AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Wondzorgconsultatie

Het verband is dat wat ons verbindt

Wat is het?

Wat is het?

Naast postoperatieve opvolging bundelt een gedreven multidisciplinair team zijn persoonlijke expertise bij chronische wondproblemen. Samen met de patiënt willen ze de meest optimale omstandigheden creëren om op korte tijd volledige wondheling te verkrijgen.

De wonde wordt verzorgd op de consultatie en het wondzorgplan wordt gecommuniceerd met de eerstelijnszorg (bv. huisarts), zodat continuïteit van de zorg verzekerd wordt.

Artsen

Artsen

Wondzorgverpleegkundige

Wondzorgverpleegkundige

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf