AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

GeIntegreerd Kankercentrum Gent

Psychosociaal support team

Wie lijdt aan een ernstige, levensbedreigende aandoening heeft soms bijkomende hulp nodig. Kanker overvalt de mens en tast het 'leven' aan in zijn totaliteit. Je voelt je mogelijk verward, geïsoleerd, angstig, machteloos ... Je hebt nood aan een luisterend oor. Daartoe staat het psychosociaal support team ter beschikking van patiënt, familie en andere personen uit de naaste omgeving.

De oncocoach

De oncocoach

De oncocoach is een verpleegkundige, gespecialiseerd in de oncologie en staat kankerpatiënten met raad en daad bij in hun weg doorheen het volledige behandelingstraject. De begeleiding kan voor iedereen verschillend zijn. Indien nodig brengt de oncocoach de patiënt in contact met andere zorgverleners. Samen met de behandelend arts, het verpleegkundig team en andere zorgverleners zorgen zij voor de persoonlijke opvang en de ondersteuning van de patiënt en zijn naasten

De oncopsycholoog

De oncopsycholoog

De diagnose kanker brengt sommige patiënten in een crisissituatie. De controle over het eigen leven valt weg en je dient je noodgedwongen toe te vertrouwen aan artsen en andere hulpverleners. Daarmee omgaan is een hele opdracht voor de patiënt zelf en ook voor zijn relationele en familiale omgeving. De specifieke levensgeschiedenis van de patiënt speelt hierbij een belangrijke rol. Risico's op een gecompliceerd verwerkingsproces moeten worden ingeschat. De psycholoog kan hier een belangrijke rol spelen. Hij/zij kan tevens strategieën aanreiken om ermee om te gaan (coping), psycho-educatie verzorgen, ondersteuning bieden via gesprekstherapie.

Tijdens maar ook na de behandeling kan de patiënt en/of familie kosteloos een beroep doen op onze dienst. Gesprekken kunnen tijdens een ziekenhuisopname of ambulant (op afspraak) gebeuren. De reële impact op het verdere leven wordt vaak pas merkbaar in de fase waarin de patiënt voor de opdracht staat zijn taken terug op te nemen.

De oncodiëtist

De oncodiëtist

Oncologische aandoeningen en hun behandelingen kunnen een grote waaier aan voedingsproblemen met zich mee brengen. Als diëtisten proberen we onze patiënten doorheen hun oncologisch traject te helpen deze klachten met voedingstips te verminderen of dragelijker te maken. Dit kan zowel tijdens een opname, als via dag-opname op het oncologisch dagziekenhuis. Verder voorzien we periodisch een infosessie over voeding en kanker, kaderend binnen het revalidatieprogramma “Revivo”.

De sociale dienst

De sociale dienst

De sociale dienst van het ziekenhuis staat ter beschikking van de oncologische en palliatieve patiënten. De ondersteuning wordt geboden voor ambulante, gehospitaliseerde en poliklinische patiënten. Patiënten en hun familie kunnen op eigen initiatief contact opnemen of via doorverwijzing van een arts en/of verpleegkundige. Wat de sociale dienst voor jou als patiënt kan betekenen, en hoe je met hen in contact komt, vind je hier.

De pastorale dienst

De pastorale dienst

Iedere patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen, dus ook de oncologische patiënt, heeft recht op morele, godsdienstige of filosofische bijstand. De confrontatie met de ziekte 'kanker' roept immers heel wat zingevingsvragen op. Die vragen zijn gekleurd door de manier waarop men naar het leven kijkt. Ondersteuning vanuit het perspectief van zingeving is dan ook van enorm belang om kracht te putten, de oncologische behandeling door te maken en een aantal zaken in het leven te ordenen tijdens dit behandelingsproces. Wat de pastorale dienst voor jou als patiënt kan betekenen, en hoe je met hen in contact komt, vind je hier.

Het palliatief support team

Het palliatief support team

Vragen rond wilsbeschikking kan de patiënt bespreken met de palliatief verpleegkundige. In het geval dat de behandeling niet meer aanslaat, biedt de palliatief verpleegkundige tevens steun en begeleiding om een zo goed mogelijke levenskwaliteit te bereiken voor zowel de patiënt als zijn/haar familie. De patiënt en de familie kan steeds op eigen initiatief contact opnemen of doorverwijzing via de behandelend arts en/of verpleegkundige.