AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Het GeIntegreerd Kankercentrum Gent neemt deel aan verschillende studies. Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies zijn essentieel om medische behandelingen en technieken te ontwikkelen en optimaliseren. Om onze patiënten zo vroeg mogelijk toegang te verlenen tot nieuwe innovatieve medicatie werken we samen met verschillende ziekenhuizen binnen het E17-ziekenhuisnetwerk. Iedere lopende studie werd voorafgaandelijk goedgekeurd door het ethisch comité.