AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Rugrevalidatie

Wat is het?

Wat is het?

Het rug- en nekprogramma wordt voorgesteld aan patiënten met chronische lage rug- of nekpijn. Ook patiënten die een rug- of nekoperatie hebben ondergaan, kunnen deelnemen aan het programma. Het programma omvat een theoretische benadering van de anatomie en de ergonomie van de wervelzuil. Aanvullend met een praktische benadering om je inzicht te geven in ergonomische houdingen en bewegingen.

Uit de literatuur blijkt dat een theoretische scholing onvoldoende is om een (langdurig) effect te bekomen. Daarom wordt er ook een individuele behandeling voorgesteld waarbij bewegingsbeperking en bewegingscontrole aangepakt worden door de kinesitherapeut. Beweging en oefentherapie individueel of in groep vormen een meerwaarde in de revalidatie van rug- en nekpatiënten. Met als doel een progressieve opbouw naar een actieve levensstijl mits rugklachten en/of (her)starten van de sportactiviteit(en).

Verloop behandeling

Verloop behandeling
Schematisch overzicht behandelplan
Schematisch overzicht behandelplan

Consultatie revalidatiearts: eerste keer

Voor de start van de rugrevalidatie consulteer je een revalidatiearts die het traject samen met jou bepaalt en opvolgt. De revalidatiearts communiceert met de huisarts, de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling en eventueel de arbeidsgeneesheer. Daarnaast zorgt de arts ook voor de administratie van de terugbetaling.

Intake en multidisciplinair overleg

Op een volgend moment wordt er een intake afgenomen door een kinesitherapeut en ergotherapeut. De kinesitherapeut neemt een anamnese (= gesprek over je ziektegeschiedenis) af en onderzoekt je. De ergotherapeut daarentegen bekijkt eerder de problemen die zich voordoen in dagelijkse activiteiten. Nadien volgt een multidisciplinair overleg waar de revalidatie-arts en de psycholoog ook op aanwezig zijn. Je individueel programma en doelstellingen worden door de verschillende disciplines samen opgesteld.

Educatie

Om je eigen lichaam te kennen en er met respect mee om te gaan is het van belang om inzicht te krijgen in de anatomie van de wervelkolom. Met de anatomie in het achterhoofd lijken tal van tips in verband met liggen, zitten en staan vanzelfsprekend. Het is ook van belang om op een correcte manier te leren heffen en tillen. Per les komt een onderwerp aan bod waarbij er ook een mogelijkheid is om nek- en rugergonomische hulpmiddelen uit te proberen. In de les 'pijn' wordt er ingegaan op pijnmechanismen en hoe ons lichaam daarop reageert.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een individuele ambulante revalidatie. Patiënten komen op de dienst terecht na doorverwijzing van de huisarts, specialist of revalidatiearts. Deze bepaalt de noodzakelijke frequentie en het aantal behandelingen. De manuele therapie wordt aangevuld met specifieke oefeningen en thuisoefeningen. Op basis van de bevraging en het onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt de behandeling aan de hand van persoonlijke doelstellingen opgestart.

Core 1 en 2

Na de individuele behandeling komen groepslessen aan bod, waarbij de focus op volgende zaken ligt:

  • Mobiliteit optimaliseren: uitbouw mobiliserende oefeningen, oefeningen om opnieuw te durven bewegen.
  • Stabiliteit optimaliseren: uitbouw stabiliserende oefeningen: de oefeningen moeilijker maken door de ondergrond instabieler te maken, door zaken met een been of een arm uit te voeren. Ook aantal en duur worden verder opgebouwd.
  • Functionaliteit verbeteren: oefeningen laten uitvoeren in een meer functionele houding.
  • Conditieopbouw: via de cardiotoestellen wordt de fysieke toestand verder opgebouwd.

Consultatie revalidatiearts: tweede en derde keer

Er is reeds een heel traject afgelegd van de individuele sessies tot de groepslessen. Om een goede opvolging te verzekeren, breng je na drie en na zes maanden een bezoek aan de revalidatiearts.

Vervolmaking

Na core 1 en 2 wordt er doorgeschoven naar een gevorderde groep. Dit trainingsprogramma gaat een keer per week door op woensdagmiddag of zaterdagvoormiddag. Je mag dit programma tot één jaar na de start (je intakegesprek) volgen.

Powerpoint Gezonde Rug

Powerpoint Gezonde Rug

Inschrijven

Inschrijven

Je kan je inschrijven door te bellen naar het secretariaat van het revalidatiecentrum:

Secretariaat revalidatiecentrum

Tel: +32 9 246 85 00

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar:

  • Maandag tot en met donderdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
  • Vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Kan je om een of andere reden niet aanwezig zijn voor de therapie (core stability 1 en 2), verwittig dan minimaal 24 uur op voorhand door te bellen naar 09 246 99 02.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 12/06/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degrande Jan