Wat is het?

Wat is het?

Eenvoudig en veilig medische resultaten en gegevens raadplegen? Onze patiënten kunnen het voortaan vlot via de portaalwebsite www.cozo.be of de bijhorende app (te gebruiken op smartphone of tablet). Zo krijgen ze op een gebruiksvriendelijke manier inzage in hun eigen medisch dossier.

Patiënten die in ons ziekenhuis of in ons Medisch Centrum Maria Middelares een arts consulteerden, kunnen hun gegevens digitaal raadplegen vanaf drie weken nadat deze door hun arts gevalideerd werden. Op die manier hebben de artsen zeker voldoende tijd om eerst de resultaten met de patiënt te bespreken en hen duiding te geven bij de gegevens.

Makkelijk is dat je hier je gegevens van bij verschillende zorgverstrekkers (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) centraal kan raadplegen.

Belangrijk is wel dat enkel de gegevens vanaf 1 december 2017 beschikbaar zijn. De patiënt kan vragen aan (het secretariaat van) de behandelend arts om oudere gegevens ter beschikking te stellen.

Hoe aanmelden?

Hoe aanmelden?

De patiënt kan zijn gegevens raadplegen via www.cozo.be of door de app via de Google en Apple Store te downloaden

CoZo?

CoZo?

Ons ziekenhuis maakt deel uit van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform waar patiënten, zorgverleners en -voorzieningen medische gegevens kunnen uitwisselen. Het is het grootste netwerk voor gegevensdeling binnen eHealth van de federale overheid. Via de CoZo-toegangspoort zijn gegevens uit meer dan 110 voorzieningen en databronnen (o. m. ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, laboratoria, radiologiepraktijken en regionale kluizen Vitalink, BruSafe en Intermed) nu centraal en op een veilige manier raadpleegbaar. Gezien de gevoeligheid van de gegevens, staat de veiligheid van de registratie- en inlogprocedure voorop.