AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens van patiënten

Het ziekenhuis is sterk begaan met de veiligheid en de privacy van patiënten, zorgverleners, medewerkers, bezoekers, familie­leden …

De inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving ondersteunt deze ingesteldheid en zorgt ervoor dat privacy een sterk aandachtspunt blijft.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018, beter gekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving. Doel is de persoonsgegevens van elke burger beter te beheren en te beschermen. Maria Middelares verricht een geheel van verwerkingen op de verstrekte persoonsgegevens, die louter gericht zijn op de uitoefening van de geneeskunde en de daaraan ondersteunende diensten en de opmaak van algemene statistieken.

In overeenstemming met de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we de gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Voor de uitoefening van je rechten of vragen over privacy kan je terecht bij de Data Protection Officer (DPO).

Het privacyreglement voor patiënten vind je hier.