COVID-19: veelgestelde vragen

Extra tip: probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken!

Mag ik iemand meenemen om mij te vergezellen tijdens mijn behandeling op het dagziekenhuis?

Vanaf maandag 19 oktober is er geen bezoek meer toegelaten op het dagziekenhuis. Begeleiding is enkel toegelaten indien strikt noodzakelijk. De patiënt dient zich te houden aan de geldende hygiënemaatregelen en een mondmasker te dragen tijdens de volledige aanwezigheidsduur.

Mag ik nog iemand meenemen op consultatie bij de onco- hematoloog?

Tijdens de consultatie is de aanwezigheid van 1 begeleider toegestaan.

Uiteraard blijft hierbij wel gelden dat indien de begeleider last heeft van hoest, kortademigheid, keelpijn, spierpijn of koorts hij niet kan meekomen naar ons ziekenhuis. We vragen zowel aan de patiënt als aan de begeleider om steeds een mondmasker te dragen en zich te houden aan de hygiënemaatregelen.

Mag ik bezoek krijgen als ik gehospitaliseerd ben op de verpleegafdeling?

Er zijn maximum 2 bezoekers per keer toegelaten bij de patiënt en dit onder strikte voorwaarden. Meer info vind je op de algemene website van het ziekenhuis.

Moet ik een mondmasker dragen tijdens mijn behandeling in het dagziekenhuis?

Ja, we vragen alle patiënten om tijdens hun verblijf in het dagziekenhuis een mondmasker te dragen. Wie zelf een mondmasker heeft, mag het van thuis meebrengen. Patiënten die nog geen mondmasker hebben, zullen één krijgen op het dagziekenhuis.

Mondmaskers van het ziekenhuis hebben een beschermingsduur van 8 uur. Heb je jouw masker nog geen 8 uur gedragen? Bewaar het masker in de enveloppe die je op het dagziekenhuis zal krijgen en breng het de volgende keer zeker weer mee.

Handige tip: de blauwe zijde van het mondmasker is de buitenkant.

Gaat mijn bloedafname door?

 • Bloedafnames in het kader van de IV chemotherapie op dag -1: we vragen de patiënten om eerst op consultatie te komen bij de arts op het dagziekenhuis en pas nadien naar het labo te gaan voor een bloedafname.
 • Bloedafnames voor patiënten met perorale therapie: patiënten die op voorhand langskwamen voor een bloedafname in het labo van onze hoofdcampus één of meerdere dagen voordien, zullen nu thuis geprikt worden. De oncocoaches zullen de patiënten telefonisch op de hoogte brengen. We vragen de patiënten om zich daags voordien tussen 7u30 en 16u30 standby te houden thuis.

Verandert er iets als mijn chemotherapie wordt toegediend via een geplande opname op de verpleegafdeling?

Patiënten met een geplande opname voor chemotherapie op de hospitalisatieafdeling vragen we om zich één dag voor hun opname voor 9u30 aan te melden op het oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis voor nazicht door de arts en afname van een COVID wisser.

Kan ik nog terecht bij mijn oncopsycholoog?

De psychologische dienstverlening voor patiënten op dagziekenhuis en voor opgenomen patiënten gaat door.

Welke oncologische patiënten hebben een verhoogd risico?

Patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie (tot en met 6 weken na de laatste therapie) hebben een verminderde weerstand waardoor ze een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop wanneer er een besmetting optreedt met het COVID-19 virus. Bij koorts, keelpijn, hoesten, spierpijn of kortademigheid dient er contact opgenomen te worden met het oncologisch team of de huisarts. Er wordt geadviseerd om STRIKT de adviezen van de overheid op te volgen.

Patiënten met kanker die behandeld worden met immunotherapie (tot en met 6 weken na de laatste therapie) hebben een verhoogde kans op longproblematiek waardoor ze potentieel een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop wanneer er een besmetting optreedt met het COVID-19 virus. Bij koorts, hoesten, spierpijn of kortademigheid dient er contact opgenomen te worden met het oncologisch team of de huisarts. Er wordt geadviseerd om STRIKT de adviezen van de overheid op te volgen.

Patiënten met kanker die behandeld worden met doelgerichte antikanker medicatie (tot en met 6 weken na de laatste therapie) hebben soms een verminderde weerstand waardoor ze potentieel een verhoogd risico hebben op een ernstig ziekteverloop wanneer er een besmetting optreedt met het COVID-19 virus. Bij koorts, hoesten, spierpijn of kortademigheid dient er contact opgenomen te worden met het oncologisch team of de huisarts. Er wordt geadviseerd om strikt de adviezen van de overheid op te volgen.

Wat doe ik als ik moet hoesten, last heb van keel-,spierpijn of koorts heb?

Heb je koorts, keelpijn, spierpijn of moet je hoesten? Kom dan niet naar het ziekenhuis, ook niet in het geval van een geplande therapie. Neem eerst contact op met het IKG secretariaat op 09 246 95 22. In overleg met het zorgteam wordt beslist of jouw therapie al dan niet kan doorgaan.

Blijf je met vragen zitten? Neem contact op met het IKG secretariaat op 09 246 95 22.

Neem een kijkje op de algemene website van het ziekenhuis voor extra informatie

COVID-19: 10 tips over omgaan met angst

Stress en angstgevoelens zijn niet vreemd voor mensen in een oncologisch traject. Doe daarbij een niet-alledaagse situatie zoals het coronavirus en die gevoelens kunnen worden aangewakkerd.

Heb je de laatste dagen soms last van een van onderstaande stresssymptomen?

Lichamelijk

 • hoofdpijn, rugpijn, spierpijn
 • verminderde eetlust
 • hartkloppingen
 • klamme, zweterige handen
 • vermoeidheid, slaapproblemen
Gevoelens
 • prikkelbaarheid
 • onrustig gevoel, nervositeit
 • sombere buien, angst
 • futloos gevoel, lusteloosheid
 • machteloosheid
Gedachten
 • vergeetachtigheid
 • geheugenproblemen
 • concentratieproblemen
 • negatieve gedachten
Gedrag
 • minder presteren, fouten maken
 • sneller huilen, sneller in woede uitbarsten
 • overmatig/minder eten
 • meer roken, alcohol of drugs gebruiken

Is het antwoord 'JA'? Lees dan verder en kom te weten wat je hieraan kan doen.

1. Bouw structuur en voorspelbaarheid in, hoe klein ook

Onvoorspelbaarheid zorgt voor angst en stress. Ga daarom op zoek naar regelmaat. Dat doe je door te plannen wanneer je gaat ontspannen, wanneer je gaat eten, wanneer je gaat douchen … Het lijken kleine dingen, maar deze bieden wel nuttige afleiding en geven je een gevoel van controle.

2. Adem in, adem uit

Ontspannen kan je doen door rustig in en uit te ademen via de buik. Het is heel eenvoudig:

 • Je ademt rustig in en telt ondertussen tot vier.
 • Je houdt je adem even vast.
 • Je ademt rustig uit en telt ondertussen weer tot vier.

Dit doe je tot je ademhaling dieper wordt en je meer ontspannen bent. Het is belangrijk dat je je eigen tempo volgt en doet wat goed voelt. Zorg dat het uitademen steeds gelijk aan of iets langer duurt dan het inademen.

3. Het is wat het is (en dat is ook een opportuniteit)

De situatie is zoals ze is, en dat is zo voor iedereen. Maak gebruik van de rust en ruimte om stil te staan bij wat echt belangrijk voor je is in het leven. Hoe voelt het om thuis te zijn? Hoe voelt het om meer aandacht te kunnen geven aan je partner of kinderen? De tijd die je nu krijgt, kan je gebruiken om dingen te doen die je anders misschien niet zou doen.

4. Zet je ideeën om in daden

Maak voor jezelf twee lijstjes: een met alles wat je zou kunnen of willen doen nu je thuis bent en een met alles waarover je zorgen maakt. Hoe klein ook, schrijf het op. Bespreek de lijstjes daarna met je partner of kinderen. Dat maakt het makkelijker om bepaalde zaken gericht aan te pakken. Kan je bij niemand terecht, ook niet telefonisch? Werk dan met een puntensysteem om je ideeën en zorgen aan te pakken: 1) erg belangrijk voor mij, 2) ik zou het graag in orde hebben, 3) eigenlijk bijzaak. Begin met de belangrijkste punten en werk zo op je eigen tempo je lijstjes af.

5. Volg (gedoseerd) betrouwbaar nieuws

Nieuws volgen is belangrijk om op een goede manier geïnformeerd te worden. Dat doe je het best via betrouwbare kanalen zoals websites van ziekenhuizen, het nieuws op tv/radio of een krant. Houd er rekening mee dat berichten op internet of via sociale media niet altijd betrouwbaar zijn (het zogenaamde ‘fake news’).

6. Blijf in beweging

Wandelen, fietsen, joggen … Sporten kan nog steeds! Het is niet alleen goed voor je lichaam, het zorgt er ook voor dat je stresshormonen verminderen. Sport bij voorkeur alleen of maximaal met twee. Hou daarbij de nodige afstand.

7. Blijf contact houden met elkaar

Praten met familie en vrienden is een erg goede manier om stress te lijf te gaan. Er zijn tal van manieren om dat te doen. Je kan sms’en of chatten, maar nog beter is de telefoon nemen en iemand opbellen. Wil je de andere persoon ook zien? Dan is een videogesprek via je smartphone of tablet een optie.

8. Goede slaaphygiëne

 • Ga steeds rond hetzelfde uur slapen en sta steeds rond hetzelfde uur op.
 • Ga alleen slapen als je moe bent.
 • Gebruik geen beeldschermen een uur voor je gaat slapen.
 • Drink geen koffie of alcohol en rook niet meer minstens vier uur voor je gaat slapen.
 • Drink voldoende water doorheen de dag.
 • Doe niet te veel en geen te lange dutjes overdag: maximum 30 minuten.
 • Je bed gebruik je enkel om te slapen en je partner te beminnen.

9. Humor

Blijf zeker lachen. Zo ontspan je en geef je een boost aan je geestelijke gezondheid. Het werkt nog beter als je het samen met iemand anders doet. Zie je iets of denk je aan iets grappig? Deel het met je familie en vrienden.

10. Durf hulp te vragen of maak je vraag bespreekbaar

Heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Je kan steeds rekenen op je directe naasten maar eveneens op zorgprofessionals.

Enkele nuttige contactgegevens:

Door de coronacrisis kunnen de zorgvrijwilligers van Kom op Tegen Kanker niet langskomen in het ziekenhuis. Daarom kan je hen de komende tijd telefonisch bereiken.

Wat is kanker?

De kleinste bouwsteen van het menselijk lichaam is de cel. Elke cel heeft een specifieke werking en een bepaalde levensduur. Wanneer een lichaamscel beschadigd of te oud is en niet meer normaal functioneert, sterft ze af en wordt vervangen door een nieuwe cel. Hierdoor wordt de normale activiteit van de organen gewaarborgd.

Soms kan een cel zich abnormaal gaan gedragen waarbij ze zich ongecontroleerd begint te vermenigvuldigen met vorming van een gezwel of tumor. Een tumor kan goedaardig zijn (benigne), maar indien ze de eigenschap ontwikkelt om de omringende gezonde weefsels binnen te dringen, dan spreken we van een kwaadaardige (maligne) tumor of kanker. Kankercellen kunnen zich in het menselijke lichaam verspreiden (bijvoorbeeld via lymfevaten of bloedvaten) en uitgroeien tot nieuwe tumoren in andere organen (uitzaaiingen of metastasen). Kanker is dus het resultaat van een diepgaande en complexe functieverstoring van bepaalde cellen.

Afhankelijk van het soort kanker kom je als patiënt in contact met verschillende specialisten. Een overzicht van alle artsen die betrokken zijn bij het kankercentrum vind je op de contactpagina.

Op consultatie

Je komt op consultatie als nieuwe patiënt of omwille van opvolging van uw gezondheidstoestand. De consultaties gaan door op 2 mogelijke locaties:

Als u door de huisarts verwezen bent, heeft u vaak een begeleidend schrijven meegekregen. Deze brief en eventuele resultaten van een bloedanalyse mag u aan het secretariaat afgeven. De secretaresse zal de documenten inscannen, zodat de arts over deze informatie beschikt in zijn digitaal dossier op het moment van de raadpleging. Het is altijd handig om uw thuismedicatie te noteren en mee te brengen naar de raadpleging.

Naar het oncologisch dagziekenhuis

De meeste behandelingen binnen het zorgprogramma oncologie kunnen ambulant (= zonder opname) gebeuren. Daarvoor beschikt het AZ Maria Middelares over een oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis.

Belangrijk bericht:

Als gevolg van de nieuwe richtlijnen omtrent de aanpak van het Coronavirus, wordt er tijdelijk geen bezoek toegelaten op het oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis.

Dank voor het begrip.

Wat neem je mee?

Documenten

 • Identiteitskaart
 • Bloedgroepkaart
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon

Persoonlijk

 • Eventueel je medicatie die je tijdens de dag inneemt
 • Gemakkelijke kledij (toiletgerief, pyjama en/of kamerjas hoef je niet mee te brengen)
 • Iets om te lezen, een boek, een tijdschrift
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Verloop

Aanmelden

Meld je steeds aan bij het onthaal van het dagziekenhuis oncologie. Dat kan je bereiken via gate A op het gelijkvloers.

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij anders afgesproken. Je mag ’s morgens dus gewoon ontbijten. Vooraleer de behandeling wordt opgestart nemen we een bloedstaal. Bij een gunstig resultaat en na toelating van de arts, kan de behandeling de volgende dag starten. Tijdens de toediening van de cytostatica vragen wij je de afdeling niet te verlaten.

Verblijf

 • Alle kamers zijn voorzien van radio en televisie. Ook het gebruik van een gsm binnen het dagziekenhuis is toegelaten.
 • Je partner of een familielid zijn welkom op ons dagziekenhuis. Wij houden dit aantal wel graag beperkt zodat er voldoende rust en ruimte is voor iedereen.
 • Patiënten van het dagziekenhuis oncologie krijgen op de middag een (gratis) broodmaaltijd. De maaltijd wordt je aangeboden enkel op jouw aanvraag.
 • Tijdens je opname mag je je verwachten aan een bezoek van de behandelend arts om eventuele problemen te bespreken en/of de nodige voorschriften voor medicatie voor te schrijven. Hoelang je precies in het dagziekenhuis moet blijven, hangt af van het toedieningsschema van de geplande chemotherapie en kan variëren van enkele uren tot een volledige dag.

Ontslag

Zodra alle geplande zorg is toegediend, mag je het ziekenhuis verlaten. Meld je voor je vertrek nog eens aan bij het onthaal van het dagziekenhuis oncologie om een afspraak te maken voor een volgende behandeling of controleafspraak. Na een bezoek aan het dagziekenhuis mag je met de auto rijden, tenzij anders afgesproken.

Financiële informatie

Het einde van de maand volgend op je behandeling wordt de factuur opgestuurd:

 • De chemotherapie is in principe gratis.
 • Er wordt remgeld gerekend op andere, begeleidende medicatie, verzorgingsmateriaal en op eventuele bijkomende onderzoeken (radiografie, grote bloedafname …).
 • Het ziekenfonds betaalt een kilometervergoeding voor de afstanden die je als patiënt doet tussen huis en ziekenhuis. Alle oncologische patiënten hebben hier recht op. Op het einde van de behandeling ontvang je een formulier met alle data, ondertekend en gestempeld door de behandelende arts. Dit formulier kan je bij het IKG secretariaat aanvragen.
 • Al onze patiënten krijgen een parkeerticket aan verlaagd tarief (1 euro). Wie niet beschikt over eigen vervoer of vervoer door vrienden of familie, kan zich bij onze sociale dienst informeren over vrijwilligersvervoer. Informeer hiervoor bij de verpleegkundige.

Patiënten die veelvuldig naar het ziekenhuis komen, genieten van een gunsttarief van 1 euro per parkeerbeurt. Valideer je parkeerticket bij het secretariaat alvorens af te rekenen aan de betaalautomaten in het atrium.

Naar de verpleegafdeling oncologie

Belangrijk bericht:

Er zijn maximum 2 bezoekers per keer toegelaten bij de patiënt en dit onder strikte voorwaarden.

Dank voor het begrip.

Wat neem je mee?

Voor je ziekenhuisopname moet je volgende zaken meenemen:

 • Administratieve papieren (identiteitskaart, papieren hospitalisatieverzekering …)
 • Medische papieren (verwijsbrief/documentatie (labo, radiologie-opnames) van je huisarts, bloedgroepkaart, informatie omtrent allergische reacties, actuele medicatielijst)
 • Persoonlijk gerief (toiletgerief, slaapkledij, gesloten/vast schoeisel, leesboek ...)
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Waar aanmelden?

 • Opname via spoedopname
 • Bij een geplande opname kan je terecht bij de inschrijfbalie of één van de zes kiosken. Daar wordt je elektronische identiteitskaart (e-ID) gelezen. Je krijgt een volgnummer dat wordt geprojecteerd op de tv-schermen van de wachtzaal aan de inschrijving. Patiënten zonder e-ID krijgen ook een volgnummer. Op het moment dat je volgnummer wordt getoond, ga je naar de aangeduide inschrijvingsbalie. Daar wordt de reservatie bevestigd en wordt de inschrijving administratief in orde.
 • Je hebt keuze uit onderstaande kamertypes:
  - Tweepersoonskamer
  - Eénpersoonskamer

Je kamerkeuze heeft geenszins invloed op de kwaliteit van de individuele zorgverlening.

De prijs van de kamer (verpleegdagprijs genoemd) wordt door het RIZIV betaald, de remgelden (persoonlijk aandeel van de patiënt) en de aanvullende hotelkosten blijven ten laste van de patiënt. Bij verblijf in een éénpersoonskamer wordt er een supplement aangerekend. Bij verblijf in een éénpersoonskamer kunnen de erelonen van de artsen verhoogd worden. De opnamedienst heeft een lijst ter inzage die de maximale ereloonsupplementen per arts vermeldt.

Op welke afdeling kom je terecht?

De verpleegafdeling oncologie (D203) maakt deel uit van het geIntegreerd Kankercentrum Gent (IKG) van AZ Maria Middelares. Een team van ervaren verpleegkundigen staat garant voor een professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening op maat van de individuele patiënt. De verpleegkundigen volgden extra opleidingen 'oncologie' en hebben de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie'.

Een multidisciplinair team volgt alle noden van de patiënt en zijn familie (emotionele crisis) nauwgezet op en past indien nodig de zorg aan. Artsen, verpleegkundigen, oncocoaches, diëtisten, pastorale werking, palliatief supportteam en sociale dienst werken elke dag opnieuw naadloos met elkaar samen. Betrokkenheid en inspraak van alle leden van het multidisciplinair team leidt tot de beste zorg op maat van elke patiënt.

De afdeling besteedt veel aandacht aan het informatieaanbod over alle facetten van de behandeling (het verloop van de technische onderzoekingen, bloedanalyses, specifieke behandelingsschema’s, bijwerkingen van de medicatie, poortsystemen/vasculaire toegangswegen …). Specifieke infobrochures zijn hiervoor ter beschikking.

Wie is mijn aanspreekpunt op de afdeling?

Bij vragen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke verpleegkundige of de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Indien noodzakelijk zullen zij jou doorverwijzen naar de specifieke ziekenhuismedewerker.

Telefoon van de verpleegpost is 09 246 23 00.

Het team wordt aangestuurd door hoofdverpleegkundige Melissa Sucaet

De zaalronde van de arts

De artsen staan samen met de leden van het multidisciplinaire team in voor jouw zorg tijdens de ziekenhuisopname. Dagelijks doet een van de medische stafleden een zaalronde. Tijdens deze zaalronde proberen we je zo goed als mogelijk informatie te verschaffen over jouw medische toestand en het gevoerde beleid. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen tijdens deze dagelijkse zaalrondes.

Communicatie

 • Wens je meer informatie over een opgenomen familielid? Dan kan je steeds terecht bij de afdelingsverantwoordelijke. In geval van medische informatie zal je doorverwezen worden naar het secretariaat van de behandelende arts voor het maken van een afspraak. De medewerker van het medische secretariaat zal je in verbinding stellen/afspraak regelen met de verantwoordelijke arts. We stellen het ten zeerste op prijs als de patiënt hiervoor een contactpersoon aanwijst.
 • Je huisarts wordt zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden van je medische toestand en beleid. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je steeds een voorlopige ontslagbrief mee bedoeld voor de huisarts. Nadien ontvangt de huisarts een meer uitgebreide, definitieve brief.

Bezoekuren

Bezoekuren zijn vastgelegd van 14.00 tot 20.00 uur.

Een kort bezoek boeit, een lang bezoek vermoeit.

Specifieke afspraken rond bezoek in geval van isolatiemaatregelen zijn ter beschikking bij de afdelingsverantwoordelijke.

Factuur

Als je specifieke vragen hebt over de factuur met betrekking tot je opname kan je contact opnemen met de dienst tarifering/facturering. Je kan hier meer lezen over je factuur.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over ons ziekenhuis en je opname kan je terugvinden in de onderstaande onthaalbrochure.

Multidisciplinair Oncologisch Consult

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een bespreking tussen verschillende artsen en zorgverleners om voor elke oncologische patiënt een optimaal zorgtraject uit te werken. Specialisten van de betrokken disciplines buigen zich over alle onderzoekresultaten en het verder behandelingsplan. Het geIntegreerd Kankercentrum Gent van AZ Maria Middelares (IKG) werkt voor het MOC samen met specialisten van het E17-ziekenhuisnetwerk. Naast de oncologen en artsen uit de betrokken disciplines zijn de huisarts, oncocoach, oncopsycholoog en oncodiëtist welkom op het overleg. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zelf naar het overleg komen of via videoconferentie deelnemen.