Bij het ontwerp en de realisatie van onze nieuwbouw werd heel veel aandacht besteed aan 'beleving', dit voor zowel de patiënten, de bezoekers als onze eigen medewerkers.

Natuurlijk

Natuurlijk

Alle ruimtes in onze nieuwbouw werden voorzien van lange ramen tot op de grond. Zo is er steeds een optimaal contact met de buitenwereld. Overal op onze campus werden groene accenten gelegd. We gebruiken ook maximaal natuurlijke materialen.

Huislijk

Huislijk

In ons atrium plaatsten we een vleugelpiano om een huislijker, warmer gevoel te creëren in de hoog-technologische context van ons ziekenhuis. Zowel medewerkers, patiënten als bezoekers kunnen erop spelen (enkele richtlijnen hierover vind je in onderstaand filmpje).

Aantrekkelijk

Aantrekkelijk

AZ Maria Middelares is ervan overtuigd dat een aantrekkelijke omgeving een positieve impact heeft op hoe onze patiënten, bezoekers en medewerkers ons ziekenhuis ervaren. In dat kader hebben we sinds eind 2016 een werkgroep kunst. De leden ervan komen uit verschillende departementen van ons ziekenhuis, voorzitter is onze farmaceutisch directeur. Ze komen geregeld samen om kunstaanvragen van externe partijen te bespreken en om eigen projecten concreet vorm te geven. Zo organiseren ze bijvoorbeeld exposities in onze ziekenhuisgangen, fotografiewedstrijden, kunstveilingen,...

Daarnaast zorgt de werkgroep ook voor een gepaste inkleding van ons atrium zodat we onze bezoekers steeds een warm onthaal kunnen bezorgen.

Kunstveiling met werken van mensen met dementie in het kader van de Warmste Week.

Christelijk

Christelijk

Heb je tijdens je verblijf in AZ Maria Middelares even nood aan een moment van rust of bezinning? Je kan hiervoor steeds terecht in de stille ruimte in het atrium of in de kapel van het ziekenhuis (tweede verdieping).

De ziekenhuispastor kan tijdens je bezoek in de kapel samen met jou naar nieuwe inzichten of perspectieven zoeken, met respect voor je persoonlijke overtuigen. In deze bidruimte zijn eenvoud en transcendentie troef. Bovendien is de kapel met zijn authentieke materialen en gulden snede ook een stille hommage aan de cisterciënzercultuur en haar zusters, die sinds de 13 de eeuw werkzaam zijn in dit ziekenhuis.

De stille ruimte in het atrium
De kapel op de tweede verdieping

Het is mogelijk om wekelijks (op vrijdag) een eucharistieviering bij te wonen in de kapel. Deze viering wordt ook uitgezonden via het infokanaal 2 op je televisie in de kamer. Op hetzelfde kanaal wordt op dinsdag om 9.45 uur ook een bezinningsmoment uitgezonden.