AZ Maria Middelares verleent veilige zorg van hoge kwaliteit. Daarbij willen we steeds bijleren en verbeteren waar mogelijk. Daarom bevragen we onze patiënten over hun ervaringen en meten we onze resultaten voortdurend. We laten onze kwaliteit ook extern onderzoeken door de overheid en externe organisaties. Dankzij deze aanpak behaalden we een aantal kwaliteitslabels.

Bevraging van patiënten

97 % van de patiënten beveelt AZ Maria Middelares aan bij familie en vrienden

Na een opname ontvang je een enquête over je verblijf in het ziekenhuis. Geef daarin aan of je tevreden bent over het ziekenhuis. Op welke punten kan het beter?

In 2016 gaven de patiënten AZ Maria Middelares een score van 8,5 op 10. 97% van de patiënten beveelt het ziekenhuis aan bij familie en vrienden.

Meetbare kwaliteit

Vlaams Indicatorenproject (VIP²)

Het Vlaamse Indicatorenproject brengt artsen, beroepsorganisaties en wetenschappers in verschillende groepen samen om te werken aan de kwaliteit van zorg. Samen bepalen ze per thema wat de zorgverstrekkers moeten meten en wat de norm is. Dit noemen we indicatoren. AZ Maria Middelares werkt hieraan actief mee.

Wat meten we?

  • Borstkanker: diagnose, behandeling en overleving na vijf jaar
  • Rectumkanker: wat zijn de overlevingskansen in AZ Maria Middelares?
  • Patiëntenervaringen: bevraging van patiënten en analyse van de ziekenhuiswebsite
  • Ziekenhuisbreed: veiligheid van medicatie, basisvereisten handhygiëne bij zorgverleners, correcte identificatie van patiënten, een gestandaardiseerde checklist voor veilige operaties

De resultaten

Op de website www.zorgkwaliteit.be staan de resultaten per ziekenhuis. Die van AZ Maria Middelares vind je via deze link.

Zorginspectie

De Vlaamse overheid houdt toezicht op de kwaliteit die ziekenhuizen leveren. Daarvoor doet ze onaangekondigde controles op verschillende zorgtrajecten die patiënten doorlopen.

Kwaliteitslabels

AZ Maria Middelares kreeg in 2016 een erkenning voor patiëntveiligheid, hygiëne en zorgkwaliteit van de Amerikaanse organisatie JCI

JCI-accreditatie

AZ Maria Middelares wil haar kwaliteit ook vergelijken met buitenlandse ziekenhuizen. Daarbij koos het ziekenhuis zich te laten testen door het Amerikaanse Joint Commission International (JCI). Deze organisatie stelt de patiënt centraal en evalueert praktijkgericht. Ook de ervaringen van patiënten tellen in de beoordeling.

In 2016 kreeg AZ Maria Middelares haar eerste internationale JCI-kwaliteitslabel.

ISO 27001-certificaat voor informatieveiligheid

In juli 2020 behaalde AZ Maria Middelares het ISO 27001-certificaat voor informatieveiligheid.

ISO 15189 voor laboratorium (dienst klinische biologie)

Het laboratorium van AZ Maria Middelares kreeg het ISO 15189 certificaat van de Belgische accreditatie-instelling Belac.

Dat betekent dat het laboratorium:

  • de technische competentie bezit om de juiste laboratoriumresultaten te generen;
  • hoogkwalitatieve zorg levert aan de patiënten;
  • beschikt over een uitgewerkt en functioneel kwaliteitssysteem.