Studiecoördinatoren

Studiecoördinatoren

Voor de dienst pneumologie is Charlotte Germonpré aangesteld als studiecoördinator.

De studiedienst onco-pneumologie staat onder leiding van:

Overzicht studies

Overzicht studies

Status: inclusie gestart

 • Studie ATLANTIS PharmaMar: Gerandomiseerde klinische fase III-studie naar lurbinectedine (PM01183)/doxorubicine (DOX) versus cyclofosfamide (CTX), doxorubicine (DOX) en vincristine (VCR) (CAV) of topotecan als behandeling bij patiënten met kleincellige longkanker (SCLC) bij wie één voorafgaande platinabevattende lijn heeft gefaald (ATLANTIS-studie).
 • MESODEC: First-line immunotherapy using Wilms’ tumor protein 1 (WT1)-targeted dendritic cell vaccinations for malignant pleural mesothelioma.
 • BMS CA209-592 : An Exploratory Study of the Biologic Effects and Biomarkers of Nivolumab in combination with Ipilimumab in Subjects with Treatment-Naive Stage IV or recurrent Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). CA209592 is a 2 part exploratory study: the original study (Part 1), which investigates a variety of biomarkers and their relationship to efficacy, and the extension study (Part 2), with a primary goal of correlating tumor mutation burden in blood vs. tissue. Enteric microbiota will also be studied in Part 2 of the study.
 • Translate: In samenwerking met de afdeling Medische Oncologie: studie waarbij een extra biopsie wordt genomen om behandelingsresistentie verder te onderzoeken.

Retrospectieve studies

 • Reveal: Retrospective, obserVational study to describe the treatment patterns and outcomes of Epidermal Growth Factor Receptor mutant (EGFRm) locally Advanced or metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) patients in Belgium.

Status: in opstartfase

 • BMS CA045-015: A Phase 2 Randomized, Controlled Trial Assessing the Efficacy and Safety of NKTR-214, Nivolumab, and Docetaxel in Adults with Previously-Treated, Advanced NSCLC.
 • INCMGA 0012-105: A phase 1b combination study of INCMGA00012 plus chemotherapy in participants with advanced solid tumors (PODIUM-105).

Nog verscheidene andere studies waarvoor de dienst geselecteerd werd maar de definitieve keuze van deelnemende centra nog niet gekend is.

Status: rekrutering gestopt

 • Janssen R&D: Een open-label, gerandomiseerde fase 1b/2 studie naar de werkzaamheid en veiligheid van JNJ-64041757, een immunotherapie met levend verzwakte listeria monocytogenes, in combinatie met Nivolumab t.o.v. Nivolumab monotherapie bij proefpersonen met gevorderd adenocarcinoom van de long.
 • Regeneron: A randomized phase III open-label study of combinations of REGN2810 (anti-PD-1 antibody), platinum-based doublet chemotherapie, and Ipilimumab (anti-CTLA-4 antibody), versus Pembroluzimab monotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer with tumour expressing PD-L1 ≥ 50%.
 • A randomized phase III open-label study of combinations of REGN2810 (anti-PD-1 antibody), Ipilimumab (anti-CTLA-4 antibody), and Platinum-based doublet chemotherapy in first-line treatment of patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer with tumors expressing PD-L1 <50%.
 • Studie Liquid Biopsy: EGFR mutatie onderzoek in niet kleincellige longkanker aan de hand van bloedanalyse - concordantie tussen analyse van bloed en weefselstalen – opvolging van respons/resistentie aan anti-EGFR therapie.
 • Studie Liquid Biopsy IRIS TOGA: Gepersonaliseerde behandeling van patiënten met een niet-kleincellige longkanker: kan een bloedstaal een (aanvullende) rol vervullen bij de opsporing van EGFR mutaties?
 • Studie Vargatef LUME BIONIS: Een niet-intervenitoneel biomarkeronderzoek bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met adenocarcinoomhistologie die in aanmerking komen voor behandeling met Vargatef® in overeenstemming met het erkenningslabel.
 • MNP Nivolumab: Efficacy and complication rate of nivolumab for lung cancer: analysis of the medical need programme in general hospitals in Flanders.
 • Hoffmann La Roche/Genentech GO29438: Een open-label gerandomiseerde fase III-studie van ATEZOLIZUMAB (MPDL3280A, anti-PD-L1-antilichaam) in combinatie met carboplatine of Cisplatine+Pemetrexed bij patiënten die nog niet eerder behandeld zijn met chemotherapie en lijden aan niet-plaveiselcel-, niet-kleincellig longcarcinoom in stadium IV.
 • MedImmune: Een open-label, fase 1b-studie ter evaluatie van de veiligheid en verdraagbaarheid van MEDI4736 in combinatie met tremilimumab bij, proefpersonen met gevorderde niet-kleincellige longkanker.
 • Mologen IMPULSE: Randomized Clinical Study of Maintenance Therapy with Immunomodulator MGN1703 in Patients with Extensive Disease Small Cell Lung Cancer after Platinum-Based First-Line Therapy.
 • AstraZeneca SELECT-1: A Phase III, Double-Blind, Randomised, Placebo-Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Selumetinib (AZD6244; ARRY-142886) (Hyd-Sulfate) in Combination with Docetaxel, in Patients receiving second line treatment for KRAS Mutation-Positive Locally Advanced or Metastatic Non Small Cell Lung Cancer (Stage IIIB – IV) (SELECT-1).
 • Peregrine SUNRISE : A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Multicenter Trial of Bavituximab Plus Docetaxel versus Docetaxel Alone as Second-Line Therapy in Patients with Stage IIIb/IV Non-Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer.
 • MSD: A Randomized Open-Label Phase III Trial of MK-3475 versus Platinum based Chemotherapy in 1L Subjects with PD-L1 Strong Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer.
 • Daiichi-Sankyo: “Phase 3, randomized, placebo controlled, double blind, multicenter, two-part study of patritumab (u3-1287) in combination with erlotinib in egfr wild-type subjects with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) who have progressed on at least one prior systemic therapy”.
 • UZBrussel-FIELT2: Genomic diagnosis in lung cancer, in non-smokers with genome-wide sequencing. Lung cancer patients with a smoking history also allowed if an EGFR mutation or other known drugable driver mutation is present.
 • ACTION: A phase III multicentre cluster randomised clinical trial to assess whether the Respecting Choices Program improves quality of life and symptoms of patients with advanced cancer.
 • XALKORI: A cross-sectional study to evaluate the effectiveness of XALKORI Therapeutic Management Guide among physician prescribing XALKORI in Europe.
 • XALKORI: A cross-sectional study to evaluate the effectiveness of XALKORI Patient Information Brochure among non-small cell lung cancer (NSCLC) patients receiving XALKORI treatment in Europe.