AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Mantelzorgparticipatie

Wanneer de persoon met een chronische zorgnood tijdens zijn ziekenhuisopname begeleid wordt door zijn mantelzorger, een vertrouwd gezicht, kan dat verwardheid en onrust bij de patiënt voorkomen. Als mantelzorger ben je een onmisbare schakel in de zorgcontinuïteit van jouw naaste.

Lees hieronder onze folder over het participeren als mantelzorger in het zorgtraject van de persoon met dementie.

Mijn gewoontes

Mijn gewoontes

Zorg je voor iemand met een cognitieve stoornis of dementie en is er een ziekenhuisopname gepland? Help ons je naaste kennen, zodat we tijdens de hospitalisatie maximaal rekening kunnen houden met zijn of haar dagelijkse gewoontes. Dat zal zorgen voor een aangenamer en rustiger verblijf.

Download het document ‘Mijn gewoontes’ hieronder. Print het af, vul het in en bezorg het aan de verpleegkundige. Het document zal vervolgens worden opgehangen in de kamer.

Fiche samenspraak

Fiche samenspraak

Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn?

Daarom werd 'Samenspraak' ontwikkeld. Dit is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar. Samenspraak is het resultaat van een actieonderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan.

Hieronder kan je de samenspraakfiche downloaden.

Dit document is enkel van toepassing of in gebruik in AZ Maria Middelares.

Advies bij dementie

Advies bij dementie

Als de diagnose dementie valt, heeft dit op verschillende vlakken een impact op het leven van de persoon met dementie én op het leven van zijn of haar naaste. Onze organisatie biedt hierin aan de hand van verschillende initiatieven ondersteuning aan de patiënt en zijn mantelzorger of naaste. Lees meer via de knop hieronder.