AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Geriatrie

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

De zorg die we in ons ziekenhuis verlenen, houdt niet op wanneer een geriatrische patiënt niet meer kan genezen en het levenseinde naderbij komt. Ook in deze situatie kunnen we nog veel betekenen voor de geriatrische patiënt en zijn naasten, en dit zowel op medisch en verpleegkundig vlak, als op psychologisch en sociaal vlak, als op levensbeschouwelijk en spiritueel vlak. Het geheel van zorg bij het naderende levenseinde noemen we palliatieve zorg.

Voor meer uitleg omtrent palliatieve zorg, verwijzen we je graag door naar onze webpagina palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning.

Lees in de brochure hieronder meer over palliatieve sedatie.

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

Iedereen heeft de mogelijkheid om na te denken over de toekomstige zorg. Dat houdt in dat alle geriatrische patiënten (ook in niet-palliatieve situaties) met vragen over het levenseinde of over het al dan niet behandelen in specifieke situaties een gesprek over vroegtijdige zorgplanning kunnen aangaan met een zorgverlener. Indien gewenst, is het mogelijk een wilsverklaring op te stellen.

Voor meer uitleg omtrent palliatieve zorg, verwijzen we je graag door naar onze webpagina palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning .