AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Ziekenhuisapotheek

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek staat in voor verschillende taken zoals de opslag, verdeling en bereiding van geneesmiddelen, de centrale sterilisatie, het verstrekken van informatie, de deelname aan comités en het kwaliteitsbeleid. Ontdek wat dat precies betekent!


Geneesmiddelen afleveren

Onze apotheek mag enkel geneesmiddelen afleveren die in het ziekenhuis gebruikt worden of geneesmiddelen die niet in de openbare apotheek te verkrijgen zijn. Die laatste kunnen enkel op voorschrift van een arts van ons ziekenhuis afgeleverd worden.

Geneesmiddelen afleveren

Laatste nieuws