Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Patiënten en bezoekers hoeven geen mondneusmasker meer te dragen. Uiteraard staat het iedereen vrij om wel nog een mondneusmasker te dragen zo gewenst.

Het dragen van een mondneusmasker in ons ziekenhuis enkel nog verplicht voor zorgprofessionals tijdens zorgcontact bij risicopatiënten (patiënten op geriatrie, oncologie - incl. dagziekenhuis, intensieve zorg, dialyse).

Op het dagziekenhuis is 1 bezoeker toegelaten.

Tijdens de consultatie is de aanwezigheid van 1 begeleider toegestaan.

Uiteraard blijft hierbij wel gelden dat indien de begeleider last heeft van hoest, kortademigheid, keelpijn, spierpijn of koorts hij niet kan meekomen naar ons ziekenhuis.

Indien je via spoed wordt opgenomen, wordt een wisser afgenomen. Bij een geplande opname, bv voor chemo op D501, dien je vooraf een PCR-test te laten afnemen.

Heb je koorts, keelpijn, spierpijn of moet je hoesten? Neem eerst contact op met het IKG secretariaat op 09 246 95 22. In overleg met het zorgteam wordt beslist of jouw therapie al dan niet kan doorgaan.

Blijf je met vragen zitten? Neem contact op met het IKG secretariaat op 09 246 95 22.

Neem een kijkje op de algemene website van het ziekenhuis voor extra informatie

Wat is kanker?

Wat is kanker?

De kleinste bouwsteen van het menselijk lichaam is de cel. Elke cel heeft een specifieke werking en een bepaalde levensduur. Wanneer een lichaamscel beschadigd of te oud is en niet meer normaal functioneert, sterft ze af en wordt vervangen door een nieuwe cel. Hierdoor wordt de normale activiteit van de organen gewaarborgd.

Soms kan een cel zich abnormaal gaan gedragen waarbij ze zich ongecontroleerd begint te vermenigvuldigen met vorming van een gezwel of tumor. Een tumor kan goedaardig zijn (benigne), maar indien ze de eigenschap ontwikkelt om de omringende gezonde weefsels binnen te dringen, dan spreken we van een kwaadaardige (maligne) tumor of kanker. Kankercellen kunnen zich in het menselijke lichaam verspreiden (bijvoorbeeld via lymfevaten of bloedvaten) en uitgroeien tot nieuwe tumoren in andere organen (uitzaaiingen of metastasen). Kanker is dus het resultaat van een diepgaande en complexe functieverstoring van bepaalde cellen.

Afhankelijk van het soort kanker kom je als patiënt in contact met verschillende specialisten. Een overzicht van alle artsen die betrokken zijn bij het kankercentrum vind je op de contactpagina.

Naar het oncologisch dagziekenhuis

Naar het oncologisch dagziekenhuis

De meeste behandelingen binnen het zorgprogramma oncologie kunnen ambulant (= zonder opname) gebeuren. Daarvoor beschikt het AZ Maria Middelares over een oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis.

Belangrijk bericht:

Vanaf woensdag 9 juni is er per patiënt opnieuw 1 bezoeker toegelaten op het oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis. Iedereen dient zich te houden aan de geldende hygiënemaatregelen en een mondmasker te dragen tijdens de volledige aanwezigheidsduur.

Wat neem je mee?

Documenten

 • Identiteitskaart
 • Bloedgroepkaart
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon

Persoonlijk

 • Eventueel je medicatie die je tijdens de dag inneemt
 • Gemakkelijke kledij (toiletgerief, pyjama en/of kamerjas hoef je niet mee te brengen)
 • Iets om te lezen, een boek, een tijdschrift
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Verloop

Aanmelden

Meld je steeds aan bij het onthaal van het dagziekenhuis oncologie. Dat kan je bereiken via gate A op het gelijkvloers.

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij anders afgesproken. Je mag ’s morgens dus gewoon ontbijten. Vooraleer de behandeling wordt opgestart nemen we een bloedstaal. Bij een gunstig resultaat en na toelating van de arts, kan de behandeling de volgende dag starten. Tijdens de toediening van de cytostatica vragen wij je de afdeling niet te verlaten.

Verblijf

 • Alle kamers zijn voorzien van radio en televisie. Ook het gebruik van een gsm binnen het dagziekenhuis is toegelaten.
 • Je partner of een familielid zijn welkom op ons dagziekenhuis. Wij houden dit aantal wel graag beperkt zodat er voldoende rust en ruimte is voor iedereen.
 • Patiënten van het dagziekenhuis oncologie krijgen op de middag een (gratis) broodmaaltijd. De maaltijd wordt je aangeboden enkel op jouw aanvraag.
 • Tijdens je opname mag je je verwachten aan een bezoek van de behandelend arts om eventuele problemen te bespreken en/of de nodige voorschriften voor medicatie voor te schrijven. Hoelang je precies in het dagziekenhuis moet blijven, hangt af van het toedieningsschema van de geplande chemotherapie en kan variëren van enkele uren tot een volledige dag.

Ontslag

Zodra alle geplande zorg is toegediend, mag je het ziekenhuis verlaten. Meld je voor je vertrek nog eens aan bij het onthaal van het dagziekenhuis oncologie om een afspraak te maken voor een volgende behandeling of controleafspraak. Na een bezoek aan het dagziekenhuis mag je met de auto rijden, tenzij anders afgesproken.

Financiële informatie

Het einde van de maand volgend op je behandeling wordt de factuur opgestuurd:

 • De chemotherapie is in principe gratis.
 • Er wordt remgeld gerekend op andere, begeleidende medicatie, verzorgingsmateriaal en op eventuele bijkomende onderzoeken (radiografie, grote bloedafname …).
 • Het ziekenfonds betaalt een kilometervergoeding voor de afstanden die je als patiënt doet tussen huis en ziekenhuis. Alle oncologische patiënten hebben hier recht op. Op het einde van de behandeling ontvang je een formulier met alle data, ondertekend en gestempeld door de behandelende arts. Dit formulier kan je bij het IKG secretariaat aanvragen.
 • Al onze patiënten krijgen een parkeerticket aan verlaagd tarief (1 euro). Wie niet beschikt over eigen vervoer of vervoer door vrienden of familie, kan zich bij onze sociale dienst informeren over vrijwilligersvervoer. Informeer hiervoor bij de verpleegkundige.

Patiënten die veelvuldig naar het ziekenhuis komen, genieten van een gunsttarief van 1 euro per parkeerbeurt. Valideer je parkeerticket bij het secretariaat alvorens af te rekenen aan de betaalautomaten in het atrium.

Naar de verpleegafdeling oncologie

Naar de verpleegafdeling oncologie

Wat neem je mee?

Voor je ziekenhuisopname moet je volgende zaken meenemen:

 • Administratieve papieren (identiteitskaart, papieren hospitalisatieverzekering …)
 • Medische papieren (verwijsbrief/documentatie (labo, radiologie-opnames) van je huisarts, bloedgroepkaart, informatie omtrent allergische reacties, actuele medicatielijst)
 • Persoonlijk gerief (toiletgerief, slaapkledij, gesloten/vast schoeisel, leesboek ...)
 • Waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen laat je beter thuis (ons ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal)

Waar aanmelden?

 • Opname via spoedopname
 • Bij een geplande opname kan je terecht bij de inschrijfbalie of één van de zes kiosken. Daar wordt je elektronische identiteitskaart (e-ID) gelezen. Je krijgt een volgnummer dat wordt geprojecteerd op de tv-schermen van de wachtzaal aan de inschrijving. Patiënten zonder e-ID krijgen ook een volgnummer. Op het moment dat je volgnummer wordt getoond, ga je naar de aangeduide inschrijvingsbalie. Daar wordt de reservatie bevestigd en wordt de inschrijving administratief in orde.
 • Je hebt keuze uit onderstaande kamertypes:
  - Tweepersoonskamer
  - Eénpersoonskamer

Je kamerkeuze heeft geenszins invloed op de kwaliteit van de individuele zorgverlening.

De prijs van de kamer (verpleegdagprijs genoemd) wordt door het RIZIV betaald, de remgelden (persoonlijk aandeel van de patiënt) en de aanvullende hotelkosten blijven ten laste van de patiënt. Bij verblijf in een éénpersoonskamer wordt er een supplement aangerekend. Bij verblijf in een éénpersoonskamer kunnen de erelonen van de artsen verhoogd worden. De opnamedienst heeft een lijst ter inzage die de maximale ereloonsupplementen per arts vermeldt.

Op welke afdeling kom je terecht?

De verpleegafdeling oncologie (D501) maakt deel uit van het geIntegreerd Kankercentrum Gent (IKG) van AZ Maria Middelares. Een team van ervaren verpleegkundigen staat garant voor een professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening op maat van de individuele patiënt. De verpleegkundigen volgden extra opleidingen 'oncologie' en hebben de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie'.

Een multidisciplinair team volgt alle noden van de patiënt en zijn familie (emotionele crisis) nauwgezet op en past indien nodig de zorg aan. Artsen, verpleegkundigen, oncocoaches, diëtisten, pastorale werking, palliatief supportteam en sociale dienst werken elke dag opnieuw naadloos met elkaar samen. Betrokkenheid en inspraak van alle leden van het multidisciplinair team leidt tot de beste zorg op maat van elke patiënt.

De afdeling besteedt veel aandacht aan het informatieaanbod over alle facetten van de behandeling (het verloop van de technische onderzoekingen, bloedanalyses, specifieke behandelingsschema’s, bijwerkingen van de medicatie, poortsystemen/vasculaire toegangswegen …). Specifieke infobrochures zijn hiervoor ter beschikking.

Wie is mijn aanspreekpunt op de afdeling?

Bij vragen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke verpleegkundige of de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Indien noodzakelijk zullen zij jou doorverwijzen naar de specifieke ziekenhuismedewerker.

Telefoon van de verpleegpost is 09 246 51 00

De zaalronde van de arts

De artsen staan samen met de leden van het multidisciplinaire team in voor jouw zorg tijdens de ziekenhuisopname. Dagelijks doet een van de medische stafleden een zaalronde. Tijdens deze zaalronde proberen we je zo goed als mogelijk informatie te verschaffen over jouw medische toestand en het gevoerde beleid. Aarzel niet om bijkomende inlichtingen te vragen tijdens deze dagelijkse zaalrondes.

Communicatie

 • Wens je meer informatie over een opgenomen familielid? Dan kan je steeds terecht bij de afdelingsverantwoordelijke. In geval van medische informatie zal je doorverwezen worden naar het secretariaat van de behandelende arts voor het maken van een afspraak. De medewerker van het medische secretariaat zal je in verbinding stellen/afspraak regelen met de verantwoordelijke arts. We stellen het ten zeerste op prijs als de patiënt hiervoor een contactpersoon aanwijst.
 • Je huisarts wordt zo goed als mogelijk op de hoogte gehouden van je medische toestand en beleid. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je steeds een voorlopige ontslagbrief mee bedoeld voor de huisarts. Nadien ontvangt de huisarts een meer uitgebreide, definitieve brief.

Bezoekuren

Bezoekuren zijn vastgelegd van 14.00 tot 20.00 uur.

Een kort bezoek boeit, een lang bezoek vermoeit.

Specifieke afspraken rond bezoek in geval van isolatiemaatregelen zijn ter beschikking bij de afdelingsverantwoordelijke.

Factuur

Als je specifieke vragen hebt over de factuur met betrekking tot je opname kan je contact opnemen met de dienst tarifering/facturering. Je kan hier meer lezen over je factuur.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over ons ziekenhuis en je opname kan je terugvinden in de onderstaande onthaalbrochure.

Op consultatie

Op consultatie

Je komt op consultatie als nieuwe patiënt of omwille van opvolging van uw gezondheidstoestand. De consultaties gaan door op 2 mogelijke locaties:

Als u door de huisarts verwezen bent, heeft u vaak een begeleidend schrijven meegekregen. Deze brief en eventuele resultaten van een bloedanalyse mag u aan het secretariaat afgeven. De secretaresse zal de documenten inscannen, zodat de arts over deze informatie beschikt in zijn digitaal dossier op het moment van de raadpleging. Het is altijd handig om uw thuismedicatie te noteren en mee te brengen naar de raadpleging.

Op bezoek

Op bezoek

In het oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis is er per patiënt één begeleider welkom. Dit laat een vlotte werking van het dagziekenhuis toe en zorgt ervoor dat de patiënten in behandeling niet extra vermoeid worden door de mogelijke drukte.

De verpleegafdeling oncologie volgt algemene bezoekregeling van het ziekenhuis. Die kan je hier nalezen.

Pendelbus radiotherapie Kortrijk

Pendelbus radiotherapie Kortrijk

Patiënten die voor radiotherapie naar het AZ Groeninge in Kortrijk gaan, kunnen gebruik maken van de pendelbus tussen AZ Maria Middelares en AZ Groeninge.

 • Waar verzamelen? Afspraak in het atrium aan de ronde recht tegenover het winkeltje
 • Tijdstip vertrek? Om 7u 's morgens: enkel voor patiënten die na de radiotherapie nog verwacht worden in het dagziekenhuis van Maria Middelares voor aanvullende behandeling. De andere patiënten kunnen meerijden met de pendelbus om 10u15.
 • Waar parkeren? Wie met de pendelbus meerijdt, kan op de bezoekersparking van Maria Middelares parkeren of op één van de voorbehouden parkeerplaatsen (6 in totaal). Die bevinden zich onder de voetgangersbrug tussen de torenparking en het ziekenhuis. Gelieve de speciale parkeerkaart aan de voorruit van de auto te leggen indien je gebruik maakt van één van de voorbehouden parkeerplaatsen. Zo'n speciale parkeerkaart wordt na de eerste consultatie in het AZ Groeninge meegegeven.
 • Parkeerticket? Op de pendelbus ontvang je een gratis parkeerticketje voor de parking van Maria Middelares.
 • Plaats reserveren? Wil je graag gebruik maken van de pendeldienst? Gelieve dit kenbaar te maken bij de eerste consultatie met de radiotherapeut in AZ Maria Middelares. Het AZ Groeninge in Kortrijk zorgt voor de verdere planning.

Voor zorgverleners: MOC

Voor zorgverleners: MOC

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) is een bespreking tussen verschillende artsen en zorgverleners om voor elke oncologische patiënt een optimaal zorgtraject uit te werken. Specialisten van de betrokken disciplines buigen zich over alle onderzoekresultaten en het verder behandelingsplan. Het geIntegreerd Kankercentrum Gent van AZ Maria Middelares (IKG) werkt voor het MOC samen met specialisten van het E17-ziekenhuisnetwerk. Naast de oncologen en artsen uit de betrokken disciplines zijn de huisarts, oncocoach, oncopsycholoog en oncodiëtist welkom op het overleg. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zelf naar het overleg komen of via videoconferentie deelnemen.

of bekijk de duidingsfilm hieronder:

Voor zorgverleners: de poortkatheter

Voor zorgverleners: de poortkatheter

Wil je als zorgverlener graag meer info over het aanprikken van de poortkatheter, het stoppen van het infuus, etc... ? Bekijk dan zeker de duidingsfilmpjes via "de poortkatheter: praktische info voor de zorgverlener".