Arts-specialisten in opleiding en huisartsen in opleiding dienen verzekerd te zijn via de groepspolis medische beroepsaansprakelijkheid van het ziekenhuis. Het invulformulier hiertoe wordt via e-mail bezorgd.

Voor meer vragen omtrent deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan je altijd telefonisch contact opnemen met Cindy Galle.