AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Ziekenhuisapotheek

Activiteiten ziekenhuisapotheek

Ontdek hieronder wat de rol is van de ziekenhuisapotheek.

In de ziekenhuisapotheek worden medicijnen veilig en zorgvuldig bewaard totdat ze aan patiënten worden voorgeschreven en toegediend.

De apotheek ziet erop toe dat de toediening van het juiste geneesmiddel op het juiste tijdstip, bij de juiste patiënt, volgens de juiste weg gebeurt en dat de juiste prijs hiervoor wordt aangerekend.

  • Magistrale bereidingen zijn bereidingen die door de apotheek zelf bereid worden zoals gelules (capsule), zalven en suppo's ... Het betreft hier zowel algemeen gebruikte geneesmiddelen als bereidingen specifiek 'op maat' gemaakt voor een bepaalde patiënt.
  • Oncologische bereidingen worden vlak voor de toediening bereid. Het voorschrift is telkens specifiek aangepast aan de patiënt. Daarbij wordt rekening gehouden met lichaamsoppervlak, bloedwaarden en maximale dosissen. De bereidingen gebeuren in een apart lokaal in een speciale kast met verticaal afzuigsysteem, de zogenaamde LAF-kast (laminaire airflow). Deze LAF-kast zorgt ervoor dat de bereiding steriel is en beschermt de bereider.
  • Geneesmiddelen worden in de apotheek herverpakt. Veel geneesmiddelen in vaste vorm (capsules of tabletten) worden door de fabrikant niet in eenheidsdosis verkocht. De naam, dosis, vervaldatum en het lotnummer worden op de strip vermeld. Bij het klaarleggen van medicatie per patiënt en per uur wordt deze strip doorgeknipt waardoor deze info verloren gaat. Door het herverpakken, met behulp van een herverpakkingsmachine, van de geneesmiddelen vermeldt elke tablet/capsule opnieuw de nodige informatie.

De apotheek rekent de verbruikte geneesmiddelen aan.

De farmaceutisch directeur borgt de dagelijkse activiteiten rond de centrale sterilisatie kwalitatief door:

  • Advies over de keuze van de apparatuur en de sterilisatiemethodes
  • Goedkeuring van sterilisatieprocedures.
  • Toezicht op de verschillende stappen voorafgaand aan de sterilisatie: reiniging, desinfectie en verpakking van het te steriliseren materiaal
  • Toezicht op de bewaringsomstandigheden van steriel materiaal.

De ziekenhuisapotheek verleent inlichtingen en advies aan artsen, verpleegkundigen en patiënten.

De (adjunct-)farmaceutisch directeur neemt actief deel aan verschillende comités binnen het ziekenhuis zoals het comité voor Ziekenhuishygiëne, het Medische Materiaal Comité en het Medisch Farmaceutisch Comité.

In de ziekenhuisapotheek worden mensen opgeleid, procedures opgesteld en controles ingebouwd om de kwaliteit van de geleverde geneesmiddelen te garanderen.

Door een intensieve samenwerking met de verpleegkundigen en de regelmatige aanwezigheid van een apotheker op de verpleegeenheden wordt ook buiten de apotheek verder gewerkt aan deze kwaliteit.

Zo wordt een kwaliteitscontrole over de hele lijn, van voorschrift tot toediening, mogelijk.