AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Gezinszorg

Naadloze zorg

In de patiëntenzorg is een vlotte samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het ziekenhuis essentieel. Een ziekenhuisopname en een ziekenhuisontslag zijn voor de patiënt en de hulpverleners twee belangrijke scharniermomenten.

Het verblijf in het ziekenhuis wordt steeds korter en vereist vaak verdere (na)zorg thuis. Communicatie en overleg tussen de thuiszorgsector en het ziekenhuis zijn sleutelwoorden met als hoofddoel de garantie van continuïteit van hulp voor de zorgbehoevende persoon.

Communicatie en overleg: verpleegkundig overleg

De thuiszorg kan de sociale dienst van het ziekenhuis informeren van een opname van een zorgbehoevende persoon. De sociale dienst van het ziekenhuis kan in voorbereiding van het ontslag met de dienst thuiszorg tijdig de verder hulpverlening bespreken.

Thuiszorgteam

Voor een patiënt met complexe zorgvragen/uitgebreide thuiszorg kan desgevallend een thuiszorgteam georganiseerd worden. Hierbij worden alle actoren betrokken.

Bereikbaarheid

De sociale dienst of de ontslagmanager coördineert het ontslagbeleid.