In het kader van het kwaliteitsbeleid van ons ziekenhuis dient elke nieuwe medewerker vóór indiensttreding de nodige relevante getuigschriften aan te leveren.

Voor de arts-specialist in opleiding en huisarts in opleiding zijn dit :

  1. Diploma master geneeskunde
  2. Inschrijvingsbewijs Orde der Artsen
  3. RIZIV-erkenning (= RIZIV-e-mail met toekenning van het tijdelijke RIZIV-nummer)
  4. ALS-/BLS-attest (optioneel/indien beschikbaar)

Bedankt om van deze documenten een kopie of scan te bezorgen aan het secretariaat van de medische directie (Jorgen.VanderBeken@azmmsj.be).