AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Als de diagnose dementie valt, heeft dit op verschillende vlakken een impact op het leven van de persoon met dementie én op het leven van zijn of haar naaste. Ons ziekenhuis biedt hierin aan de hand van verschillende initiatieven ondersteuning aan de patiënt en zijn mantelzorger.

Advies na diagnose: de dementie-expert

Advies na diagnose: de dementie-expert

Heel wat emoties en vragen komen op je af. Het is goed om samen met de omgeving een aantal zaken op een rijtje te zetten en na te denken over de toekomst.

Het kan gebeuren dat je als mantelzorger het overzicht kwijtgeraakt en twijfelt of je iets over het hoofd hebt gezien. Het kan zijn dat je direct met een aantal prangende vragen zit, zowel emotioneel als praktisch.

Je kan terecht voor een afspraak bij een dementie-expert:

Cognufit

Cognufit

De arts kan je doorverwijzen naar het programma 'Cognufit': een individueel rehabilitatieprogramma voor mantelzorger én patiënt.

In een eerste gesprek brengen we de situatie van de persoon met dementie en de omgeving in beeld, en zoeken we antwoorden op directe vragen.

In een opvolgsessie begeleiden we verder bij concrete problemen zoals fysieke activiteiten en een veilige woonomgeving. We reiken op vraag cognitieve oefeningen aan en kunnen samen op zoek gaan naar hulpmiddelen en geheugensteuntjes. Via thuisopdrachten kunnen we nagaan of onze tips ook bruikbaar zijn.

De mantelzorger wordt niet vergeten in dit programma. Je krijgt tips omtrent hygiëne, zelfzorg en medicatiegebruik. Belangrijk zijn ook tips omtrent de omgang met de persoon met dementie. Verder hebben we aandacht voor je eigen draagkracht en emotionele beleving.

Praktisch

Een eerste consult verloopt via het dagziekenhuis geriatrie, de volgende sessies worden in overleg gepland. We kunnen ook doorverwijzen naar andere zorgverleners en naar het psycho-educatieprogramma voor mantelzorgers van personen met dementie: Dementie en nu.

Contact

Dementie en nu

Dementie en nu
Schilderij Valeer Verbeken

Voor mantelzorgers

In Vlaanderen woont bijna 65% van de mensen met dementie thuis. Sommigen alleen, anderen met een een naaste. Na de diagnose zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, maar ook vragen op emotioneel vlak.

Hoe lukt het om te zorgen voor je naaste met dementie, maar ook voor jezelf? 'Dementie en nu' richt zich tot de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt.

Een aantal zaken kunnen helpen:

  • Meer weten over dementie, de impact ervan, hoe je ermee kan omgaan en welke ondersteuning bestaat.
  • Beter leren omgaan met je gevoelens, gedachten en zorgbelasting.
  • Mensen ontmoeten die je steunen en begrijpen.

Wat bieden we aan?

Tien bijeenkomsten:

  • steeds in dezelfde groep van maximaal 15 mantelzorgers van personen met (jong)dementie
  • uitwisseling van inzichten, kennis en vaardigheden
  • reflectie en uitwisseling met andere mantelzorgers

Deze sessies helpen je om te gaan met de soms uitdagende zorgsituatie en er voldoening uit te halen.

'Dementie en nu' is een psycho-educatiepakket, ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. De begeleiders hebben de opleiding tot 'Dementie en nu'-coach gevolgd.

Prijs?

80 euro. Dit omvat je deelname aan de tien bijeenkomsten en een exemplaar van het boek 'Dementie en nU' voor mantelzorgers.

Wanneer?

In AZ Maria Middelares Gent, telkens op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

  • Reeks voorjaar 2024: 22 februari 2024, 29 februari 2024, 7 maart 2024, 14 maart 2024, 21 maart 2024, 28 maart 2024, 4 april 2024, 11 april 2024, 25 april 2024, 2 mei 2024
  • Reeks najaar 2024: 5 september 2024, 12 september 2024, 19 september 2024, 26 september 2024, 3 oktober 2024, 10 oktober 2024, 17 oktober 2024, 24 oktober 2024, 31 oktober 2024, 7 november 2024

Meer info via e-mail of via een van onze medewerkers:

Folder

Lees meer over deze infosessies in onderstaande folder:

Dementiekompas

Dementiekompas

Het dementiekompas van de eerstelijnszone Schelde en Leie helpt hulpverleners en mantelzorgers in hun zoektocht naar organisaties die hulp of behandeling aanbieden voor personen met dementie. Ons ziekenhuis zet met de dementie-experten, ondersteund door de specialisaties geriatrie en neurologie, in op deze hulpvraag.

Houvast voor dementie

Houvast voor dementie

Dementie heeft een impact op verschillende vlakken. Het is goed om samen met je mantelzorger een aantal dingen in orde te brengen en samen na te denken over de toekomst. Pak dit op je eigen tempo aan. Niet alles hoeft meteen te gebeuren.

Hieronder vermelden we de belangrijkste en meest voorkomende zaken. De lijst is niet volledig: dementie uit zich immers op verschillende manieren. Elke persoon heeft nood aan een aanpak op zijn maat.

De houvast voor dementie richt zich tot personen met beginnende dementie en hun steunfiguren.

Jouw rol als mantelzorger

Jouw rol als mantelzorger

Wanneer de persoon met dementie tijdens zijn ziekenhuisopname begeleid wordt door zijn mantelzorger, een vertrouwd gezicht, kan dat verwardheid en onrust bij de patiënt voorkomen. Als mantelzorger ben je een onmisbare schakel in de zorgcontinuïteit van jouw naaste.

Inloophuis dementie

Inloophuis dementie
AZ Maria Middelares is één van de partners van het inloophuis dementie

Gent wil een dementievriendelijke stad zijn. In het inloophuis dementie kan iedereen terecht met vragen over dementie.

AZ Maria Middelares is partner van het inloophuis dementie. Warme zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers staat voor ons immers voorop. Weet dat je ook steeds terecht kan bij je arts of onze dementiecoaches voor vragen.

Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg

Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg

Het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg is een samenwerking tussen het Vlaams Mantelzorgplatform en SAM (Steunpunt Mens en Samenleving). Het is één van de acties uit het mantelzorgplan van de Vlaamse overheid.

Op www.mantelzorgers.be vind je informatie op maat.