Sinds 2015 zijn alle patiëntengegevens (bv. monitoring, beademing, anesthesiefiche, orders, medicatievoorschrift) op de dienst anesthesie systematisch gedigitaliseerd. Ook op de dienst intensieve zorg wordt gebruik gemaakt van een Patiënt Data Management System (PDMS) en ook het Pijncentrum registreert alle data in elektronische vorm. Door deze digitale transformatie kunnen de gegevens ter beschikking gesteld worden om de kwaliteit van de zorg aantoonbaar te verbeteren, het hoofddoel van onze dienst.

Om deze kwaliteitszekere en waardegedreven zorg te verzekeren en te verbeteren, werd een gespecialiseerd team gevormd (SQuaD unit) dat zich toelegt op data-analyse, kwaliteitsopvolging en klinische studies. We hechten hier als dienst veel belang aan omdat we patiënten de meest innovatieve zorg willen aanbieden door voortdurend af te stemmen met de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

De SQuaD unit is verantwoordelijk voor:

  • Data-analyse, kwaliteitsopvolging (vb. patiëntentevredenheid, opvolging vitale parameters op recovery, pijnscores)
  • Ontsluiting van klinische databases
  • Uitvoering van zowel eigen academische als industrie-gesponsorde studies
  • Projectwerking (vb.implementatie COVID-19-telemonitoring)