AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Voorstelling

Voorstelling

Maria Middelares in een notendop (cijfers, strategische doelstellingen, waarden, patient experience ...)

In ons continu streven naar kwaliteitszekere expertzorg staan vriendelijkheid en patiëntbeleving centraal.

Een overzicht van onze medische specialismen vind je onder het zorgaanbod.

  • +400 artsen
  • +2.500 medewerkers
  • +150 vrijwilligers
  • +700 bedden klassieke opname
  • +100 bedden dagziekenhuis
  • +35.000 klassieke opnames per jaar
  • +55.000 dagopnames per jaar
  • +2.500 geboortes

Onze sites

De vzw Maria Middelares bestaat uit vier klinische sites: Gent, Deinze, Aalter, Gentbrugge. Daarnaast bouwt de vzw momenteel volop aan de opstart van een logistiek en facilitair platform in Nazareth (De Prijkels).

Strategische doelstellingen

Kwaliteitszekere waardegedreven zorg

Het realiseren van waardegedreven zorg of value based healthcare is prioriteit. Multi- en interdisciplinair overleg, met nauwe betrokkenheid van de patiënt en familie, staat voorop. Onze dagelijkse inzet is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verhogen van de patiëntbeleving, met speciale aandacht voor de betaalbaarheid van de zorg. Elke patiënt kan rekenen op kwaliteitszekere gezondheidszorg. We hebben daarbij aandacht voor alle noden van de patiënt.

Hoogtechnologische expertzorg, innovatie en onderzoek

Je kan bij ons terecht voor algemene en specifieke hoogtechnologische expertzorg. We stemmen beide voortdurend af op wetenschappelijke ontwikkelingen.

Stimulerende werkomgeving

De persoonlijke inzet van al onze artsen en medewerkers is bepalend voor onze zorgkwaliteit. Samen met hen werken we aan de uitbouw van een stimulerende werkomgeving.

Geïntegreerde zorg

De toenemende complexiteit van zorg vergt een geïntegreerde aanpak. Doelgerichte implementatie van technologie helpt om samen met andere zorgverstrekkers over de muren van (zorg)organisaties heen te werken en vlot informatie uit te wisselen. We zetten in op 'connected care' met het oog op continuïteit van zorg voor elk van onze patiënten.

Strategische samenwerkingsverbanden

Het is belangrijk om over de eigen muren te kijken. We streven daarom strategische samenwerkingsverbanden na, met het doel kwaliteit meetbaar te verbeteren.

Duurzaam en financieel gezond

Alleen een duurzame en financieel gezonde organisatie kan onze kwaliteitsdoelstellingen verwezenlijken. We zorgen hiervoor in samenspraak met onze artsen en medewerkers.

Lees ons jaarverslag
Tijdslijn

Tijdslijn

We blikken terug op een eeuwenlange traditie in gezondheidszorg, waarbij we ons ontpopten tot een innovatieve organisatie waar patiëntbeleving en kwaliteit centraal staan.

Lees meer

Onze kernwaarden

Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om Gezondheidszorg met een Ziel in de praktijk te brengen. Samen bouwen we aan een betrokken organisatie, waar elke patiënt zich met zorg omringd weet.

Lees meer
Beleving in het ziekenhuis

Beleving in het ziekenhuis

Samen werken we aan een omgeving waarin patiënten, bezoekers en medewerkers zich goed voelen. Verschillende werkgroepen (bv. patient empowerment, kunst in het ziekenhuis) dragen hiertoe actief hun steentje bij.

Lees meer