AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Clinical Research Centre

Klinische studies

Wat is een klinische studie?

Wat is een klinische studie?

Een klinische studie is een studie met patiënten en/of gezonde vrijwilligers om te evalueren of een nieuwe behandeling veilig is en werkt. Klinische studies worden verricht om de werkzaamheid van geneesmiddelen of combinaties van verschillende behandelingen te testen.

Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies zijn essentieel om medische behandelingen, geneesmiddelen en technieken te ontwikkelen en te optimaliseren. Er wordt immers geen nieuw geneesmiddel of geen nieuwe behandeling gebruikt alvorens uitgebreide studies hebben aangetoond dat dit nieuw product of deze nieuwe behandeling doeltreffend en veilig is.

Geen medische vooruitgang zonder jouw hulp

Focus op geneesmiddelen

Focus op geneesmiddelen

Een geneesmiddel dat beschikbaar is voor patiënten, is het resultaat van een lang en complex proces (gemiddeld 14 jaar). Het kan ontwikkeld worden in een academisch onderzoekscentrum of in een farmaceutisch bedrijf. Op het einde van dit proces krijgt ongeveer één onderzocht geneesmiddel op tien een vergunning om in de handel gebracht te worden.

De ontwikkeling van een geneesmiddel verloopt in verschillende stappen.

In elke stap worden specifieke vragen gesteld en aspecten beoordeeld:

  1. Vooraleer een geneesmiddel op de markt komt, wordt het via niet-klinisch of preklinisch onderzoek geanalyseerd om het werkingsmechanisme en de toxiciteit te bepalen.
  2. Daarna wordt het middel op dieren getest.
  3. Wanneer na al deze niet-klinische onderzoeken de balans tussen de voordelen en de risico’s van het geneesmiddel positief uitdraait, kunnen er klinische proeven worden uitgevoerd op de mens. Dat is dan om o.a. de doeltreffendheid te testen, de effecten te onderzoeken en te vergelijken met bestaande geneesmiddelen of met een placebo en bijwerkingen in kaart te brengen.

(Bron)

Als je in aanmerking komt voor een klinische studie, zal je arts je hierover meer info geven. Zo kan je op basis van alle informatie beslissen om deel te nemen.

Je deelname is vrijwillig en je kan stoppen wanneer je wil. Daarvoor hoef je geen reden op te geven. Dit heeft geen invloed op je verdere behandeling of je relatie met de arts.

Klinische studie in 4 fasen

Klinische studie in 4 fasen

De ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe behandeling wordt opgedeeld in vier fasen.

De veiligheid en de werking van het nieuwe product worden getest op een klein aantal gezonde vrijwilligers om na te gaan wat de algemene effecten zijn (bijvoorbeeld opname in het bloed) en of er onmiddellijke nevenwerkingen zijn.

Doel:
• de optimale dosering bepalen
• de tolerantie onderzoeken
• de eventuele toxiciteit onderzoeken

Het testgeneesmiddel wordt toegediend aan een honderdtal patiënten om:

• de doeltreffendheid te testen
• de bijwerkingen op te lijsten

Het testgeneesmiddel wordt toegediend aan een nog groter aantal patiënten (vaak duizenden) om:
• de balans te bevestigen tussen de voordelen en de risico’s
• de effecten te onderzoeken en te vergelijken met bestaande geneesmiddelen of met een placebo.

Het testgeneesmiddel wordt in de handel gebracht en gebruikt door een nog heterogenere (meer diverse) groep van patiënten. Dat laat toe om de bijwerkingen nauwgezet op te volgen.

Alle fasen van een klinische proef gebeuren onder toezicht van een arts-onderzoeker. In ons Clinical Research Center focussen we voornamelijk op fase II - IV-studies.

(bron)

Lopende klinische studies

Lopende klinische studies

Meer weten?

Meer weten?