AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Incident melden

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.

Behandeling incident

Mochten er, ondanks alle goede zorg, toch incidenten of bijna-incidenten plaatsvinden, dan gaan we hier zeer nauwgezet mee om.

We beschikken intern over een meldingssysteem van alle incidenten of bijna-incidenten waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. Deze meldingen vormen een belangrijke pijler om verbeteracties op te zetten op het vlak van patiëntveiligheid. Meldingen gebeuren in een sfeer van vertrouwen waarbij we focussen op het zoeken naar manieren om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Heb je als patiënt concrete verwachtingen t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers over het incident waarbij je betrokken partij bent? Richt je tot de ombudsdienst om het incident eerder als klacht te melden.

Jouw mening is belangrijk

Meld het incident

{"class":"validate","formAttributes":{"data-title":"Contact ombudsdienst: incident"}}

Enkel invullen indien je hierboven koos voor 'Andere'

Enkel invullen indien van toepassing

Enkel invullen indien van toepassing

Bv. 01/01/1990

Laad hieronder een document op indien nodig.

Om aan je vraag te kunnen voldoen en een goede dienstverlening te kunnen bieden, zullen we de ingevulde gegevens verwerken. We respecteren daarbij uiteraard je rechten. Lees gerust hier onze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring.

Je ontvangt een bevestigingsmail nadat je dit formulier succesvol hebt verstuurd. Bekijk ook zeker de spam-folder in je inbox.

Jouw feedback is belangrijk om onze zorg blijvend te verbeteren.

AZ Maria Middelares is geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI). Desgewenst kan je rechtstreeks contact met hen opnemen via deze link.