AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Anesthesie

Klinische studies

Academische studies

Academische studies

Studie opzet: Prospectieve, monocentrische, gerandomiseerde klinische studie

Het doel van deze studie is om na te gaan of bij circumcisies, dexamethasone de duur van het pijnstillend effect bij een peniel blok, net zoals bij een caudaal blok, verlengt.

Fase: Fase 4 studie

Hoofdonderzoeker: Dr. Joris Goossens

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

Studie opzet: Multicentrische dubbel geblindeerde, gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie

Onderzoeken van het effect van zowel de gekoelde als conventionele (klassieke) behandeling met radiofrequentie (RF) bij personen met chronische kniepijn, bij wie conservatieve behandelingen gefaald hebben. Het effect van deze behandeling wordt vergeleken met een sham procedure (schijnbehandeling) en dit op vlak van kniepijn, kniefunctie, levenskwaliteit, mentale gezondheid en gezondheidszorg in het algemeen. Patiënten die lijden aan chronische kniepijn veroorzaakt door osteoartrose of aanhoudende pijn na plaatsing van een totale knieprothese, komen in aanmerking tot deelname en zullen ongeveer 2 jaar worden opgevolgd in kader van deze studie.

Hoofdonderzoeker: Dr. Pieter Vander Cruyssen

Opdrachtgever: Ziekenhuis Oost-Limburg

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

SQuaD 4 Anesthesie biedt ondersteuning in de praktische uitvoering van deze studie en datacollectie.

Studie opzet: Prospectieve, observationele, multicentrische studie

Deze studie heeft als doel de uitkomsten van een aortaklepvervanging met de AVALUS pericardiale biologische hartklep te onderzoeken. Deze hartklep wordt eveneens in AZ Maria Middelares frequent gebruikt bij aortaklepvervangingen. Via deze studie wordt nagaan hoe patiënten het stellen tot 1 jaar na de ingreep. Het betreft een observationele studie, waarbij geen bijkomende interventies of onderzoeken worden gesteld.

Hoofdonderzoeker: Dr. Koen Cathenis

Opdrachtgever: UZ Leuven, Department of cardiac surgery

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

Studie opzet: Monocentrische gerandomiseerde gecontroleerde non-inferiority studie

Met deze studie willen we begrensde vochttherapie, waarbij de toediening van intraveneus vocht beperkt wordt tot een vooraf bepaald volume, vergelijken met doelgerichte vochttherapie, waarbij de toediening van intraveneus vocht wordt gestuurd op basis van een specifieke vullingsparameter die bepaald wordt aan de hand van de bloeddruk. Bijkomend wordt zo nodig bloeddruk verhogende medicatie opgestart. Deze studie helpt ons de invloed van deze vochttherapieën evalueren op de doorbloeding en zwelling van de gereconstrueerde borst.

Hoofdonderzoeker: Dr. Silvie Allaert

Onderzoekscentrum: AZ Maria Middelares

Industriële studies

Industriële studies

Studie opzet: Gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbel blinde, multi-centrische en multi-nationale studie

Het doel van deze studie is de werkzaamheid en veiligheid van trimoduline als aanvulling op de standaardbehandeling vergelijken met placebo (in combinatie met de standaardbehandeling) bij volwassen gehospitaliseerde personen met sCAP, welke nood hebben aan invasieve mechanische beademing.

Sponsor: Biotest AG

Fase: Fase 3 studie

Lokale hoofdonderzoeker: Dr. Jan Heerman