AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op het dagziekenhuis is 1 bezoeker toegelaten.

Tijdens de consultatie is de aanwezigheid van 1 begeleider toegestaan.

Uiteraard blijft hierbij wel gelden dat indien de begeleider last heeft van hoest, kortademigheid, keelpijn, spierpijn of koorts hij niet kan meekomen naar ons ziekenhuis.

Vraag je voorschrift voor medicatie tijdens de consultatie met de arts of contacteer hiervoor jouw huisarts. Zij kunnen het voorschrift op jouw identiteitskaart (e-ID) plaatsen.

Meld dit aan het secretariaat. Zij kunnen jou verder helpen.

Patiënten en bezoekers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen. Uiteraard staat het iedereen vrij om wel nog een mondneusmasker te dragen zo gewenst.

Op consultatie

Op consultatie

Je komt op consultatie als nieuwe patiënt of omwille van opvolging van uw gezondheidstoestand. De consultaties gaan door op verschillende locaties:

 1. AZ Maria Middelares
 2. Medisch Centrum Gentbrugge
 3. AZ Sint-Vincentius Deinze
 4. Medisch Centrum Aalter

Als je door de huisarts verwezen bent, heb je vaak een begeleidend schrijven meegekregen. Deze brief en eventuele resultaten van een bloedanalyse mag je aan het secretariaat afgeven. De secretaresse zal de documenten inscannen, zodat de arts over deze informatie beschikt in zijn digitaal dossier op het moment van de raadpleging. Het is altijd handig om je thuismedicatie te noteren en mee te brengen naar de raadpleging.

Naar het oncologisch dagziekenhuis

Naar het oncologisch dagziekenhuis

De meeste behandelingen binnen het zorgprogramma oncologie kunnen ambulant (= zonder opname) gebeuren. Daarvoor beschikt het ziekenhuis over een oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis.

AZ Maria MiddelaresAZ Sint-Vincentius Deinze
Gelijkvloers, gate AVolgroute 75, derde verdieping
Hoofdverpleegkundige: Matthias VerstryngeHoofdverpleegkundige: Alexis Delbaere

Documenten

 • Identiteitskaart
 • Bloedgroepkaart
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon

Persoonlijk

 • Eventueel je medicatie die je tijdens de dag inneemt
 • Gemakkelijke kledij (toiletgerief, pyjama en/of kamerjas hoef je niet mee te brengen)
 • Iets om te lezen, een boek, een tijdschrift
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Aanmelden

Meld je steeds aan bij het onthaal van het dagziekenhuis oncologie.

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij anders afgesproken. Je mag ’s morgens dus gewoon ontbijten. Vooraleer de behandeling wordt opgestart nemen we een bloedstaal. Bij een gunstig resultaat en na toelating van de arts, kan de behandeling de volgende dag starten. Tijdens de toediening van de cytostatica vragen wij je de afdeling niet te verlaten.

Verblijf

 • Alle kamers zijn voorzien van radio en televisie. Ook het gebruik van een gsm binnen het dagziekenhuis is toegelaten.
 • Je partner of een familielid zijn welkom op ons dagziekenhuis. Wij houden dit aantal wel graag beperkt zodat er voldoende rust en ruimte is voor iedereen.
 • Patiënten van het dagziekenhuis oncologie krijgen op de middag een (gratis) broodmaaltijd. De maaltijd wordt je aangeboden enkel op jouw aanvraag.
 • Tijdens je opname mag je je verwachten aan een bezoek van de behandelend arts om eventuele problemen te bespreken en/of de nodige voorschriften voor medicatie voor te schrijven. Hoelang je precies in het dagziekenhuis moet blijven, hangt af van het toedieningsschema van de geplande chemotherapie en kan variëren van enkele uren tot een volledige dag.

Ontslag

Zodra alle geplande zorg is toegediend, mag je het ziekenhuis verlaten. Meld je voor je vertrek nog eens aan bij het onthaal van het dagziekenhuis oncologie om een afspraak te maken voor een volgende behandeling of controleafspraak. Na een bezoek aan het dagziekenhuis mag je met de auto rijden, tenzij anders afgesproken.

Het einde van de maand volgend op je behandeling wordt de factuur opgestuurd:

 • De chemotherapie is in principe gratis.
 • Er wordt remgeld gerekend op andere, begeleidende medicatie, verzorgingsmateriaal en op eventuele bijkomende onderzoeken (radiografie, grote bloedafname …).
 • Het ziekenfonds betaalt een kilometervergoeding voor de afstanden die je als patiënt doet tussen huis en ziekenhuis. Alle oncologische patiënten hebben hier recht op. Op het einde van de behandeling ontvang je een formulier met alle data, ondertekend en gestempeld door de behandelende arts. Dit formulier kan je bij het IKG secretariaat aanvragen.
 • Al onze patiënten krijgen een parkeerticket aan verlaagd tarief (1 euro). Wie niet beschikt over eigen vervoer of vervoer door vrienden of familie, kan zich bij onze sociale dienst informeren over vrijwilligersvervoer. Informeer hiervoor bij de verpleegkundige.

Patiënten die veelvuldig naar het ziekenhuis komen, genieten van een gunsttarief van 1 euro per parkeerbeurt. Valideer je parkeerticket bij het secretariaat alvorens af te rekenen aan de betaalautomaten in het atrium.

Naar de verpleegafdeling oncologie

Naar de verpleegafdeling oncologie

Een team van ervaren verpleegkundigen staat garant voor een professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening op maat van de individuele patiënt. De verpleegkundigen volgden extra opleidingen 'oncologie' en hebben de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie'.

AZ Maria Middelares
verpleegafdeling oncologie (D501)
Hoofdverpleegkundige: Valerie Dierick

Voor je ziekenhuisopname moet je volgende zaken meenemen:

 • Administratieve papieren (identiteitskaart, papieren hospitalisatieverzekering …)
 • Medische papieren (verwijsbrief/documentatie (labo, radiologie-opnames) van je huisarts, bloedgroepkaart, informatie omtrent allergische reacties, actuele medicatielijst)
 • Persoonlijk gerief (toiletgerief, slaapkledij, gesloten/vast schoeisel, leesboek ...)
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Waar aanmelden?

 • Opname via spoedopname
 • Bij een geplande opname kan je terecht bij de inschrijfbalie of één van de zes kiosken. Daar wordt je elektronische identiteitskaart (e-ID) gelezen. Je krijgt een volgnummer dat wordt geprojecteerd op de tv-schermen van de wachtzaal aan de inschrijving. Patiënten zonder e-ID krijgen ook een volgnummer. Op het moment dat je volgnummer wordt getoond, ga je naar de aangeduide inschrijvingsbalie. Daar wordt de reservatie bevestigd en wordt de inschrijving administratief in orde.
 • Je hebt keuze uit onderstaande kamertypes:
  - Tweepersoonskamer
  - Eénpersoonskamer

Je kamerkeuze heeft geenszins invloed op de kwaliteit van de individuele zorgverlening.

De zaalronde van de arts

De artsen staan samen met de leden van het multidisciplinaire team in voor jouw zorg tijdens de ziekenhuisopname. Dagelijks doet een van de medische stafleden een zaalronde. Tijdens deze zaalronde proberen we je zo goed als mogelijk informatie te verschaffen over jouw medische toestand en het gevoerde beleid. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen tijdens deze dagelijkse zaalrondes.

De prijs van de kamer (verpleegdagprijs genoemd) wordt door het RIZIV betaald, de remgelden (persoonlijk aandeel van de patiënt) en de aanvullende hotelkosten blijven ten laste van de patiënt. Bij verblijf in een éénpersoonskamer wordt er een supplement aangerekend. Bij verblijf in een éénpersoonskamer kunnen de erelonen van de artsen verhoogd worden. De opnamedienst heeft een lijst ter inzage die de maximale ereloonsupplementen per arts vermeldt.

Als je specifieke vragen hebt over de factuur met betrekking tot je opname kan je contact opnemen met de dienst tarifering/facturering.

Pendelbus radiotherapie Kortrijk

Pendelbus radiotherapie Kortrijk

Patiënten die voor radiotherapie naar het az groeninge in Kortrijk gaan, kunnen gebruik maken van de pendelbus die vertrekt uit AZ Maria Middelares.

De pendelbus vertrekt om 7u 's morgens vanuit AZ Maria Middelares. Deze ochtendrit is enkel voor patiënten die na de radiotherapie nog verwacht worden in het dagziekenhuis van AZ Maria Middelares voor aanvullende behandeling. De andere patiënten kunnen meerijden met de pendelbus om 10u15.

Patiënten die willen meerijden, vragen we om 5 minuutjes voor vertrek te verzamelen in het atrium (aan de ronde rechts tegenover het winkeltje).

Opgelet: de bus rijdt enkel tussen AZ Maria Middelares en az groeninge. Er is geen halte voorzien in AZ Sint-Vincentius Deinze.

Wie met de pendelbus meerijdt, kan op de bezoekersparking van AZ Maria Middelares parkeren of op één van de voorbehouden parkeerplaatsen (6 in totaal). Die bevinden zich onder de voetgangersbrug tussen de torenparking en het ziekenhuis. Gelieve de speciale parkeerkaart aan de voorruit van de auto te leggen indien je gebruik maakt van één van de voorbehouden parkeerplaatsen. Zo'n speciale parkeerkaart wordt na de eerste consultatie in het az groeninge meegegeven.

Op de pendelbus ontvang je een gratis parkeerticketje voor de parking van AZ Maria Middelares.

Wil je graag gebruik maken van de pendeldienst? Gelieve dit kenbaar te maken bij de eerste consultatie met de radiotherapeut in AZ Maria Middelares. Het az groeninge in Kortrijk zorgt voor de verdere planning.