AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Maskeranesthesie

Wat is het?

Wat is het?

Indien de plaatsing van een infuus moeilijk is, kan een maskeranesthesie uitgevoerd worden. Tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar gebruiken we voornamelijk maskeranesthesie omdat kleine kinderen het meestal niet toelaten om geprikt te worden. Bij dit type verdoving wordt een masker over de mond en de neus van het kind geplaatst. Via deze weg wordt zuurstof en slaapdamp toegediend. Net als bij volwassenen verkiezen we bij kinderen ouder dan 10 jaar de techniek van verdoven via een bloedvat.

Het infuus geniet de voorkeur, omdat daar een onmiddellijke toedieningsweg voor medicatie beschikbaar is. Het inademen van verdovende gassen wordt bovendien meestal als minder aangenaam ervaren.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vanoverschelde Henk