Het GeIntegreerd Kankercentrum Gent neemt deel aan verschillende studies. Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies zijn essentieel om medische behandelingen en technieken te ontwikkelen en optimaliseren. Om onze patiënten zo vroeg mogelijk toegang te verlenen tot nieuwe innovatieve medicatie werken we hiervoor samen met verschillende ziekenhuizen binnen het E17-ziekenhuisnetwerk. Iedere lopende studie werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de ethische commissie van AZ Maria Middelares.

Medische oncologie: studiecoördinatoren

Voor medische oncologie zijn de studiecoördinatoren Lieselot Croes, Stefanie Dias, Mieke Van Den Berghe, Annelies Verkest en Flore Ryckebusch. Danielle Delombaerde werkt als wetenschappelijk onderzoekster nauw samen met het studieteam.

Lieselot Croes studeerde af als Master in Moleculaire en Cellulaire Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2012. Aansluitend voerde ze haar doctoraatsonderzoek uit in de Medische Wetenschappen (oncologie/epigenetica). Met het proefschrift getiteld “GSDME, from tumor suppressor gene to biomarker” behaalde ze in 2019 de hoogste academische titel (PhD) aan de Antwerp Doctoral School (Universiteit Antwerpen). Sinds mei 2020 heeft ze de wetenschappelijke leiding over de klinische studiedienst medische oncologie in AZ Maria Middelares. Daarnaast werkt ze sinds januari 2020 als doctor specialist assistent, waarbij ze Prof. Dr. Vulsteke ondersteunt tijdens consultaties en bij wetenschappelijke taken.

Stefanie Dias studeerde in 2008 af als professionele bachelor in de vroedkunde aan de Arteveldehogeschool Gent. Aansluitend volgde ze de master management en beleid van de gezondheidszorg en studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Gent. Ze werkte 6 jaar als vroedvrouw in AZ Maria Middelares en maakte in augustus 2017 de overstap naar de klinische studiedienst medische oncologie. Sinds mei 2020 heeft zij als studiecoördinator de operationele leiding over het team.

Mieke Van Den Berghe studeerde in 2002 af als master in de Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Aansluitend behaalde zij een aggregaat biologie. Vervolgens heeft zij 12 jaar klinisch onderzoek uitgevoerd voor verschillende grote farmaceutische bedrijven. In november 2016 ging zij aan de slag in het AZ Maria Middelares als studiecoördinator voor de ontwikkeling van kankermedicatie.

Annelies Verkest studeerde in 2008 af als professionele bachelor in de verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool Gent. In 2016 behaalde ze het diploma van master in de verpleegkunde en vroedkunde aan de Universiteit van Gent. Ze werkte 11 jaar als verpleegkundige in AZ Maria Middelares op intensieve zorgen en maakte in augustus 2019 de overstap naar de klinische studiedienst medische oncologie.

Flore Ryckebusch studeerde in 2012 af als professionele bachelor in de verpleegkunde aan de Katholieke Hogeschool in Kortrijk. In 2016 behaalde ze het diploma van master in de verpleegkunde en vroedkunde aan de Universiteit van Gent. Ze werkte 5 jaar als operatieverpleegkundige in AZ Maria Middelares en maakte in september 2020 de overstap naar de klinische studiedienst medische oncologie

Danielle Delombaerde studeerde af als Master in de Farmaceutische Zorg aan de Universiteit Gent in 2019. Aansluitend heeft zij gewerkt als adjunct-apotheker in twee verschillende officina’s. Sinds september 2020 werkt ze in AZ Maria Middelares als wetenschappelijk onderzoekster, waarbij ze een doctoraatsonderzoek uitvoert naar het voorspellen van immunotherapie gerelateerde toxiciteiten onder leiding van Prof. Dr. Vulsteke en Dr. Croes.

Administratieve ondersteuning:

Het studieteam medische oncologie wordt aangestuurd door:

Medische onco: studies senologie

Adjuvant HER2-negatief

 • EORTC 1745: A Phase II study of Adjuvant PALbociclib as an Alternative to CHemotherapy in Elderly patientS with high-risk ER+/HER2- early breast cancer (APPALACHES).
 • MK3475-756: Study of Pembrolizumab (MK-3475) Versus Placebo in Combination With Neoadjuvant Chemotherapy & Adjuvant Endocrine Therapy in the Treatment of Early-Stage Estrogen Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (ER+/HER2-) Breast Cancer (MK-3475-756/KEYNOTE-756).

Gemetastaseerd HER2-positief

 • DS8201-A-U301 - Daichi: A Phase 3, Multicenter, Randomized, Open-Label, Active-Controlled Trial of DS-8201a, an Anti-HER2-Antibody Drug Conjugate (ADC), Versus Treatment of Investigator’s Choice for HER2-Positive, Unresectable and/or Metastatic Breast Cancer Subjects Pretreated with Prior Standard of Care HER2 Therapies, Including T-DM1.

Gemetastaseerd HER2-negatief

 • IPSOC mamma: Prospective, non-interventional, non-controlled multicenter observational study to evaluate aspects of pharmaceutical care and the treatment of postmenopausal patients with hormone-receptor positive, HER2-receptor negative, advanced breast cancer treated with everolimus and examestane.

Medische onco: studies urologie

Prostaattumoren

 • PCR 3001 Janssen: A Study of Niraparib in Combination With Abiraterone Acetate and Prednisone Versus Abiraterone Acetate and Prednisone for Treatment of Participants With Metastatic Prostate Cancer.
 • AARDVARC: A phase II, open-label, study to assess the efficacy, safety, and tolerability of AZD4635 in combination with durvalumab and in combination with cabazitaxel and durvalumab in patients who have progressive metastatic castrate-resistant prostate cancer.
 • CAPItello-281: A phase III double-blind, randomised, placebo-controlled study assessing the efficacy and safety of capivasertib + abiraterone versus placebo + abiraterone as treatment for patients with de novo metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) characterised bij PTEN deficiency.

Blaastumoren

 • BMS: CA017-078: A Study of Chemo Only Versus Chemo Plus Nivo With or Without BMS-986205, Followed by Post- Surgery Therapy With Nivo or Nivo and BMS-986205 in Patients With MIBC.
 • MK 3475-866: Perioperative Pembrolizumab (MK-3475) Plus Neoadjuvant Chemotherapy Versus Perioperative Placebo Plus Neoadjuvant Chemotherapy for Cisplatin-eligible Muscle-invasive Bladder Cancer (MIBC) (MK-3475-866/KEYNOTE-866) (KEYNOTE-866).
 • MK 3475-905: Perioperative Pembrolizumab (MK-3475) Plus Cystectomy Versus Cystectomy Alone in Cisplatin-ineligible Participants With Muscle-invasive Bladder Cancer (MK-3475-905/KEYNOTE-905).
 • KEYNOTE 676: Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Bacillus Calmette-Guerin (BCG) in High-Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (HR NMIBC) (MK-3475-676/KEYNOTE-676).
 • THOR: BLC3001:A Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Participants With Advanced Urothelial Cancer and Selected Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Aberrations.
 • THOR- 2: BLC2003: A randomized phase 2 study of erdafitinib versus investigator choice of intravesical chemotherapy in subjects who received bacillus calmette-guérin (BCG) and recurred with high risk non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) and FGFR mutations or fusions.
 • SGN22E-003/ EV-302: An open-label, randomized, controlled phase 3 study of enfortumab vedotin in combination with pembrolizumab versus chemotherapy alone in previously untreated locally advanced of metastaic urothelial cancer.

Medische onco: studies gynaecologie

Ovarium

 • ENGOT-ov50/ INNOVATE-3: Pivotal, randomized, open-label study of tumor treating fields (TTFields, 200kHz) concomitant with weekly paclitaxel for the treatment of platinum-resistant ovarian cancer (PROC).
 • ENGOT-ov43/ KEYLYNCK-001: A randomized phase 3, double-blind study of chemotherapy with or without pembrolizumab followed by maintenance with olaparib or placebo for the first-line treatment of BCRA non-mutated advanced epithelial ovarian cancer (EOC).
 • SGNTV-002 / innovaTV 208: Open label phase 2 study of tisotumab vedotin for patients with platinum-resistant ovarian cancer with a safety run-in of a dose dense regimen.

Endometrium

 • ENGOT-EN9/ MK-7902-001-04: A phase 3 randomized, open-label, study of pembrolizumab (MK-3475) plus lenvatinib (E7080/MK-7902) versus chemotherapy for first-line treatment of advanced or recurrent endometrial carcinoma (LEAP-001).

Medische onco: studies melanoom

 • E011-MEL: A phase Ib open label study to assess the safety and tolerability of ECI-006 mRNA immunotherapy by intranodal administration to melanoma patients following surgical resection in Cohort 1 and by intranodal or intratumoral administration on top of first line standard of care pembrolizumab in patients with advanced or metastatic melanoma in Cohort 2.
 • CA209-76K: A phase 3, randomized, double-blind study of adjuvant immunotherapy with nivolumab versus placebo after complete resection of stage IIB/C melanoom

Medische onco: andere studies

Supportieve zorgen

AMTRA: Ambulant Monitoring of cancer Therapy using a smaRtphone Application.

Onco-pneumologie: studiecoördinator

Voor de dienst pneumologie is An Casneuf aangesteld als studiecoördinator.

De studiedienst onco-pneumologie staat onder leiding van:

Onco-pneumologie: overzicht studies

Status: inclusie gestart

 • Studie ATLANTIS PharmaMar: Gerandomiseerde klinische fase III-studie naar lurbinectedine (PM01183)/doxorubicine (DOX) versus cyclofosfamide (CTX), doxorubicine (DOX) en vincristine (VCR) (CAV) of topotecan als behandeling bij patiënten met kleincellige longkanker (SCLC) bij wie één voorafgaande platinabevattende lijn heeft gefaald (ATLANTIS-studie).
 • MESODEC: First-line immunotherapy using Wilms’ tumor protein 1 (WT1)-targeted dendritic cell vaccinations for malignant pleural mesothelioma.
 • BMS CA209-592 : An Exploratory Study of the Biologic Effects and Biomarkers of Nivolumab in combination with Ipilimumab in Subjects with Treatment-Naive Stage IV or recurrent Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). CA209592 is a 2 part exploratory study: the original study (Part 1), which investigates a variety of biomarkers and their relationship to efficacy, and the extension study (Part 2), with a primary goal of correlating tumor mutation burden in blood vs. tissue. Enteric microbiota will also be studied in Part 2 of the study.
 • Translate: In samenwerking met de afdeling Medische Oncologie: studie waarbij een extra biopsie wordt genomen om behandelingsresistentie verder te onderzoeken.

Retrospectieve studies

 • Reveal: Retrospective, obserVational study to describe the treatment patterns and outcomes of Epidermal Growth Factor Receptor mutant (EGFRm) locally Advanced or metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) patients in Belgium.

Status: in opstartfase

 • BMS CA045-015: A Phase 2 Randomized, Controlled Trial Assessing the Efficacy and Safety of NKTR-214, Nivolumab, and Docetaxel in Adults with Previously-Treated, Advanced NSCLC.
 • INCMGA 0012-105: A phase 1b combination study of INCMGA00012 plus chemotherapy in participants with advanced solid tumors (PODIUM-105).

Nog verscheidene andere studies waarvoor de dienst geselecteerd werd maar de definitieve keuze van deelnemende centra nog niet gekend is.

Status: rekrutering gestopt

 • Janssen R&D: Een open-label, gerandomiseerde fase 1b/2 studie naar de werkzaamheid en veiligheid van JNJ-64041757, een immunotherapie met levend verzwakte listeria monocytogenes, in combinatie met Nivolumab t.o.v. Nivolumab monotherapie bij proefpersonen met gevorderd adenocarcinoom van de long.
 • Regeneron: A randomized phase III open-label study of combinations of REGN2810 (anti-PD-1 antibody), platinum-based doublet chemotherapie, and Ipilimumab (anti-CTLA-4 antibody), versus Pembroluzimab monotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer with tumour expressing PD-L1 ≥ 50%.
 • A randomized phase III open-label study of combinations of REGN2810 (anti-PD-1 antibody), Ipilimumab (anti-CTLA-4 antibody), and Platinum-based doublet chemotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer with tumors expressing PD-L1 <50%.
 • Studie Liquid Biopsy: EGFR mutatie onderzoek in niet kleincellige longkanker aan de hand van bloedanalyse - concordantie tussen analyse van bloed en weefselstalen – opvolging van respons/resistentie aan anti-EGFR therapie.
 • Studie Liquid Biopsy IRIS TOGA: Gepersonaliseerde behandeling van patiënten met een niet-kleincellige longkanker: kan een bloedstaal een (aanvullende) rol vervullen bij de opsporing van EGFR mutaties?
 • Studie Vargatef LUME BIONIS: Een niet-intervenitoneel biomarkeronderzoek bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met adenocarcinoomhistologie die in aanmerking komen voor behandeling met Vargatef® in overeenstemming met het erkenningslabel.
 • MNP Nivolumab: Efficacy and complication rate of nivolumab for lung cancer: analysis of the medical need programme in general hospitals in Flanders.
 • Hoffmann La Roche/Genentech GO29438: Een open-label gerandomiseerde fase III-studie van ATEZOLIZUMAB (MPDL3280A, anti-PD-L1-antilichaam) in combinatie met carboplatine of Cisplatine+Pemetrexed bij patiënten die nog niet eerder behandeld zijn met chemotherapie en lijden aan niet-plaveiselcel-, niet-kleincellig longcarcinoom in stadium IV.
 • MedImmune: Een open-label, fase 1b-studie ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van MEDI4736 in combinatie met tremilimumab bij, proefpersonen met gevorderde niet-kleincellige longkanker.
 • Mologen IMPULSE: Randomized Clinical Study of Maintenance Therapy with Immunomodulator MGN1703 in Patients with Extensive Disease Small Cell Lung Cancer after Platinum-Based First-Line Therapy.
 • AstraZeneca SELECT-1: A Phase III, Double-Blind, Randomised, Placebo-Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Selumetinib (AZD6244; ARRY-142886) (Hyd-Sulfate) in Combination with Docetaxel, in Patients receiving second line treatment for KRAS Mutation-Positive Locally Advanced or Metastatic Non Small Cell Lung Cancer (Stage IIIB – IV) (SELECT-1).
 • Peregrine SUNRISE : A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Multicenter Trial of Bavituximab Plus Docetaxel versus Docetaxel Alone as Second-Line Therapy in Patients with Stage IIIb/IV Non-Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer.
 • MSD: A Randomized Open-Label Phase III Trial of MK-3475 versus Platinum based Chemotherapy in 1L Subjects with PD-L1 Strong Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer.
 • Daiichi-Sankyo: “Phase 3, randomized, placebo controlled, double blind, multicenter, two-part study of patritumab (u3-1287) in combination with erlotinib in egfr wild-type subjects with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) who have progressed on at least one prior systemic therapy”.
 • UZBrussel-FIELT2: Genomic diagnosis in lung cancer, in non-smokers with genome-wide sequencing. Lung cancer patients with a smoking history also allowed if an EGFR mutation or other known drugable driver mutation is present.
 • ACTION: A phase III multicentre cluster randomised clinical trial to assess whether the Respecting Choices Program improves quality of life and symptoms of patients with advanced cancer.
 • XALKORI: A cross-sectional study to evaluate the effectiveness of XALKORI Therapeutic Management Guide among physician prescribing XALKORI in Europe.
 • XALKORI: A cross-sectional study to evaluate the effectiveness of XALKORI Patient Information Brochure among non-small cell lung cancer (NSCLC) patients receiving XALKORI treatment in Europe.

Digestieve oncologie: studiecoördinatoren

Katrien Debosschere , Nina Van Heddegem en Sara De Lepeleere zijn de studiecoördinatoren voor de dienst digestieve oncologie

Het studieteam van digestieve oncologie wordt aangestuurd door:

Digestieve oncologie: overzicht studies