Hieronder vind je wat meer info en een aantal afspraken voor een vlot verloop van de anesthesie.

Virtueel bezoek aan het operatiekwartier

Virtueel bezoek aan het operatiekwartier

Patiënten hebben vaak heel wat vragen wanneer ze een ingreep of operatie zullen ondergaan. Om je alvast wat voor te bereiden, kan je al eens een kijkje nemen in de voorbereidingsruimte, operatiezalen en ontwaakzaal van het operatiekwartier. Ook van de een- en tweepersoonskamers zijn er beelden. Je krijgt meer info via pop-upvensters en via een aantal verpleegkundigen en artsen.

Ga langs bij de preopnamedienst

Ga langs bij de preopnamedienst

We vragen je om uiterlijk in de week vóór je ingreep langs te gaan bij de dienst preopname. Op die manier kunnen de nodige onderzoeken op tijd afgenomen worden en hebben de artsen tijdig de resultaten ter beschikking. Je vindt hier meer info.

Eten en drinken voor je ingreep

Eten en drinken voor je ingreep

Voor de (algemene en gedeeltelijke) verdoving is het noodzakelijk dat je een lege maag hebt. Indien je niet voldoende nuchter bent bij de verdoving, is er een beduidend hoger risico op luchtwegontsteking of zelfs longontsteking. Dat is omdat de meeste vormen van verdoving of zware pijnstilling de slikreflex onderdrukken. Op die manier kan speeksel of maaginhoud via de luchtpijp in de longen terechtkomen.

Aard voeding:Voorbeeld:Toegestaan tot ten laatste:
Normale maaltijdmiddernacht vóór de ingreep of het onderzoek
Lichte maaltijdBv. een boterham of toast met confituur. Gefrituurde/vette voedingsmiddelen of vlees vallen hier niet onderzes uur vóór de ingreep of het onderzoek
ZuivelproductenMelk, flesvoeding kind, yoghurt …zes uur vóór de ingreep of het onderzoek
Borstvoedingvier uur vóór de ingreep of het onderzoek
DrankenNaar wens: water, suikerwater, sportdranken, heldere fruitsappen zonder vruchtvlees (appelsap, druivensap)

Maximaal
een kopje: heldere thee en koffie zonder melk
Aanbevolen: blijven drinken tot twee uur vóór de ingreep of het onderzoek

(Uitzonderingen: ingrepen aan maag- en darmstelsel. Daarbij volg je de instructies van je behandelend arts op).

Geen melkproducten.

Patiënten die tot twee uur voor de operatie heldere dranken blijven drinken zijn minder misselijk na de ingreep en herstellen vlotter.

Nuchter zijn bij dringende operaties?

Indien een operatie hoogdringend is, zal de anesthesist je ook als je niet nuchter bent onder verdoving brengen.

Thuismedicatie: innemen of niet?

Thuismedicatie: innemen of niet?

Het is van groot belang dat de artsen in het ziekenhuis je thuismedicatie exact kennen. Gebruik hiervoor de medicatiefiche uit het onthaalpakket.

Er heersen heel wat misvattingen over het al dan niet innemen van de thuismedicatie voor een verdoving.

Wat wel innemen?

Neem je medicatie, puffs en aerosols die je thuis neemt, ook op de dag van je ingreep op het gebruikelijke uur in. Daarbij een klein slokje water drinken is bovendien niet tegenstrijdig met nuchter zijn. Voor veel medicatie is het net heel belangrijk dat je ze inneemt op de dag van de ingreep. Plots stoppen met bepaalde medicatie (bv. voor een hoge bloeddruk) kan zelfs ongewenste gevolgen hebben.

Wat niet innemen?

Bepaalde medicatie wordt wél best gestopt in overleg met je behandelend arts.

Wend je steeds tot je huisarts of behandelend arts indien je een van deze soorten medicatie neemt:

 • ontstollende medicatie (bloedverdunners)
 • medicatie tegen diabetes
 • waterafdrijvende medicatie

Belangrijke aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten
 • Doe juwelen en piercings uit. Die zijn om hygiënische en veiligheidsredenen niet toegelaten in de operatiezaal.
 • Verwijder je lenzen en breng je bril en brillendoos mee.
 • Je hoorapparaat mag je aanhouden.
 • Loszittende gebitsprothese of loszittende tand(en)? Meld dit zeker aan de verpleegkundige.
 • Stop zo lang mogelijk voor de ingreep met roken. Rokers hebben meer kans op luchtweginfecties en zullen meer hoesten bij het ontwaken dan niet-rokers.
 • Bestuur geen voertuigen na je verdoving: je verzekeringsinstelling zal je waarschijnlijk niet verdedigen in het geval van een ongeval of schade aan derden.
 • We adviseren je om geen machines te bedienen en om belangrijke beslissingen uit te stellen op de dag van de verdoving.

Na de operatie

Na de operatie

De ontwaakfase

 • Algemene verdoving: de toediening van medicatie wordt gestopt vlak voor of na het einde van de ingreep. Je wordt geleidelijk aan wakker en ligt op dat moment meestal al in de ontwaakzaal. Deze situatie kan verwarrend overkomen, maar er is altijd een verpleegkundige in je buurt.
 • Lokale verdoving: het is normaal dat de verdoofde zone nog even verdoofd aanvoelt en de beweeglijkheid verminderd is. Dit komt geleidelijk aan terug.

Pijnbestrijding

De verpleegkundigen zullen je na de ingreep regelmatig vragen een pijnscore te geven tussen 0 en 10 (10 = onuitstaanbare pijn). We geven je de juiste middelen zodat de pijn opnieuw aanvaardbaar wordt.

Bij sommige, meestal zwaardere ingrepen, plaatsen wij tijdens of onmiddellijk na de ingreep meteen een pijnpomp.

Naar je kamer

Je verlaat de ontwaakzaal pas wanneer de zorgverstrekkers je hiertoe in staat achten.

Nuttige documenten

Nuttige documenten
 • Je hebt van je behandelende arts de anesthesiebrochure meegekregen 'Meer informatie over anesthesie'. Lees deze aandachtig en vul waar nodig bijkomende informatie in.
 • Je ontving ook een toestemmingsformulier voor anesthesie waarin je verklaart akkoord te gaan met de geplande anesthesie. Bij minderjarigen (t.e.m. 17 jaar) is het noodzakelijk dat minstens één ouder of voogd dit document invult en ondertekent. Indien dit document niet in je medisch dossier terug te vinden is, kan de anesthesist weigeren om jou of je kind onder verdoving te brengen.
 • Het is belangrijk dat je je medicatiefiche invult en meebrengt naar het ziekenhuis. Breng je medicatie in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis.

Indien je dat wenst, kan je deze documenten onderaan de pagina downloaden.