AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Getuigschriften

Dit is enkel van toepassing voor AZ Maria Middelares.

In het kader van het kwaliteitsbeleid van ons ziekenhuis dient elke nieuwe medewerker vóór indiensttreding de nodige relevante getuigschriften aan te leveren.

Voor de arts-specialist in opleiding en huisarts in opleiding zijn dit :

  1. Diploma master geneeskunde
  2. Inschrijvingsbewijs Orde der Artsen
  3. RIZIV-erkenning (= RIZIV-e-mail met toekenning van het tijdelijke RIZIV-nummer)
  4. ALS-/BLS-attest (optioneel/indien beschikbaar)

Bedankt om van deze documenten een kopie of scan te bezorgen aan het secretariaat van de medische directie.