AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Opdracht

AZ Maria Middelares is een katholiek ziekenhuis. De pastorale zorg in het ziekenhuis richt zich tot alle mensen die ziek zijn, daaronder lijden en verdriet hebben; verdriet dat naar aanleiding van een opname in het ziekenhuis naar boven komt en dat wacht op een welwillende luisteraar om gehoord te worden. Spirituele pijn kan ontstaan door de confrontatie met de soms harde grenzen van de realiteit.

Taken

Begeleiding

Door als pastor luisterend bij de patiënt aanwezig te zijn, kan er soms een band van vertrouwen groeien. In respect voor het persoonlijke geloof en de overtuiging van iedere patiënt kan het geloof in God dikwijls een steun bieden. Op deze wijze pogen de pastores herder (= pastor) er te zijn door mensen op een moeilijk moment in hun leven nieuwe of andere wegen te wijzen, of méér nog hen te bevestigen en te bemoedigen in de weg die ze reeds zijn ingeslagen. De gesprekken vinden plaats op vraag van de patiënt zelf, op vraag van de familie, op vraag van de arts, verpleegkundigen of eender welke ziekenhuismedewerker of op initiatief van de pastor zelf.

Gebeden en rituelen

Naast de begeleiding van patiënten en familie kunnen gebeden en rituelen ook steun bieden. Rituelen als een ziekenzegen of –zalving hebben de bedoeling God sterkend en troostend aanwezig te laten zijn.

Communie

Ook de communie wordt gedragen naar de patiënten die dat verlangen. Als je de communie wenst te ontvangen, vraag je dit zelf aan de ziekenhuispastor.

Kapel

In de kapel kan je altijd binnenlopen om zomaar even alleen te zijn met je eigen diepste gedachten, een intentie te noteren, een elektrisch kaarsje aan te steken, je te verbinden met iedereen die veel voor jou betekend heeft of om in gebed God te ontmoeten.

Een eucharistieviering bijwonen kan dinsdag om 9.30 uur in de kapel op de tweede verdieping (Gate D) maar kan ook gevolgd worden via de televisie op kanaal 2.

Contact

Op weekdagen is er altijd een pastor aanwezig van 8.30 tot 17 uur, op zondag van 9.30 tot 11.30 uur. Je kan de pastorale dienst bereiken op 09 246 27 77.