AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onze missie bestaat erin om als team een continue, kwalitatieve, patiëntgerichte en waardegedreven zorg aan te bieden in de 3 klinische pijlers van onze dienst:

  • Anesthesie op het operatiekwartier
  • Intensieve Zorg
  • Pijncentrum

Om deze kwaliteitszekere zorg te verzekeren en te verbeteren is een gespecialiseerd team aanwezig dat zich toelegt op de 4de, niet-klinische pijler van onze dienst:

  • Klinisch databeheer, Wetenschap en Kwaliteit

Organisatie van de dienst anesthesie

Organisatie van de dienst anesthesie