AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Anesthesie

Science Quality Data (SQuaD)

Sinds 2015 zijn alle patiëntengegevens op de dienst anesthesie systematisch gedigitaliseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens rond monitoring, beademing, anesthesiefiche, orders of het medicatievoorschrift.

De dienst intensieve zorg maakt gebruik van een Patiënt Data Management System (PDMS).

Ook het pijncentrum registreert alle data in elektronische vorm. Door deze digitale transformatie is het mogelijk de gegevens ter beschikking te stellen om de kwaliteit van de zorg aantoonbaar te verbeteren. Dat is immers het hoofddoel van onze dienst.

Om deze kwaliteitszekere en waardegedreven zorg te verzekeren en te verbeteren, werd een gespecialiseerd team gevormd. De SQuaD unit (Science Quality Data) legt zich toe op data-analyse, kwaliteitsopvolging en klinische studies. We hechten hier als dienst veel belang aan omdat we patiënten de meest innovatieve zorg willen aanbieden door voortdurend af te stemmen met de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

De SQuaD unit is verantwoordelijk voor:

  • data-analyse, kwaliteitsopvolging (vb. patiëntentevredenheid, opvolging vitale parameters op recovery, pijnscores)
  • ontsluiting van klinische databases
  • uitvoering van zowel eigen academische als industrie-gesponsorde studies
  • projectwerking