AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die progressieve achteruitgang veroorzaken van het geheugen en andere hersenfuncties (taal, aandacht, gedrag, persoonlijkheid …). De ziekte treft voornamelijk oudere personen. Als de ziekte optreedt bij personen jonger dan 65 jaar, spreken we van jongdementie.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere mogelijke oorzaken zijn onder andere: fronto-temporale dementie, vasculaire dementie en Lewy body dementie.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Wanneer een patiënt of iemand uit de omgeving het vermoeden heeft van dementie, probeert de neuroloog eerst te achterhalen of het zeker om dementie gaat. Dat gebeurt door een gesprek met de patiënt en zijn naasten, een klinisch onderzoek en een of meerdere geheugentesten. In veel gevallen gebeuren na de diagnose nog verdere specifieke onderzoeken naar de oorzaak van de dementie.

Behandeling

Hoewel de meeste vormen van dementie ongeneeslijk zijn, is het toch belangrijk de ziekte tijdig vast te stellen. In sommige gevallen kan medicatie gestart worden om de symptomen te verbeteren.


Advies bij dementie

Advies bij dementie

Als de diagnose dementie valt, heeft dat op verschillende vlakken een impact op het leven van de persoon met dementie én op het leven van de naasten.

De patiënt en mantelzorger(s) kunnen bij ons terecht educatie, informatie en ondersteuning. Op die manier proberen we de nodige ondersteuning te bieden bij het dagelijkse leven. Klik op de knop hieronder voor meer informatie.

Interessante websites

Interessante websites
  • www.dementie.be: website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen met algemene informatie rond dementie, onderzoek, vormingen ...
  • www.omgaanmetdementie.be: heel praktische tips voor mantelzorgers en hulpverleners over het omgaan met dementie.
  • www.alzheimerliga.be: algemene informatie, onderzoek, praatcafés en familiegroepen per regio.
  • www.onthoumens.be: maatschappelijk draagvlak dementie, initiatieven en tips voor gemeentes en organisaties, communicatietips ...

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Geriatrie
Neurologie

Laatste publicatiedatum: 01/12/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Desimpelaere Patrick, Dr. Aers Isabelle