AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Laboratorium

Laboratorium

Ons laboratorium focust op een kwaliteitsvolle service, wetenschappelijke ondersteuning en innoverende technologie.

Het laboratorium voert analyses uit binnen alle disciplines van de humane klinische biologie. We verwerken aanvragen van arts-specialisten, zowel uit onze organisatie als van partnerorganisaties, en van verschillende huisartsen.

Het laboratorium is erkend door Sciensano onder het nummer 44673


Onze speerpunten

Kwaliteitsvolle service

Het laboratorium streeft ernaar om de artsen op de aangevraagde analyses een accuraat resultaat te leveren binnen een zo kort mogelijke tijd. De resultaten worden verkregen binnen een opgebouwd kwaliteitssysteem onder toezicht van een team van geaccrediteerde klinisch biologen en een cel kwaliteitsbeheer.

Wetenschappelijke ondersteuning

Speciale aandacht gaat naar de wetenschappelijke ondersteuning. De klinisch biologen zijn beschikbaar voor consult om tot een correcte interpretatie van de resultaten te komen en de aanvrager te helpen bij de diagnose of (de opvolging van) de behandeling.

Innoverende technologie

Het laboratorium volgt nieuwe ontwikkelingen van analysemethoden op en staat open voor initiatieven van de medische staf om nieuwe en meer betrouwbare technieken uit te testen en toe te passen. De introductie van nieuwe analysen gebeurt na kritische evaluatie.

Onze speerpunten