AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Leveranciers

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden

De algemene aankoopvoorwaarden zijn de standaardafspraken van toepassing op iedere levering van goederen, diensten en/of werken – ongeacht hun specifieke aard – door een leverancier aan vzw AZ Maria Middelares.

Brochure onafhankelijke entiteiten

Brochure onafhankelijke entiteiten

Deze informatiebrochure is gericht naar alle onafhankelijke entiteiten en hun werknemers die, voor de uitvoering van hun toegestane activiteiten, gebruikmaken van de faciliteiten van AZ Maria Middelares.

De brochure maakt je wegwijs in AZ Maria Middelares en verschaft je belangrijke informatie over. nood-, veiligheids- en hygiënevoorschriften.