Hieronder vind je wat meer info en een aantal afspraken voor een vlot verloop van de anesthesie.

Virtueel bezoek aan het operatiekwartier

Virtueel bezoek aan het operatiekwartier

Patiënten hebben vaak heel wat vragen wanneer ze een ingreep of operatie zullen ondergaan. Om je alvast wat voor te bereiden, kan je al eens een kijkje nemen in de voorbereidingsruimte, operatiezalen en ontwaakzaal van het operatiekwartier. Ook van de een- en tweepersoonskamers zijn er beelden. Je krijgt meer info via pop-upvensters en via een aantal verpleegkundigen en artsen.

Ga langs bij de preopnamedienst

Ga langs bij de preopnamedienst

We vragen je om uiterlijk in de week vóór je ingreep langs te gaan bij de dienst preopname. Op die manier kunnen de nodige onderzoeken op tijd afgenomen worden en hebben de artsen tijdig de resultaten ter beschikking. Je vindt hier meer info.

Geïnformeerde toestemming of informed consent

Je behandelend arts besprak met jou een ingreep of een onderzoek waarvoor een aangepaste verdoving noodzakelijk is. Het is voor ons belangrijk om van elke patiënt de (vrijwillige) toestemming te krijgen om deze verdoving uit te voeren. Deze toestemming kan je uiteraard enkel geven na voldoende geïnformeerd te zijn. Daarvoor kan je steeds beroep doen op de brochure 'Meer weten over anesthesie' en krijg je bijkomende informatie wanneer je langs de preopnamebalie gaat.

Op de dag van de ingreep krijg je ook steeds de mogelijkheid om de anesthesist die de verdoving zal toedienen persoonlijk te spreken. Je kan op dat moment nog wel extra informatie vragen over het type verdoving en de opvolging ervan.

Je kan het document hier downloaden.

Belangrijke aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten
 • Doe juwelen en piercings uit. Deze zijn om hygiënische en veiligheidsredenen niet toegelaten in de operatiezaal.
 • Verwijder je lenzen en breng je bril en brillendoos mee.
 • Je hoorapparaat mag je voor de meeste ingrepen aanhouden.
 • Zorg voor een recipiënt om je (eventueel) loszittende gebitsprothese in op te bergen.
 • Loszittende tand(en) steeds te melden aan een verpleegkundige.
 • Stop zo lang mogelijk voor de ingreep met roken. Rokers hebben meer kans op luchtweginfecties en zullen meer hoesten bij het ontwaken dan niet-rokers.
 • Bestuur geen voertuigen na je verdoving: je verzekeringsinstelling zal je waarschijnlijk niet verdedigen in het geval van een ongeval of schade aan derden.
 • We adviseren je om geen machines te bedienen en om belangrijke beslissingen uit te stellen op de dag van de verdoving.

Nuttige documenten

Nuttige documenten
 • Je hebt van je behandelende arts de anesthesiebrochure meegekregen 'Meer weten over anesthesie'. Lees deze aandachtig door. Heb je vragen? Neem dan contact op met het secretariaat anesthesie.
 • Je ontving ook een toestemmingsformulier voor anesthesie waarin je verklaart akkoord te gaan met de geplande anesthesie. Bij minderjarigen (t.e.m. 17 jaar) is het noodzakelijk dat minstens één ouder of voogd dit document invult en ondertekent. Indien dit document niet in je medisch dossier terug te vinden is, kan de anesthesist weigeren om jou of je kind onder verdoving te brengen.
 • Het is belangrijk dat je je medicatiefiche invult en meebrengt naar het ziekenhuis. Breng je medicatie in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis.

Indien je dat wenst, kan je deze documenten onderaan de pagina downloaden.