AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Geriatrie

Dementie: wat nu?

Als de diagnose dementie valt, heeft dit op verschillende vlakken een impact op het leven van de persoon met dementie én op het leven van zijn/haar mantelzorger. Heel wat emoties, onzekerheden en vragen steken de kop op. Als mantelzorger is het niet altijd evident om te weten hoe je deze nieuwe situatie aanpakt en waar je terechtkan met je emotionele en praktische vragen.

Dementievriendelijk ziekenhuis

Dementievriendelijk ziekenhuis

In een poging hier zo goed mogelijk aan tegemoet te komen, leverde ons ziekenhuis in het verleden grote inspanningen en werkte het talrijke initiatieven uit die een houvast kunnen bieden voor zowel de persoon met dementie als zijn/haar mantelzorger. Op die manier streven wij ernaar een 'dementievriendelijke ziekenhuis' te zijn en ook buiten het ziekenhuis een dementievriendelijke omgeving te creëren of stimuleren.

We lichten de initiatieven die ons ziekenhuis aanbiedt hier verder toe:

'Cognufit!' is een individueel rehabilitatieprogramma dat werd ontwikkeld voor patiënten met dementie of geheugenklachten én hun mantelzorger.

Het ultieme doel van dit programma is om de draagkracht en draaglast voor de mantelzorger in evenwicht te brengen, grenzen en doelen te bepalen, problemen in kaart te brengen en samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Nadat de arts de diagnose heeft gesteld, wordt de patiënt samen met zijn/haar mantelzorger uitgenodigd voor een afspraak op het geriatrisch dagziekenhuis in AZ Maria Middelares Gent. Na een inleidend gesprek door één van onze medewerkers wordt de individuele situatie geschetst en eventuele problemen in kaart gebracht. Afhankelijk van de individuele doelstellingen worden één of meerdere vervolgafspraken (opvolgsessies) ingepland bij de aangewezen disciplines:

 • De sessie logopedie omvat uitleg over communicatie, hoe omgaan met veranderend gedrag, tips over agendagebruik en geheugensteuntjes.
 • De sessie ergotherapie omvat het testen van jouw lichamelijke conditie, uitleg over een veilige woonomgeving, hoe valincidenten kunnen worden voorkomen, tips rond bewegen, relaxatie, …
 • De verpleegkundige zal in haar sessie uitleg geven over medicatie, lichaamshygiëne, gezonde voeding, omgang met de persoon met dementie, …
 • Een sessie van de sociale dienst zal je meer toelichting verschaffen rond hoe thuishulp of gezinshulp opstarten, waar ondersteuning vinden, premies waar je recht op hebt, het opstellen van een vroegtijdige zorgplanning (wilsbeschikking), …

Elke mantelzorger krijgt een aanspreekpersoon toegewezen die elke week kan worden gecontacteerd.

Op het einde van de reeks wordt een verslag opgemaakt dat wordt doorgestuurd naar je huisarts. Tevens zullen in samenspraak met de patiënt en de mantelzorger afspraken met andere organisaties worden gemaakt om de continuïteit van zorg te garanderen.

Je staat er niet alleen voor. Wij zijn er om jou te helpen!

Bij vragen kan contact worden genomen via 09 246 22 04 (dagziekenhuis geriatrie) of via cognufit@mijnziekenhuis.be.

Zorgen voor een persoon met dementie én voor jezelf als mantelzorger, is niet altijd evident. Vroeg of laat botst de mantelzorger dikwijls op diverse emotionele en/of praktische moeilijkheden.

Het psycho-educatiepakket “Dementie en nu” werd ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Het programma wordt begeleid door mensen die de opleiding tot “Dementie en nu”-coach gevolgd hebben en bestaat uit 10 bijeenkomsten voor eenzelfde groep van maximaal 15 mantelzorgers die thuis of daarbuiten voor iemand met (jong)dementie zorgen. Deze sessies helpen de mantelzorger om te gaan met de soms uitdagende zorgsituatie en er voldoening uit te halen.
Tijdens de bijeenkomsten:

 • kom je meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe je ermee kan omgaan en welke ondersteuning bestaat.
 • leer je beter omgaan met je gevoelens, gedachten en zorgbelasting.
 • ontmoet je andere mantelzorgers die je steunen, begrijpen en met wie je kennis, inzichten en vaardigheden kan uitwisselen.

De prijs van 80 euro omvat je deelname aan de 10 bijeenkomsten en een exemplaar van het boek 'Dementie en nU' voor mantelzorgers.
De reeksen 'Dementie en nu' worden zowel op de site AZ Maria Middelares Gent als op de site AZ Sint-Vicentius Deinze georganiseerd.

Wanneer?

In AZ Maria Middelares Gent gaan de bijeenkomsten telkens door op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

 • Reeks voorjaar 2024: 22 februari 2024, 29 februari 2024, 7 maart 2024, 14 maart 2024, 21 maart 2024, 28 maart 2024, 4 april 2024, 11 april 2024, 25 april 2024, 2 mei 2024
 • Reeks najaar 2024: 5 september 2024, 12 september 2024, 19 september 2024, 26 september 2024, 3 oktober 2024, 10 oktober 2024, 17 oktober 2024, 24 oktober 2024, 31 oktober 2024, 7 november 2024

In AZ Sint-Vincentius Deinze gaan de bijeenkomsten telkens door op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

 • Reeks voorjaar 2024: 17 april, 24 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni

Bij vragen kan contact worden genomen via demnu@mijnziekenhuis.be of rechtstreeks via één van onze dementie-coaches of dementie-experts:

Informatiebrochure

Lees meer over deze infosessies in onderstaande folder:

Het dementiekompas van de eerstelijnszone Schelde en Leie helpt hulpverleners en mantelzorgers in hun zoektocht naar organisaties die hulp of behandeling aanbieden voor personen met dementie. Ons ziekenhuis zet met de dementie-experten, ondersteund door de specialisaties geriatrie en neurologie, in op deze hulpvraag.

Paradox, het regionaal Expertisecentrum Dementie, biedt via een handige checklist een praktische houvast aan na de diagnose dementie.

Jij bent een heel belangrijk persoon voor een goed verloop van de zorg in de thuisomgeving maar zeker ook tijdens een hospitalisatie. Wanneer de persoon met dementie tijdens zijn/haar ziekenhuisopname wordt begeleid door zijn mantelzorger, een vertrouwd gezicht, kan dat immers een gunstige invloed hebben op de verwardheid en onrust bij de patiënt. De informatie over de gewoontes en voorkeuren van de persoon met dementie is van groot belang voor een optimale benadering en verzorging tijdens een verblijf in ons ziekenhuis. Als mantelzorger ben je een onmisbare schakel in de zorgcontinuïteit van jouw naaste. Daarom willen we je graag betrekken bij volgende zorgaspecten tijdens de opname:

 • Maaltijdbegeleiding (behalve bij slikstoornissen)
 • Aanwezigheid bij eventuele onrust
 • Aanwezigheid bij valrisico
 • Aanwezigheid in een palliatieve context

Als mantelzorger ken jij (zeker bij begin van de opname) de persoon met dementie en zijn/haar gewoontes en gebruiken beter dan de zorgverleners in het ziekenhuis. Je kan ons helpen jouw naaste beter te leren kennen, zodat wij tijdens de hospitalisatie maximaal rekening kunnen houden met zijn/haar dagelijkse gewoontes. Dit zal mee zorgen voor een aangenamer en rustiger verblijf. Wij vragen je dan ook onderstaand document 'Mijn gewoontes' te downloaden, af te printen en ingevuld terug te bezorgen aan de verpleegkundige van de afdeling. Het document zal vervolgens worden opgehangen in de kamer.

In ruil voor jouw waardevolle bijdrage, geniet je als mantelzorger in ons ziekenhuis van een aantal voordelen. Zo bieden wij je graag, geheel vrijblijvend, de mogelijkheid om ook buiten de bezoekuren aanwezig te zijn bij je naaste. Je krijgt dan van ons een badge waardoor je herkenbaar (identificeerbaar) bent als mantelzorger. Daarnaast kan je als mantelzorger een gratis maaltijd (ontbijt, middag- en/of avondmaal) nuttigen in de kamer van jouw naaste. Tenslotte geniet je als mantelzorger van een verminderd parkeertarief.

Het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg is een samenwerking tussen het Vlaams Mantelzorgplatform en SAM (Steunpunt Mens en Samenleving). Het is één van de acties uit het mantelzorgplan van de Vlaamse Overheid.

Op www.mantelzorgers.be vind je informatie op maat.

Gent wil een dementievriendelijke stad zijn. In het inloophuis dementie kan iedereen terecht met vragen over dementie.

AZ Maria Middelares
is partner van het inloophuis dementie. Warme zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers staat voor ons immers voorop. Weet dat je ook steeds terecht kan bij je arts of onze dementiecoaches voor vragen.