De Medische Kring, bestaande uit nagenoeg 1.000 huisartsen en specialisten, organiseert regelmatig bijscholing. Naast deze vormingsinitiatieven geeft de Medische Kring ook twee keer per jaar het magazine Hallo voor huisartsen uit. Daarin
worden nieuwe artsen van AZ Maria Middelares, innovatieve projecten en relevante dienstverlening voor de huisarts meer in detail voorgesteld.

Magazine Hallo

Hieronder vind je de huisartsenmagazines terug die gepubliceerd werden sinds 2017.

Voordrachten

Noteer alvast in je agenda

  • 17 maart 2020: borstkliniek
  • 26 mei 2020: update in de cardiologie

Presentaties voordrachten