Cognufit

Een gezonde geest in een gezond lichaam

De bevolking wordt steeds ouder. Daardoor neemt het aantal geheugenklachten toe. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het belangrijk is om deze klachten zo vroeg mogelijk op te sporen. AZ Maria Middelares biedt het programma Cognufit! aan voor patiënten met geheugenklachten en hun mantelzorger(s).

Wat mag je als patiënt van ons verwachten?

 • We testen je lichamelijke conditie. Beweeg dagelijks. Dat zorgt ervoor dat je je dagelijkse taken beter kan organiseren.
 • Samen houden we je geest fit. Dat doen we met hersengymnastiek en denkoefeningen, zowel in groep als individueel.
 • Welke oplossingen, hulpmiddelen, geheugensteuntjes helpen jou? We gaan op zoek.
 • Via thuisopdrachten gaan we na of onze tips ook thuis bruikbaar en waardevol zijn.
 • Leer ontspannen met onze relaxatieoefeningen. We ondersteunen je ook psycho-emotioneel zo goed mogelijk.
 • Indien je dat wenst, komen we thuis langs. We bekijken praktische problemen en schakelen eventueel thuiszorgdiensten in.
 • We houden contact met je behandelend (huis)arts en geven feedback. In overleg met jou en je (huis)arts verlengen we de sessies indien gewenst.
 • Activiteiten gebeuren in kleine groepen (maximaal zes personen).

Wat mag je als mantelzorger van ons verwachten?

 • We bespreken samen hoe je je voelt, welke vragen of problemen je hebt en brengen je draagkracht in kaart.
 • Je krijgt een aanspreekpersoon die je kan contacteren via e-mail of telefoon.
 • Bij problemen zoeken we samen met jou naar oplossingen.
 • Je kan deelnemen aan infosessies over:
  • hygiëne, zelfzorg, medicatiegebruik
  • communicatie- en omgangstips
  • socio-emotionele beleving
  • veiligheid in de woonomgeving en geheugenstrategieën
  • draaglast, draagkracht, grenzen bepalen

Wat verwachten we van jou?

Jij en je partner of begeleider zijn voldoende gemotiveerd om aan het programma mee te werken. Jullie proberen de tips thuis en geven mee input voor de inhoud van de infosessies.

Praktisch

Wanneer?

Het programma bestaat uit vier sessies.
Deze gaan telkens door op vrijdagnamiddag, van 13.15 uur tot 16 uur.

Waar?

Dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt op de afdeling D202.

Inschrijven?

Aanmelding gebeurt na de diagnose, in overleg met de behandelend arts.

Kostprijs

Eén consultatie van de geriater en eventueel vervoerskosten.

Nood aan meer info?

Neem contact via e-mail:

of via een van onze medewerkers:

Brochure

Lees meer over Cognufit! in onderstaande brochure:

Dementie en nu

Voor mantelzorgers

In Vlaanderen woont bijna 65% van de mensen met dementie thuis. Sommigen alleen, anderen met een een naaste. Na de diagnose zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, maar ook vragen op emotioneel vlak.

Hoe lukt het om te zorgen voor je naaste met dementie, maar ook voor jezelf? 'Dementie en nu' richt zich tot de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt.

Een aantal zaken kunnen helpen:

 • Meer weten over dementie, de impact ervan, hoe je ermee kan omgaan en welke ondersteuning bestaat.
 • Beter leren omgaan met je gevoelens, gedachten en zorgbelasting.
 • Mensen ontmoeten die je steunen en begrijpen.

Wat bieden we aan?

Tien bijeenkomsten:

 • steeds in dezelfde groep van maximaal 15 mantelzorgers van personen met (jong)dementie
 • uitwisseling van inzichten, kennis en vaardigheden
 • reflectie en uitwisseling met andere mantelzorgers

Deze sessies helpen je om te gaan met de soms uitdagende zorgsituatie en er voldoening uit te halen.

'Dementie en nu' is een psycho-educatiepakket, ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. De begeleiders hebben de opleiding tot 'Dementie en nu'-coach gevolgd.

Prijs?

80 euro. Dit omvat je deelname aan de tien bijeenkomsten en een exemplaar van het boek 'Dementie en nU' voor mantelzorgers.

Wanneer?

De volgende reeksen van Dementie en nu zullen plaatsvinden:

 • vanaf 10 maart 2022 op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur

Deze lessenreeksen gaan door in ons ziekenhuis. Meer informatie en inschrijven kan via onderstaande brochure.

Meer info via e-mail of via een van onze medewerkers:

Brochure

Lees meer over deze infosessies in onderstaande brochure:

Dementie inloophuis

AZ Maria Middelares is één van de partners van het inloophuis dementie

Gent wil een dementievriendelijke stad zijn. In het inloophuis dementie kan iedereen terecht met vragen over dementie.

AZ Maria Middelares is partner van het inloophuis dementie. Warme zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers staat voor ons immers voorop. Weet dat je ook steeds terecht kan bij je arts of onze dementiecoaches voor vragen.

Brochure

Lees meer over het inloophuis dementie in onderstaande brochure:

Houvast voor dementie

Dementie heeft een impact op verschillende vlakken. Het is goed om samen met je mantelzorger een aantal dingen in orde te brengen en samen na te denken over de toekomst. Pak dit op je eigen tempo aan. Niet alles hoeft meteen te gebeuren.

Hieronder vermelden we de belangrijkste en meest voorkomende zaken. De lijst is niet volledig: dementie uit zich immers op verschillende manieren. Elke persoon heeft nood aan een aanpak op zijn maat.

De houvast voor dementie richt zich tot personen met beginnende dementie en hun steunfiguren.

Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg

Het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg is een samenwerking tussen het Vlaams Mantelzorgplatform en SAM (Steunpunt Mens en Samenleving). Het is één van de acties uit het mantelzorgplan van de Vlaamse overheid.

Op www.mantelzorgers.be vind je informatie op maat.

Participatie mantelzorger

Jouw rol als mantelzorger

Wanneer de persoon met dementie tijdens zijn ziekenhuisopname begeleid wordt door zijn mantelzorger, een vertrouwd gezicht, kan dat verwardheid en onrust bij de patiënt voorkomen. Als mantelzorger ben je een onmisbare schakel in de zorgcontinuïteit van jouw naaste.

Lees hieronder onze folder over het participeren als mantelzorger in het zorgtraject van de persoon met dementie.

Aandacht voor de 'kleine' dingen

Draag je zorg voor iemand met cognitieve stoornissen of dementie? Staat een opname gepland? Help ons je naaste kennen, zodat we tijdens de hospitalisatie maximaal rekening kunnen houden met de dagelijkse gewoontes. Dat zal zorgen voor een aangenamer en rustiger verblijf.

In onderstaand document vind je een aantal vragen over je naaste. Print het af, vul het in en bezorg het aan de verpleegkundige op de afdeling (verpleegpost). Het document wordt vervolgens uitgehangen op de kamer.

​​Fiche Samenspraak

Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn?

Daarom werd 'Samenspraak' ontwikkeld. Dit is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.

Samenspraak is het resultaat van een actieonderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan.

Hieronder kan je de samenspraakfiche downloaden.

Experten dementie

Ben je mantelzorger en heb je een specifieke vraag over dementie? Dan kan je tijdens de werkuren contact opnemen met een van onze experten.