AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Sociale dienst en organisatie van hulp

De collega's van de sociale dienst zorgen voor een vlotte overgang van thuis naar het ziekenhuis, en weer terug.
De collega's van de sociale dienst zorgen voor een vlotte overgang van thuis naar het ziekenhuis, en weer terug.

Onze sociaal werkers staan in voor ondersteuning, info, advies, doorverwijzing en begeleiding.

Een bezoek of een verblijf in een ziekenhuis is één van de vele schakels van zorg. Wij zorgen mee voor een vlotte overgang tussen die schakels. Onze sociale begeleiding kan starten voor, tijdens, of na een bezoek of een verblijf in ons ziekenhuis.

In hoofdzaak helpt de sociale dienst bij de organisatie van verschillende soorten zorg, hulpverlening en administratie die gepaard gaan met het ziekteproces. Samenwerking met de patiënt zelf, de naasten en hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis is daarbij een must.

Voor wie?

Voor wie?

De sociale dienst is er voor iedereen.

 • Patiënten
 • Mantelzorgers, familieleden, belangrijke naasten
 • Zorg- en hulpverleners, verwijzers

Waarbij kunnen we helpen?

Waarbij kunnen we helpen?

De sociaal werkers kunnen antwoorden bieden op tal van vragen:

 • Wie kan mij helpen als ik thuiskom?
 • Waar kan ik na mijn opname verder herstellen?
 • Hoe breng ik mijn ziekenfonds (mutualiteit) terug in orde?
 • Op welke premies of tegemoetkomingen heb ik mogelijk recht?
 • Wie kan mij begeleiden in mijn zoektocht naar aangepast werk of dagbesteding?
 • Waar vind ik hulp bij (te hoge) medische kosten?

Daarnaast kan je ook beroep doen op de sociale dienst als luisterend oor en om informatie in te winnen over de organisatie en coördinatie van de verschillende diensten (bv. thuisverpleging, diensten gezinshulp, poetsdienst, warme maaltijden, vrijwilligershulp, uitleendiensten voor medisch/orthopedisch verzorgingsmateriaal, ziekenvervoer, begeleid wonen ...). Onze hulpverlening is discreet en gratis.

Als je vraag niet onmiddellijk kan opgelost worden door een sociaal werker verwijst die indien nodig door naar andere diensten. Er wordt nauw samengewerkt met collega's van mutualiteiten, OCMW's, woon-, zorg- en revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheid, enzovoort.

Melden van een opname

Melden van een opname

Een opname in het ziekenhuis wordt steeds korter. Een goed voorbereide opname en ontslag zorgen ervoor dat de overgang van thuis naar het ziekenhuis, en van het ziekenhuis naar thuis, vlot verloopt.

Word jij of een naaste opgenomen in het ziekenhuis? Breng ons, indien ondersteuning nodig is, zo vroeg mogelijk op de hoogte.

Klik op onderstaande knop 'Meld een opname' en vul het formulier in. We bezorgen je snel antwoord.

Meld een opname

Contact

Contact

Algemeen e-mailadres: socialedienst@mijnziekenhuis.be

De sociale dienst is bereikbaar:

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 18.30 uur
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
 • donderdag van 8.30 tot 18.30 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Aan elke afdeling is een sociaal werker verbonden. Bel of e-mail gerust voor een afspraak, je kan hun gegevens hieronder vinden. Je kan ook aan de verpleegkundigen of de medewerkers van het onthaal vragen of er een sociaal werker vrij is. De medewerkers van de sociale dienst komen langs op de afdeling.

Contactgegevens per afdeling

Algemene heelkunde, abdominale, blaas, prostaat, gynaecologische en oncologische heelkunde
Dagziekenhuis, intensieve zorg, niet-planbare zorg, medium care

Het dossier wordt toegewezen aan de sociaal werker volgens de hoofdaandoening. Contacteer de sociaal werker volgens de medische problematiek. Bij twijfel, contacteer een sociaal werker of het diensthoofd voor wegwijs.

Fysio en spine-unit
Pijnkliniek
Fysische geneeskunde en revalidatie
Geriatrie
 • Verpleegafdeling D601 zone 1 en 2 – Hanne Tiné
 • Verpleegafdeling D601 zone 3 – Miet Verdonck
 • Verpleegafdeling D602 zone 1 – Miet Verdonck
 • Verpleegafdeling D602 zone 2 en 3 - Pakize Ergürbüz
 • Verpleegafdeling D603 (kamer 1 tot kamer 11 bed 1) -Sarah De Laender
 • Verpleegafdeling D603 (kamer 11 bed 2 tot kamer 20) - Lies De Temmerman
 • Geriatrisch dagziekenhuis - Hanne Tiné
 • Geriatrische patiënt opgenomen op een andere afdeling (dan de dienst geriatrie) – toewijs van een sociaal werker dossier per dossier
Gynaecologie - verloskunde - fertiliteit
Hartziekten
Hartheelkunde en heelkunde van de aderen
Hormonale, stofwisselings- en suikerziekten
Huidziekten
Kinderziekten
Longziekten en allergie
Maag- en darmziekten

Medische oncologie - hematologie
 • Oncologisch dagziekenhuis
 • Algemene oncologie (opname) - Leen Verwee
 • Gastro-enterologie en endocrinologie (opname en ambulant) - Leen Verwee

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde
Neurochirurgie
Neurologie
Neus-, keel-, en oorziekten
Nierziekten - dialyse
Nucleaire geneeskunde en radiologie
Oogziekten
Orthopedie
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Psychiatrische afdeling
Reumatologie

Spoedgevallen
Stemaandoeningen, hoofd- en halsheelkunde
Overige

Je kan steeds beroep doen op de sociale dienst via de verpleegkundigen op de afdeling, telefonisch (tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur) of via e-mail. Maak bij voorkeur een afspraak voor je langsgaat. Er is elke dag een sociaal werker aanwezig in het ziekenhuis, behalve in het weekend.

De sociale dienst bevindt zich op de derde verdieping. Volg route 69 vanaf de hoofdingang.

(Ortho)geriatrie, geriatrisch dagziekenhuis
Inwendige geneeskunde, oncologisch dagziekenhuis, intensieve zorg, spoed, materniteit, pediatrie, polikliniek
Acute geriatrie, sp-locomotorische revalidatie, chirurige en vooropname

Brochures

Brochures