AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Senior friendly hospital: een positieve benadering van de oudere zorgvrager

De Belgische bevolking wordt steeds ouder. Dat merken we ook aan de gemiddelde leeftijd van onze patiënten. Hoe houden we rekening met hun specifieke noden en hoe zorgen we voor een goede patiëntenbeleving? We kregen enkele tips van Marc Vankerkhoven, verpleegkundig-paramedisch hoofd van het zorgprogramma geriatrie.

Drie pijlers rond bejegening

Drie pijlers rond bejegening

Oudere zorgvragers kunnen last hebben van typische ouderdomskwalen of een onderliggende aandoening zoals dementie. Hun verzorging vraagt daarom soms wat meer geduld en een gerichte aanpak.

Een aantal richtlijnen, gebundeld volgens drie pijlers, dienen als nuttige handvaten voor alle medewerkers in ons ziekenhuis, van verpleegkundigen en paramedici tot medewerkers van het technisch departement en de schoonmaak.

Professionele en gelijkwaardige houding

 • Behandel elke patiënt en mantelzorger met respect.
 • Blijf steeds geduldig en wees empathisch.

Luister actief en praat respectvol met de patiënt

 • Gebruik heldere en toegankelijke taal en spreek op een rustig tempo.
 • Gebruik geen verkleinwoorden om de patiënt aan te spreken.

Zorg voor een positieve benadering

 • Ga uit van wat de patiënt nog zelf kan.
 • Wees eerlijk en transparant, ook als je iets niet weet.

De patiënt centraal

De patiënt centraal

Een positieve bejegening van de patiënt past binnen onze visie rond value-based healthcare (waardegedreven zorg). De patiënt staat centraal in het zorgproces. Als zorgprofessionals combineren we actief luisteren met een open en empathische benadering. Dat zorgt ervoor dat patiënten, samen met hun mantelzorger en familie, tevreden zijn over de dienstverlening van ons ziekenhuis. Dat draagt dan weer bij tot een positieve sfeer en wederzijds begrip, wat ook de tevredenheid van de medewerkers ten goede komt en de kwaliteit van de zorg doet toenemen.

Ouderenvriendelijk is ook patiëntvriendelijk. Als we samen streven naar een professionele, correcte, en empathische bejegening van alle patiënten, waarbij we geduld tonen, duidelijk communiceren en de mantelzorger laten participeren, zetten we al belangrijke stappen naar een meer ouderenvriendelijk en dementievriendelijk ziekenhuis.

Marc Vankerkhoven

Initiatieven voor een betere zorg

Initiatieven voor een betere zorg

In ons ziekenhuis doen we ons best om oudere zorgvragers de best mogelijke zorg te bieden.

 • Dementie-experten geven advies aan patiënten, mantelzorgers en medewerkers.
 • Een verpleegkundige interne liaison geriatrie geeft de nodige informatie aan patiënten die via de dienst spoedgevallen worden opgenomen.
 • Bij verbouwingen in ons ziekenhuis wordt rekening gehouden met aspecten die belangrijk zijn voor oudere zorgvragers, zoals aangepast meubilair en het beperken van omgevingsprikkels.
 • Mantelzorgers kunnen participeren in de zorg. We bieden het document ‘Mijn gewoontes’ aan om de patiënt beter te leren kennen.
 • Ons ziekenhuis werkt samen met het Expertisecentrum Dementie aan bachelorproeven van Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent die onderzoek doen naar hoe de oudere zorgvrager en zijn mantelzorger een ziekenhuisopname beleven. Studenten organiseren daartoe focusgroepen die ons vaak heel wat nuttige input geven.
 • Ons ziekenhuis heeft sinds vorig jaar een werkgroep ‘senior friendly hospital’ waarin ook de Seniorenadviesraad van Gent zetelt. Op basis van literatuur en intervisies met de Seniorenadviesraad werd samen met Zorgnet-Icuro en zes andere Vlaamse ziekenhuizen een adviestekst opgesteld. Die helpt ons en andere ziekenhuizen om actiepunten in kaart te brengen en onze zorg voor de oudere zorgvrager te verbeteren.