AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Pastorale dienst

Een ziekenhuisopname stemt vaak tot nadenken. Ook de zinvolheid van het leven wordt soms in vraag gesteld. Indien je de nood voelt om in gesprek te gaan over datgene wat je intens bezighoudt, dan zijn de medewerkers van de pastorale dienst bereid om er gewoon te zijn en tijd te maken voor jou.

Met zorg omringd

Vanuit een christelijke inspiratie en in respect voor je persoonlijke levensbeschouwing luisteren wij naar je levensverhaal of dat van je naasten. Daarnaast kan je ons ook vragen om samen te bidden.

GezondheidsZorg met een Ziel

In de kapel (in AZ Maria Middelares) en in de stille ruimte (in AZ Sint-Vincentius Deinze) ben je altijd welkom om even alleen te zijn met je eigen diepste gedachten, een (elektrische) kaars aan te steken, je verbonden te voelen met iedereen die veel voor je betekent, of om in gebed God te ontmoeten.

  • Kapel AZ Maria Middelares: Gate D, tweede verdieping
  • Stille ruimte AZ Sint-Vincentius Deinze: volg route 57 vanaf de hoofdingang

Communie

Wens je de communie op de kamer te ontvangen, vraag dan aan de verpleegkundige om je wens door te geven aan de pastorale dienst.

Rituelen

Ook rituelen kunnen soms steun bieden. Zo is een ziekenzegen of -zalving bedoeld om God sterkend en troostend aanwezig te laten zijn. Aarzel niet om ernaar te vragen.

Vieringen

Iedere dinsdagochtend vindt in AZ Maria Middelares om 9.30 uur een eucharistieviering plaats in de kapel (Gate D, tweede verdieping) die ook via kanaal 2 wordt uitgezonden op de tv's in de patiëntenkamers. Daarnaast organiseert de pastorale dienst rond Kerst, Pasen en wereldziekendag een gemeenschappelijke viering in AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze.

Spirituele zorg

Vind hieronder een vertegenwoordiger van je levensbeschouwing of een vrijzinnig humanistisch consulent.

Contact

De pastorale dienst bestaat uit vier pastores. Op weekdagen is er steeds een pastor bereikbaar.