AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Fysiotherapie

Wat is het?

Wat is het?

Patiënten komen op de dienst terecht na doorverwijzing van de huisarts/specialist of revalidatiearts. Deze bepaalt de noodzakelijke frequentie en het aantal behandelingen. Manuele therapie wordt eventueel aangevuld met specifieke oefeningen en thuisoefeningen. Op basis van de bevraging en een kinesitherapeutisch onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt de behandeling opgestart. Binnen dit revalidatieprogramma komen onderstaande problematieken aan bod:

  • Rug- en nekproblemen: Deze populatie wordt zowel pre-operatief als post-operatief behandeld. Via manuele therapie trachten we met mobilisaties en manipulaties de mobiliteit te optimaliseren. Daarnaast wordt ook de spierspanning en de pijn behandeld via harmonische, pijndempende en ontspannende technieken. Bovenop de manuele therapie wordt er ook veel aandacht besteed aan oefentherapie. Deze is vooral gericht op het herstellen van de stabiliteit, de spierkracht en de conditionele toestand. Tot slot worden functionele oefeningen geïntegreerd. Het doel van deze revalidatie is het hervatten van dagdagelijkse activiteiten en sportactiviteiten en preventie van rug- en nekproblemen om herval te beperken.
  • Bekkeninstabiliteit: Hierbij worden vrouwen tijdens of na hun zwangerschap met klachten van bekkeninstabiliteit behandeld d.m.v. manuele therapie en specifieke oefentherapie.
  • Orthopedische revalidatie: Deze revalidatie is gericht op patiënten nadat deze gehospitaliseerd werden voor een chirurgische ingreep ter hoogte van één of meerdere gewrichten. Hierbij wordt zowel op mobiliteit, kracht en stabiliteit gewerkt. Via intensieve mobilisatie en oefentherapie trachten we de belastbaarheid terug op te bouwen waardoor de patiënt de dagdagelijkse activiteiten en sportactiviteiten kan hervatten.
  • Sportrevalidatie: Via manuele therapie en sportspecifieke oefentherapie trachten we de belastbaarheid te verbeteren en overbelasting te reduceren zodat de patiënten hun sportactiviteiten kunnen hervatten. Daarnaast wordt er ook preventief gewerkt om de kans op herval te verkleinen.
  • Andere locomotorische letsels: zoals breuken, spierscheuren/verrekkingen, scheuren of verrekkingen van ligamenten, peesproblemen …

Naast de vele toestellen, werken we in ons ziekenhuis met twee nieuwere toestellen:

  • De AlterG Anti Gravity Treadmill minimaliseert de impact op spieren en gewrichten en maximaliseert de bewegingsvrijheid. Het gewicht van de patiënt kan tot 20 % van zijn werkelijke lichaamsgewicht aangepast worden. Dit biedt een nauwkeurige, veilige en comfortabele gewichtsondersteunende therapie met een natuurlijk gangpatroon.
  • Daarnaast gebruiken de therapeuten de Redcord voor vele pathologieën. Het is gebleken uit onderzoek dat fysische inactiviteit of pijn kan leiden tot het deactiveren van één of meerdere spieren waardoor andere spieren geneigd worden om te compenseren en hierdoor overbelast raken. Dit leidt vaak tot bewegingsdysfuncties en/of pijn. Het Redcordsysteem dat deze problematiek succesvol behandelt, gaat deze spieren terug activeren.

Inschrijven

Inschrijven

Je kan je inschrijven door te bellen naar het secretariaat van het revalidatiecentrum:

Secretariaat revalidatiecentrum

Tel: +32 9 246 85 00

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar:

  • Maandag tot en met donderdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
  • Vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degrande Jan