AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Kwaliteit

Onze organisatie verleent veilige zorg van hoge kwaliteit. Daarbij willen we steeds bijleren en verbeteren waar mogelijk. Daarom bevragen we onze patiënten over hun ervaringen en meten we onze resultaten voortdurend. We laten onze kwaliteit ook extern onderzoeken door de overheid en externe organisaties. Dankzij deze aanpak behaalden we een aantal kwaliteitslabels.

Bevraging van patiënten

Bevraging van patiënten

97% van de gehospitaliseerde patiënten beveelt AZ Maria Middelares aan bij familie en vrienden.

Het ziekenhuis vindt het belangrijk om patiëntenervaring in kaart te brengen. Dat gebeurt op verschillende manieren:

Bij ons ben je geen nummer.

 • Interviews en focusgroepen
 • Directe feedback
 • Informatie uit suggesties en klachten
 • Patiëntenbevragingen

Naast onze eigen patiëntenbevragingen, nemen we ook deel aan de bevragingen georganiseerd door het Vlaamse Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Met deze resultaten kunnen we ons positioneren ten opzichte van andere Vlaamse ziekenhuizen.

Meetbare kwaliteit

Meetbare kwaliteit

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ, vroeger: VIP²)

Het Vlaamse Instituut voor Kwaliteit van Zorg brengt artsen, beroepsorganisaties en wetenschappers in verschillende groepen samen om te werken aan de kwaliteit van zorg. Samen bepalen ze per thema wat de zorgverstrekkers moeten meten en wat de norm is. Dit noemen we indicatoren. Onze ziekenhuizen werken hieraan actief mee.

Wat meten we?

 • Borstkanker: diagnose, behandeling en overleving
 • Longkanker: diagnose en overleving
 • Rectumkanker: overleving
 • Patiëntenervaringen: bevraging van patiënten en analyse van de ziekenhuiswebsite
 • Ziekenhuisbreed: veiligheid van medicatie, basisvereisten handhygiëne bij zorgverleners, correcte identificatie van patiënten, een gestandaardiseerde checklist voor veilige operaties

De resultaten

Op de website www.zorgkwaliteit.be staan de resultaten per ziekenhuis.

Zorginspectie

De Vlaamse overheid houdt toezicht op de kwaliteit die ziekenhuizen leveren. Daarvoor doet ze onaangekondigde controles op verschillende zorgtrajecten die patiënten doorlopen.

De rapporten zijn te vinden op de website van Zorginspectie.

Kwaliteitslabels

Kwaliteitslabels
AZ Maria Middelares kreeg in 2022 voor de derde maal een erkenning voor patiëntveiligheid, hygiëne en zorgkwaliteit van de Amerikaanse organisatie JCI
AZ Maria Middelares kreeg in 2022 voor de derde maal een erkenning voor patiëntveiligheid, hygiëne en zorgkwaliteit van de Amerikaanse organisatie JCI

JCI-accreditatie voor AZ Maria Middelares

AZ Maria Middelares wil haar kwaliteit ook vergelijken met buitenlandse ziekenhuizen. Daarbij koos het ziekenhuis om zich te laten testen door het Amerikaanse Joint Commission International (JCI). Deze organisatie stelt de patiënt centraal en evalueert praktijkgericht. Ook de ervaringen van patiënten tellen in de beoordeling.

In 2016 kreeg AZ Maria Middelares haar eerste internationale JCI-kwaliteitslabel. De tweede accreditatie volgde in 2019, de derde accreditatie in 2022.

De auditoren benadrukten dat kwaliteit en patiëntveiligheid geen theorie blijven, maar werkelijk gedragen worden door de hele organisatie. "Jullie presteren op een hoog niveau en de opmerkingen die we geven zijn vaak op het niveau van kleine verbetermogelijkheden", zei een van de auditoren. Bij een accreditatie ligt de nadruk op inzicht in organisatiespecifieke risico’s en op systematisch en voortdurend verbeteren.

Qualicor Europe-accreditatie voor AZ Sint-Vincentius Deinze

AZ Sint-Vincentius Deinze is in 2022 voor de tweede keer geaccrediteerd door Qualicor Europe. Met dit internationaal label toont ons ziekenhuis dat het voldoet aan strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. Bekijk hieronder het auditrapport.

ISO 27001- en ISO 27701-certificaat voor informatieveiligheid

In juni 2023 behaalde AZ Maria Middelares het ISO 27001-certificaat voor informatieveiligheid. Dat is dé norm voor informatiebeveiliging. De focus ligt op het beveiligen van informatie met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen ons ziekenhuis zeker te stellen.

ISO 15189 voor laboratorium (dienst klinische biologie)

Ons laboratorium kreeg in april 2020 het ISO 15189 certificaat van de Belgische accreditatie-instelling Belac.

Dat betekent dat het laboratorium:

 • de technische competentie bezit om de juiste laboratoriumresultaten te generen;
 • hoogkwalitatieve zorg levert aan de patiënten;
 • beschikt over een uitgewerkt en functioneel kwaliteitssysteem.

Continue kwaliteitsverbetering

Continue kwaliteitsverbetering

Ons ziekenhuis verbetert de kwaliteit van zorg op basis van kwaliteitsinformatie zoals patiëntenfeedback, kwaliteitsindicatoren, inspectieverslagen, klachten, incidenten, etc.

Lees meer over onze realisaties in ons jaarverslag.

Wil je zelf een klacht of incident melden, of een suggestie doorgeven?

Laat het ons weten via dit contactformulier van de ombudsdienst.

De cel kwaliteit contacteren

Digitaal via kwaliteit@mijnziekenhuis.be.