AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Elektronisch patiëntendossier

Medische gegevens en resultaten raadplegen via CoZo

Medische gegevens en resultaten raadplegen via CoZo

Eenvoudig en veilig medische resultaten en gegevens raadplegen? Dat kan via de portaalwebsite www.cozo.be of de bijhorende app (te gebruiken op smartphone of tablet). Zo krijg je op een gebruiksvriendelijke manier inzage in je eigen medisch dossier.

Patiënten die in onze ziekenhuizen, ons Medisch Centrum Maria Middelares in Gentbrugge of ons Medisch Centrum in Aalter een arts consulteerden, kunnen hun gegevens digitaal raadplegen. Laboresultaten en beelden medische beeldvorming zijn onmiddellijk zichtbaar zijn op CoZo eens gekend, voor andere resultaten geldt een langere termijn (7 dagen of 21 dagen na validatie).

Makkelijk is dat je hier je gegevens van bij verschillende zorgverstrekkers (verslagen, resultaten, beelden, medicatieschema's, brieven …) centraal kan raadplegen.

Opgelet: enkel de gegevens vanaf 1 december 2017 zijn beschikbaar. Oudere gegevens nodig? Vraag ernaar bij (het secretariaat van) je behandelend arts.

Hoe aanmelden?

Raadpleeg je gegevens via www.cozo.be of door de app via de Google en Apple Store te downloaden

Als ouder gekoppeld worden aan het dossier van je kind? Ontdek hier hoe je dat zelf doet.

Cozo?

Onze organisatie maakt deel uit van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform waar patiënten, zorgverleners en -voorzieningen medische gegevens kunnen uitwisselen. Het is het grootste netwerk voor gegevensdeling binnen eHealth van de federale overheid. Via de CoZo-toegangspoort zijn gegevens uit meer dan 110 voorzieningen en databronnen (o. m. ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, laboratoria, radiologiepraktijken en regionale kluizen Vitalink, BruSafe en Intermed) nu centraal en op een veilige manier raadpleegbaar. Gezien de gevoeligheid van de gegevens, staat de veiligheid van de registratie- en inlogprocedure voorop.

Gegevensdeling tussen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Gegevensdeling tussen AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Aangezien AZ Sint-Vincentius Deinze en AZ Maria Middelares nauw samenwerken wordt om redenen van efficiëntie en continuïteit van zorg gewerkt met een geïntegreerd systeem voor de patiëntadministratie en het elektronisch patiëntendossier, dus één systeem voor beide ziekenhuizen samen.

Daarbij hanteren we wel een strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg zien jouw gegevens. Wat ze zien, hangt af van hun functie. Elke medewerker is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim.

Gegevensdeling buiten AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Gegevensdeling buiten AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze

Je bepaalt zelf of je medische gegevens op een beveiligde manier deelt met andere zorgverleners. Dit kan via het registeren van jouw toestemming op het portaal mijngezondheid.be of via het ondertekenen van het formulier ‘geïnformeerde toestemming’ dat je ontvangt bij je opname.

Dit biedt als voordeel dat jouw zorgverstrekkers beter op de hoogte zijn van je medische voorgeschiedenis en je hierdoor mogelijks sneller en beter kunnen behandelen, en bijkomend kunnen voorkomen dat je onnodige onderzoeken ondergaat.

Weet dat je medische gegevens enkel beschikbaar zijn voor de zorgverleners waarmee je een zorg- of therapeutische relatie hebt en die op het moment van je ziekenhuiscontact de kwaliteit en continuïteit van de zorg moeten kunnen garanderen.

Bovendien heb je de mogelijkheid om op elk ogenblik je toestemming opnieuw in te trekken, bepaalde zorgverleners toegang te weigeren of vragen bepaalde informatie niet te delen.

Contact

Contact

Wil je meer info over online gegevensdeling of over de geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling? Neem dan contact op met de opnamedienst.

Dienst opname AZ Maria Middelares

Tel: 09 246 96 50
E-mail: onthaal.centraal@mijnziekenhuis.be

De dienst opname is elke weekdag bereikbaar van 6.45 tot 21 uur en in het weekend van 7.30 tot 21 uur.

Dienst opname AZ Sint-Vincentius Deinze

Tel: 09 387 70 22
E-mail: opname@azstvdeinze.be

De dienst opname is elke weekdag bereikbaar van 7.15 tot 16 uur.