AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Ombudsdienst

De artsen, verpleegkundigen en medewerkers van onze ziekenhuizen zetten zich dagelijks in om een goede, professionele dienstverlening te verzekeren.

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst terecht?

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst terecht?

Helaas gebeurt het soms dat iets niet naar wens verloopt. Wij raden je aan om dit in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokken arts/verpleegkundige/medewerker te bespreken. Misschien kunnen zij met een kleine moeite aan je verwachtingen of opmerkingen tegemoet komen, of kan er een misverstand uit de weg worden geruimd.

Kan je samen geen oplossing vinden? Meld je graag je bezorgdheid persoonlijk en in vertrouwen? Of weet je niet onmiddellijk bij wie je terecht kan? Wend je dan tot de ombudsdienst.

Je kan ook terecht bij de ombudsdienst:

 • wanneer je denkt dat je betrokken bent bij een incident;
 • met een informatievraag over de werking van het ziekenhuis of over de te volgen richtlijnen of procedures, en wanneer je niet weet bij welke zorgverlener of interne dienst van het ziekenhuis je daarvoor terecht kan;
 • om een compliment of verbetersuggestie te geven, zo kunnen wat goed is in stand houden en voortdurend streven naar verbetering.

De ombudsdienst luistert, informeert en adviseert patiënten en hun familie

Hoe helpen we?

Hoe helpen we?

De ombudsdienst helpt patiënten en hun familie die een vraag hebben, of een probleem ervaren met de dienstverlening van het ziekenhuis of één van de medewerkers. De ombudsdienst beluistert je verhaal en probeert samen met jou te zoeken naar een zo gepast mogelijke oplossing voor je melding. De ombudsdienst is neutraal en onpartijdig en heeft een louter bemiddelende opdracht.

De ombudsdienst heeft toegang tot alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn opdracht, maar is hierbij uiteraard gebonden door het beroepsgeheim. Alle informatie die aan de ombudsdienst wordt meegedeeld, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden, tenzij met toestemming van de betrokken partij.

De ombudsdienst contacteren

De ombudsdienst contacteren

Ombudsdienst

Wil je een klacht persoonlijk bespreken? Maak een afspraak.

De ombudsdienst is bereikbaar op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, behalve op vrijdag.

 • Ombudsdienst AZ Maria Middelares: op de tweede verdieping van de westvleugel (via gate A, volg de bewegwijzering richting 'ombudsdienst')
 • Ombudsdienst AZ Sint-Vincentius Deinze: op de derde verdieping, volg route 155 vanaf de hoofdingang

Jaarverslag met aanbevelingen

Jaarverslag met aanbevelingen

Jaarlijks maakt de ombudsdienst van het ziekenhuis een (geanonimiseerd) verslag op. Wat vind je hierin?

 • aantal klachten
 • thema’s klachten
 • bereikte verzoeningsresultaten
 • aanbevelingen om herhaling van klachten te vermijden

Aan wie bezorgt de ombudsdienst het jaarverslag?

 • Met oog op continue kwaliteitsverbetering bezorgt de ombudsdienst het jaarverslag aan de directie, hoofdarts, medische raad en raad van bestuur van het ziekenhuis.
 • Ook de Vlaamse ombudsman ontvangt een exemplaar. Die neemt het vervolgens op in het jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst en rapporteert jaarlijks (begin maart) over werkzaamheden en aanbevelingen bij het Vlaams Parlement.