AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

De collega's van de sociale dienst zorgen voor een vlotte overgang van thuis naar het ziekenhuis, en weer terug.

15 sociaal werkers staan in voor ondersteuning, info, advies, doorverwijzing en begeleiding.

Een bezoek of een verblijf in een ziekenhuis is één van de vele schakels van zorg. Wij zorgen mee voor een vlotte overgang tussen die schakels. Onze sociale begeleiding kan starten voor, tijdens, of na een bezoek of een verblijf in ons ziekenhuis.

In hoofdzaak helpt de sociale dienst bij de organisatie van verschillende soorten zorg, hulpverlening en administratie die gepaard gaan met het ziekteproces. Samenwerking met de patiënt zelf, de naasten en hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis is daarbij een must.

Voor wie?

Voor wie?

De sociale dienst is er voor iedereen.

 • Patiënten
 • Mantelzorgers, familieleden, belangrijke naasten
 • Zorg- en hulpverleners, verwijzers

Waarbij kunnen we helpen?

Waarbij kunnen we helpen?
 • Organisatie en zorgcoördinatie
  • Voorbereiding van het vertrek uit het ziekenhuis, vervoer
  • Informatie, advies en doorverwijzing naar bijvoorbeeld thuiszorg, ouderenzorg
  • Overleg en afstemming met de huisarts, specialist, thuiszorg en andere hulpverleners
 • Actief luisteren en advies bieden, psychosociale ondersteuning, opvang van familieleden en naasten
 • Sociaal-administratieve ondersteuning: regelen ziekteverlof, loopbaanonderbreking en werkhervatting ...
 • Financieel advies (bv. OCMW-aanvragen, hospitalisatieverzekeringen)
 • Juridische hulp, uitleg volmachten
 1. Psychosociale ondersteuning
  Een ziekenhuisopname kan een emotionele impact hebben op de patiënt maar ook op de familie of de omgeving. Sociaal werkers kunnen begeleiden, advies geven of gewoon een luisterend oor zijn.
 2. Zorgcoördinatie
  Een opname is vaak kort. Mogelijks is er nadien thuiszorg nodig, een herstelverblijf of een ander aangepaste setting. Indien nodig, kan hierbij vervoer geregeld worden.
  In overleg met specialist, huisarts of andere hulpverleners, trachten we dit op maat van de patiënt te regelen.
 3. Sociale en administratieve ondersteuning
  Een aantal administratieve zaken bv. attest arbeidsongeschiktheid, hospitalisatieverzekering
 4. Financiële en juridische hulpverlening
  Enkele voorbeelden zijn OCMW-aanvragen, schulden, voorlopig bewindvoering …

Melden van een opname

Melden van een opname

Een opname in het ziekenhuis wordt steeds korter. Een goed voorbereide opname en ontslag zorgen ervoor dat de overgang van thuis naar het ziekenhuis, en van het ziekenhuis naar thuis, vlot verloopt.

Word jij of een naaste opgenomen in het ziekenhuis? Breng ons, indien ondersteuning nodig is, zo vroeg mogelijk op de hoogte.

Klik op onderstaande knop 'Meld een opname' en vul het formulier in. We bezorgen je snel antwoord.

Meld een opname

Contact

Contact

Algemeen e-mailadres: socialedienst@azmmsj.be

De sociale dienst is bereikbaar:

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 18.30 uur
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • donderdag van 8.30 tot 18.30 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Aan elke afdeling is een sociaal werker verbonden. Bel of e-mail gerust voor een afspraak, je kan hun gegevens hieronder vinden. Je kan ook aan de verpleegkundigen of de medewerkers van het onthaal vragen of er een sociaal werker vrij is. De medewerkers van de sociale dienst komen langs op de afdeling.

Contactgegevens per afdeling

Algemene heelkunde, abdominale, blaas, prostaat, gynaecologische en oncologische heelkunde

Dagziekenhuis, intensieve zorg, niet-planbare zorg, medium care

Het dossier wordt toegewezen aan de sociaal werker volgens de hoofdaandoening. Contacteer de sociaal werker volgens de medische problematiek. Bij twijfel, contacteer een sociaal werker of het diensthoofd voor wegwijs.

Fysio, pijnkliniek en spine-unit

Fysische geneeskunde en revalidatie

Geriatrie

Gynaecologie - verloskunde - fertiliteit

Hartziekten

Hartheelkunde en heelkunde van de aderen

Hormonale, stofwisselings- en suikerziekten

Huidziekten

Kinderziekten

Longziekten en allergie

Maag- en darmziekten

Medische oncologie - hematologie

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde

Neurochirurgie

Neurologie

Neus-, keel-, en oorziekten

Nierziekten - dialyse

Nucleaire geneeskunde en radiologie

Oftalmologie

Oogziekten

Orthopedie

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Psychiatrische afdeling

Reumatologie

Spoedgevallen

Stemaandoeningen, hoofd- en halsheelkunde

Overige

Brochures

Brochures