AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Gebruiksvoorwaarden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bedankt voor je bezoek aan de website van Maria Middelares. We vinden het belangrijk dat het voor jou duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je aan ons ter beschikking stelt.

Je persoonlijke gegevens, inclusief je e-mailadres, worden als volgt gebruikt.

  • Informatie die je ons geeft om bepaalde informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om je informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.
  • Informatie die je ons geeft in het kader van een sollicitatie slaan we op en behandelen we uiterst zorgvuldig en louter met dat doel voor ogen.
  • We wenden de opgeslagen informatie aan om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
  • We stellen je persoonlijke informatie niet ter beschikking van noch verkopen deze aan derden.

Onze website bevat links naar websites buiten Maria Middelares. Maria Middelares is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met je persoonlijke gegevens omgaan.

Voorwaarden voor gebruik

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten.

Met je bezoek aan deze website aanvaard je de gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrecht

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Maria Middelares en/of zijn partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maria Middelares.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Links naar andere websites worden als service aangeboden. Dit betekent niet dat Maria Middelares verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen of andere zaken met een schadelijk karakter.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Opmerkingen, vragen en suggesties

Maria Middelares wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door jou verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Maria Middelares heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maria Middelares houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt via communicatie@mijnziekenhuis.be.

Rechtspraak

Rechtspraak

Het staat Maria Middelares vrij om op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door ze opnieuw op deze website te publiceren.

De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.