AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Hospitalisatieverzekering

Neem voor je opname steeds contact op met je verzekeringsinstelling of -makelaar, of raadpleeg je polis indien je vragen hebt over de tussenkomst van je hospitalisatieverzekering (kamerklasse, erelonen van artsen).

Hieronder een kort overzicht:

 • Het ziekenfonds wordt automatisch aangesproken voor tussenkomst.
 • Ben je bijkomend verbonden bij een aanvullende verzekering, dan zal die een extra tussenkomst bieden:
  • Is je aanvullende verzekering DKV, IPA, AXA, AG insurance of een verzekering die valt onder assurcard?
   Laat het de onthaalbediende weten. Die doet het nodige om de factuur volgens het systeem van derdebetaler te regelen. Dat betekent dat je als patiënt enkel het remgeld betaalt.
  • Verloopt je aanvullende verzekering via een makelaar of ziekenfonds? Neem contact op met hen.
 • Gaat het om CZ, Achmea, DSW, Stad Holland of inTwente?
  Laat het de onthaalbediende weten. Die doet het nodige om de factuur automatisch met de verzekering te regelen.
 • Is het een andere verzekering?
  Vraag een S2-document op bij je verzekering. Bezorg dat document aan de onthaalbediende

Vraag een S2-document op bij je verzekering. Bezorg dat document aan de onthaalbediende. We kunnen de factuur met je verzekeringsinstelling regelen.

Werk je bij de Europese Unie? Bezorg ons een document met akkoord van tussenkomst voor de welbepaalde opname.

Bezorg ons een garantieverklaring van je verzekeringsinstelling. We kunnen de factuur met je verzekeringsinstelling regelen.

Bezorg de nodige gegevens van je werkgever en verzekering aan de onthaalbediende.

Meer informatie over de verschillende types hospitalisatieverzekeringen, zowel in België als in het buitenland, vind je terug in onderstaande brochure.