AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Anesthesie

Anesthesie bij kinderen

Een ziekenhuisopname is voor iedereen een speciale ervaring. Dit is voor kinderen zeker het geval. Daarom vinden we het belangrijk hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun ingreep.

Dr. Linda Biesemans, adjunct-diensthoofd anesthesie, geeft in onderstaande video meer uitleg.

Praktische afspraken

Praktische afspraken
  • Ook aan kinderen vragen we om 'nuchter' te blijven voor een ingreep. Klik hier voor de afspraken hierrond. Je vindt de informatie ook terug in bovenstaande video of in onze brochure.
  • Tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar gebruiken we meestal maskeranesthesie. Net als bij volwassenen verkiezen wij bij kinderen ouder dan 10 jaar de techniek van verdoven via een bloedvat.
  • Kinderen (tot en met 14 jaar) kunnen in ons ziekenhuis tot in de operatiezaal begeleid worden door hun ouder of voogd. Eens het kind onder verdoving is, wordt de ouder of voogd naar een wachtzaal buiten het operatiekwartier gebracht. Omwille van steriliteit en privacy van andere patiënten kan je dus niet in het operatiekwartier aanwezig blijven.
  • Na de operatie gaat je kind naar een ontwaakruimte op maat van kinderen. Zodra je kind op de ontwaakzaal is, kan één ouder of voogd erbij komen. Nadien begeleidt de verpleegkundige het kind, samen met de ouder of voogd naar de afdeling.

Educatiefilmpje 'Marie met de zieke oortjes'

Educatiefilmpje 'Marie met de zieke oortjes'

Om jonge kinderen (3 tot 6 jaar) voor te bereiden op hun verblijf in het ziekenhuis, brachten we het verhaal van Marie met de 'zieke oortjes' in beeld. Het volledige traject vanaf de voorbereiding thuis tot haar vertrek uit het ziekenhuis komt aan bod. Dr. Yann Vandormael en illustrator Liesbet Slegers (gekend van o.a. de boekenreeks rond Karel, Kaatje, Rik en Sam) sloegen hiervoor de handen in elkaar. De specialist zal je dit bezorgen ter voorbereiding van de ingreep.

Toon je liever een filmpje? Dat kan!

Virtuele tour

Virtuele tour

Breng voor de ingreep gerust al eens een virtueel bezoek aan het operatiekwartier van AZ Maria Middelares.

Na de ingreep worden kinderen wakker in een ontwaakzaal op maat, met de herkenbare dierenfiguurtjes die ook op de dienst pediatrie terugkomen

Een virtueel bezoek aan het operatiekwartier van AZ Sint-Vincentius Deinze is niet mogelijk.