AZ Maria Middelares in een notendop (cijfers, strategische doelstellingen, waarden, patient experience ...)

De vzw AZ Maria Middelares is een innovatief ziekenhuis in de groene rand van Gent. In ons continu streven naar kwaliteitszekere expertzorg staan vriendelijkheid en patiëntbeleving centraal. Ons modern ziekenhuis beschikt over hoogtechnologische infrastructuur en de allernieuwste medische uitrusting.

In ons Medisch Centrum Maria Middelares in Gentbrugge vind je een polikliniek waar vrijwel alle medische specialismen aangeboden worden. Daarnaast is er ook een kunstnierafdeling (low care) en een dienst radiologie.

  • +230 artsen
  • +1.850 medewerkers
  • +110 vrijwilligers
  • +640 bedden
  • 75.000 opnames
  • +2.000 geboortes
  • 24 hoogtechnologische operatiezalen

Strategische doelstellingen

Hoogtechnologische expertzorg, innovatie en onderzoek

Je kan bij ons terecht voor algemene en specifieke hoogtechnologische expertzorg. We stemmen beide voortdurend af op wetenschappelijke ontwikkelingen.

Kwaliteitszekere gezondheidszorg

Elke patiënt kan rekenen op kwaliteitszekere gezondheidszorg. We hebben daarbij aandacht voor alle noden van de patiënt.

Stimulerende werkomgeving

De persoonlijke inzet van al onze artsen en medewerkers is bepalend voor onze zorgkwaliteit. Samen met hen werken we aan de uitbouw van een stimulerende werkomgeving.

Samenwerking met eerste lijn

Een constructieve samenwerking met de huisartsen zorgt voor de beste gezondheidszorg. We ontwikkelen daartoe samen patiëntgerichte kwaliteitsprojecten.

Strategische samenwerkingsverbanden

Het is belangrijk om over de eigen muren te kijken. We streven daarom strategische samenwerkingsverbanden na met het doel kwaliteit meetbaar te verbeteren.

Financieel gezond en duurzaam

Alleen een financieel gezonde en duurzame organisatie kan onze kwaliteitsdoelstellingen verwezenlijken. We zorgen hiervoor in samenspraak met onze artsen en medewerkers.

Lees ons jaarverslag
Tijdslijn

Tijdslijn

AZ Maria Middelares blikt terug op een eeuwenlange traditie in gezondheidszorg en ontpopte zich tot een innovatief ziekenhuis waar patiëntbeleving centraal staat.

Lees meer

Onze kernwaarden

De missie van AZ Maria Middelares wordt kernachtig verwoord in de slagzin 'GezondheidsZorg met een Ziel'. Dit is waar we als ziekenhuis voor staan, dit is wat we als ziekenhuis willen bereiken.

Onze missie vertalen we verder in de kernwaarden van ons ziekenhuis: wat zijn de idealen die wij als organisatie nastreven? Verantwoordelijkheid, discretie, respect, collegialiteit ... Elke medewerker van ons ziekenhuis toetst elke handeling die hij/zij stelt hieraan af, elke dag opnieuw.

Lees meer
Beleving in het ziekenhuis

Beleving in het ziekenhuis

Bij het ontwerp en de realisatie van onze nieuwbouw werd heel veel aandacht besteed aan 'beleving', dit voor zowel de patiënten, de bezoekers als onze eigen medewerkers.

Lees meer