AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Arts-specialist in opleiding

Start je binnenkort als arts-specialist in opleiding of huisarts in opleiding? Dan is het belangrijk om vóór aanvang van je stage volgende zaken te regelen:

  1. Aanmelden en onboarding: het online infoformulier invullen
  2. Verzekeringen: het verzekeringsdocument ingevuld en ondertekend terugbezorgen
  3. Getuigschriften: de vereiste getuigschriften aanleveren
  4. E-learning/login: de nodige online cursussen doorlopen

Bedankt, en welkom in ons ziekenhuis!