AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Het team van zorgverleners waarmee je in contact komt is zeer uitgebreid. Door een goede samenwerking en overleg tussen de verschillende betrokken zorgverleners streven we naar continue opvolging, op maat van iedere patiënt.

Het medisch team is slechts een deel van het multidisciplinair oncologisch team van AZ Maria Middelares. Een groep van ervaren verpleegkundigen, oncocoaches, psychologen, apothekers, secretariaatsmedewerkers, diëtisten, pastoraal werkers, medewerkers van de sociale dienst en het palliatief support team werken nauw samen met de artsen.

Artsen

Afhankelijk van het type tumor werkt het IKG samen met artsen uit verschillende disciplines. Een overzicht van de betrokken artsen per discipline vind je hier:

Het IKG-kernteam bestaat uit negen artsen. Onze artsen-specialisten hebben een doorgedreven expertise en ervaring in de diagnose en behandeling van kanker en hanteren hierbij steeds de laatste internationale richtlijnen. Ze steunen op een netwerk van paramedisch specialisten om zo samen betrokken en patiëntgerichte behandeling aan te bieden.

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het AZ Maria Middelares, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Doctor specialist assistent

Lieselot Croes studeerde af als Master in Moleculaire en Cellulaire Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2012. Aansluitend voerde ze haar doctoraatsonderzoek uit in de Medische Wetenschappen (oncologie/epigenetica). Met het proefschrift getiteld “GSDME, from tumor suppressor gene to biomarker” behaalde ze in 2019 de hoogste academische titel (PhD) aan de Antwerp Doctoral School (Universiteit Antwerpen). Sinds januari 2020 werkt ze in AZ Maria Middelares als doctor specialist assistent, waarbij ze Prof. Dr. Vulsteke ondersteunt tijdens consultaties en bij wetenschappelijke taken. Daarnaast heeft ze sinds mei 2020 de wetenschappelijke leiding over de klinische studiedienst medische oncologie.

Secretariaat IKG

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de dienst en ondersteunt de artsen in administratie en het maken van alle nodige afspraken voor de patiënten op het dagziekenhuis en de polikliniek Medische Oncologie – Hematologie. Het secretariaat is van maandag tot donderdag geopend van 8u tot 17u en op vrijdag van 08u tot 16.30u.

Verpleegkundigen dagziekenhuis

Het dagziekenhuis oncologie van AZ Maria Middelares staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Matthias Verstrynge. Meer info via deze link Oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis

Verpleegkundigen oncologische afdeling

De opnameafdeling oncologie bestaat uit een team van ervaren verpleegkundigen die garant staan voor een professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening op maat van de patiënt. Zo goed als alle verpleegkundigen volgden extra opleidingen en hebben de bijzondere beroepstitel “verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie”. De verpleegafdeling staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Valerie Dierick. Meer info op de pagina van de verpleegafdeling oncologie.

Psychosociaal Support Team

Ons support team biedt jou op alle vlakken psychosociale ondersteuning. Gesprekken en begeleiding kunnen zowel tijdens als na de behandeling en zijn kosteloos. Verschillende disciplines werken mee:

  • de oncocoaches
  • de oncopsychologen
  • de oncodiëtisten
  • de pastoraal werkers
  • de sociale dienst
  • het palliatief support team

Je kan steeds beroep doen op onze medewerkers: bij diagnose, op een later moment tijdens de behandeling of na het afsluiten van het behandelingsproces. De verschillende disciplines van het begeleidingsteam werken complementair samen om zo een individuele begeleiding te verstrekken. Meer info en bijhorende contactgegevens vind je bij patiëntenbegeleiding

Studiecoördinatoren

De studiecoördinatoren bouwen de wetenschappelijke activiteiten van de verschillende medische diensten uit. Het betreft zowel industriegestuurde als academische studies. Een overzicht van het studieteam en de lopende studies vind je onder Klinische studies

Kankerregistratie - MOC

Het MOC-secretariaat staat in voor de organisatie en administratie van het MOC (multidisciplinair oncologisch consult). Alle gegevens worden na afloop van elke MOC elektronisch verwerkt en jaarlijks doorgestuurd naar de Stichting Kankerregistratie die instaat voor de verdere verwerking. Het MOC-secretariaat biedt ook hulp en advies aan bestaande en nieuwe MOC-aanvragers. Als onderdeel van het zorgprogramma oncologie helpen de medewerkers van het MOC-secretariaat mee aan de uitbouw van een oncologische zorg op maat van de patiënt.

Apotheek

Dagelijks staan de apothekers in voor het bereiden en afleveren van alle geneesmiddelen in het ziekenhuis. De bereidingen voor chemotherapie worden in de apotheek zorgvuldig gemaakt volgens het voorschrift van de arts. Elke bereiding is op maat van de patiënt: er wordt rekening gehouden met gewicht, lengte en de resultaten van de bloedafname. Deze bereiding gebeurt op een locatie met aangepaste accommodatie. Daarbij worden strikte voorwaarden gehanteerd naar steriliteit van de bereidingen en veiligheid van de apotheekmedewerkers. De kwaliteit van de chemotherapiebereiding is de strikte verantwoordelijkheid van de ziekenhuisapotheker. Meer info vind je via de link Apotheek

Logopedie

De dienst logopedie heeft bijzondere aandacht voor het klinisch pad bij oncologische patiënten en hun familie De continue zorg van bij opname tot in de thuissituatie staat centraal. Enerzijds is de dienst vertrouwd met de diagnostiek en behandeling van taal-, spraak-, en cognitieve stoornissen bij patiënten met hersentumoren. Anderzijds heeft de dienst logopedie de jongste jaren fors geïnvesteerd in een gespecialiseerde aanpak van slik/spraak/stemproblemen bij patiënten met hoofd-halstumoren. Dikwijls gaat dat om patiënten met orale, faryngale of laryngale tumoren en mondbodemtumoren. Meer info vind je deze link Logopedie

Bewegingscoaches / kinesitherapeuten

Omdat bewegen belangrijk is tijdens en na de behandeling bieden we een bewegingsprogramma aan op jouw maat. Op basis van jouw persoonlijke doelstellingen krijg je van de kinesitherapeuten een oefenprogramma waarmee je thuis aan de slag kan. Op regelmatige tijdstippen voeren we een evaluatie uit en passen we het programma aan waar nodig.

Paramedisch IKG coördinator

Begeleidingsvrijwilligers

Als vrijwilliger met een verpleegkundige achtergrond zijn Evelyne, Machteld en Ann bij uitstek geschikt om mensen te begeleiden naar de operatiezaal. Door hun gemoedelijk contact en luisterend oor kunnen ze de stress en onzekerheid voor de patiënt verminderen. Zij zijn de rustgevende begeleiders tijdens een ingrijpende gebeurtenis.

Vrijwilligers zorgmassage

Vrijwilligers verpleegafdeling D501

Vrijwilligers Kom op tegen Kanker

Het team van het oncologisch dagziekenhuis wordt versterkt door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Je kan ze herkennen aan hun rode outfit. Hun taken bestaan uit: de patiënten op het dagziekenhuis de weg te wijzen, heb je nood aan een gesprek, babbel, luisterend oor of een drankje, je kan steeds bij hen terecht. Zij werken onder toezicht van de hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen en oncocoachen. Heb je een vraag, stel deze gerust aan de vrijwilliger, zij verwijzen je dan door naar de juiste persoon.