Wie lijdt aan een ernstige, levensbedreigende aandoening heeft soms bijkomende hulp nodig. Kanker overvalt de mens en tast het 'leven' aan in zijn totaliteit. Je voelt je verward, geïsoleerd, angstig, machteloos, ... Je hebt nood aan een luisterend oor. Daartoe staat het psychosociaal support team ter beschikking van patiënt, familie en andere personen uit de naaste omgeving.

Psychosociaal support team

De oncocoach

De oncocoach is een verpleegkundige, gespecialiseerd in de oncologie en staat kankerpatiënten met raad en daad bij in hun weg doorheen het volledige behandelingstraject. De begeleiding kan voor iedereen verschillend zijn. Indien nodig brengt de oncocoach de patiënt in contact met andere zorgverleners. Samen met de behandelend arts, het verpleegkundig team en andere zorgverleners zorgen zij voor de persoonlijke opvang en de ondersteuning van de patiënt en zijn naasten.

De oncopsycholoog

De diagnose kanker brengt sommige patiënten in een crisissituatie. De controle over het eigen leven valt weg en je dient je noodgedwongen toe te vertrouwen aan artsen en andere hulpverleners. Daarmee omgaan is een hele opdracht voor de patiënt zelf en ook voor zijn relationele en familiale omgeving. De specifieke levensgeschiedenis van de patiënt speelt hierbij een belangrijke rol. Risico's op een gecompliceerd verwerkingsproces moeten worden ingeschat. De psycholoog kan hier een belangrijke rol spelen. Hij/zij kan tevens strategieën aanreiken om ermee om te gaan (coping), psycho-educatie verzorgen, ondersteuning bieden via gesprekstherapie.

Tijdens maar ook na de behandeling kan de patiënt en/of familie kosteloos een beroep doen op onze dienst. Gesprekken kunnen tijdens een ziekenhuisopname of ambulant (op afspraak) gebeuren. De reële impact op het verdere leven wordt vaak pas merkbaar in de fase waarin de patiënt voor de opdracht staat zijn taken terug op te nemen.

De oncodiëtist

Oncologische aandoeningen en hun behandelingen kunnen een grote waaier aan voedingsproblemen met zich mee brengen. Als diëtisten proberen we onze patiënten doorheen hun oncologisch traject te helpen deze klachten met voedingstips te verminderen of dragelijker te maken. Dit kan zowel tijdens een opname, als via dag-opname op het oncologisch dagziekenhuis. Verder voorzien we periodisch een infosessie over voeding en kanker, kaderend binnen het revalidatieprogramma “Revivo”.

De sociale dienst

De sociale dienst van het ziekenhuis staat ter beschikking van de oncologische en palliatieve patiënten. De ondersteuning wordt geboden voor ambulante, gehospitaliseerde en poliklinische patiënten. Patiënten en hun familie kunnen op eigen initiatief contact opnemen of via doorverwijzing van een arts en/of verpleegkundige. Wat de sociale dienst voor jou als patiënt kan betekenen, en hoe je met hen in contact komt, vind je hier.

De pastorale dienst

Iedere patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen, dus ook de oncologische patiënt, heeft recht op morele, godsdienstige of filosofische bijstand. De confrontatie met de ziekte 'kanker' roept immers heel wat zingevingsvragen op. Die vragen zijn gekleurd door de manier waarop men naar het leven kijkt. Ondersteuning vanuit het perspectief van zingeving is dan ook van enorm belang om kracht te putten, de oncologische behandeling door te maken en een aantal zaken in het leven te ordenen tijdens dit behandelingsproces. Wat de pastorale dienst voor jou als patiënt kan betekenen, en hoe je met hen in contact komt, vind je hier.

Het palliatief support team

Vragen rond wilsbeschikking kan de patiënt bespreken met de palliatief verpleegkundige. In het geval dat de behandeling niet meer aanslaat, biedt de palliatief verpleegkundige tevens steun en begeleiding om een zo goed mogelijke levenskwaliteit te bereiken voor zowel de patiënt als zijn/haar familie. De patiënt en de familie kan steeds op eigen initiatief contact opnemen of doorverwijzing via de behandelend arts en/of verpleegkundige.

Communicatieboekje

Reeds bij je eerste consultatie of bij de start van de chemotherapie ontvang je een communicatieboekje. Dit boekje is ontworpen om de onderlinge communicatie tussen de oncologische patiënt, artsen en multidisciplinaire medewerkers binnen het zorgprogramma oncologie en de zorgverleners in de thuissituatie van de patiënt te bevorderen. Je vindt hierin naast de belangrijkste contactgegevens ook hoofdstukken met meer specifieke informatie over de behandeling. Er zijn ook invulbladen voorzien. We zullen hierin opmerkingen over de behandeling of de verzorging vermelden. Het communicatieboekje is je persoonlijk boekje. Alle vragen en bedenkingen vanuit de thuissituatie kunnen hierin vermeld worden. Neem het boekje dan ook mee bij elke bezoek aan het ziekenhuis en aan de huisarts.

Revivo revalidatieprogramma

Revivo is ons oncologisch revalidatieprogramma dat probeert bij te dragen tot een betere levenskwaliteit. Wat deze oncologische revalidatie voor jou als patiënt kan betekenen, en hoe je je hiervoor kan aanmelden, vind je hier.

Thuisregistratie symptomen

Patiënten die orale medicatie (pillen) innemen als antikankerbehandeling, kunnen zich via een app op de smartphone thuis laten opvolgen. Via de app volgt de oncocoach in nauw overleg met de behandelend arts op hoe de behandeling verloopt in de thuisomgeving. Door het regelmatig registreren van een aantal parameters blijven de zorgverleners op de hoogte van het verloop van de therapie. Afhankelijk van de ernst van mogelijke klachten of nevenwerkingen, wordt de behandelend arts op de hoogte gebracht en zal je advies ontvangen.

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is nu al nadenken en afspraken maken over de gewenste zorg bij ernstig ziek zijn, voor het geval je dan niet in staat bent zelf te beslissen. Dit is niet enkel bedoeld voor zwaar zieke patiënten of ouderen maar voor ieder van ons. Het supportteam maakte in samenwerking met ZorgAndersTV een korte informatieve film over vroegtijdige zorgplanning. Klik op de link om het filmpje te bekijken:

Contact

Verantwoordelijke Vroegtijdige Zorgplanning (ACP)
Dhr. Marc Merchier: 09 246 27 50

Zorgmassages

Oncologische patiënten kunnen in AZ Maria Middelares drie keer per jaar genieten van een gratis zorgmassage. De massage wordt gegeven in een aparte massageruimte door opgeleide vrijwilligers van vzw Zorgmassage. Het helpt patiënten ontspannen tijdens een voor hen moeilijke periode.

Wat is een zorgmassage?

Een zorgmassage is een zachte, veilige massage geschikt voor mensen met gezondheidsproblemen. Dit wordt gegeven door erkende zorgmasseurs die een uitgebreide specialisatieopleiding hebben gevolgd en een certificaat hebben behaald. Een zorgmassage kan als aanvullende gezondheidstherapie worden ingezet tijdens een behandeling, bij herstel of in een palliatieve setting.

Waarom een zorgmassage?

Tijdens moeilijke periodes ervaren veel mensen stress waardoor het lichaam ontregeld raakt. Als het lichaam rust ervaart, worden deze stressmechanismen doorbroken. Een zorgmassage verhoogt de levenskwaliteit van de patiënt en zorgt voor verschillende gezondheidsvoordelen: beter in slaap vallen, minder moe voelen, minder misselijkheid ervaren, enzovoort.

De massage

Tijdens de zorgmassage staat de mens achter de ziekte steeds centraal. De patiënt kiest zelf welke lichaamsdelen hij of zij wil laten masseren. Sommige mensen verkiezen enkel een hand- of hoofdmassage. Anderen nemen liever plaats op de massagetafel voor een massage van de rug of benen. De zorgmasseur werkt steeds discreet, professioneel en zorgt voor een aangename sfeer.


Meer informatie over de verschillende aspecten van kanker vind je op:

Overzicht lotgenoten- en zelfhulpgroepen

Brochures