AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Studiecoördinatoren

Studiecoördinatoren

Voor de dienst pneumologie is Charlotte Germonpré aangesteld als studiecoördinator.

De studiedienst onco-pneumologie staat onder leiding van:

Overzicht studies

Overzicht studies
  • DeLLphi-303 studie: Een fase 1b studie die de veiligheid en de werkzaamheid van de eerstelijnsbehandeling met tarlatamab in combinatie met carboplatine, etoposide en een PD-L1-remmer evalueert bij personen met extensive-stage kleincellig longcarcinoom. Lees meer hier.
  • Immuno-MESODEC studie: Toevoeging van de checkpointremmer atezolizumab en dendritische celtherapie aan de standaard chemotherapiebehandeling voor patiënten met maligne pleuraal mesothelioom. Lees meer hier.
  • M18-868 studie: Open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde, wereldwijde fase 3-studie naar telisotuzumab vedotin (ABBV-399) versus docetaxel bij patiënten met eerder behandelde c-Met overexpressie, EGFR-wildtype, lokaal gevorderde en gemetastaseerde niet-plaveiselcel niet-kleincellige longkanker. Lees meer hier.
  • NeoCOAST-2 studie: Een open-label, gerandomiseerde fase II-studie in meerdere centra naar neoadjuvante en adjuvante behandeling bij patiënten met reseceerbare niet-kleincellige longkanker in een vroeg stadium (II tot IIIB). Lees meer hier.
  • Tropion-08 studie: Een gerandomiseerde, open-label, fase 3 studie naar Dato-DXd plus Pembrolizumab versus Pembrolizumab bij nog niet eerder behandelde patiënten met gevorderde of gemetastaseerde PD-L1-hoge (TPS ≥50%) niet-kleincellige longkanker zonder bruikbare genoomveranderingen. Lees meer hier.