bankrekening van de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404, met de gestructureerde code ‘014/2360/00084’.
Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag.